Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui 8.5. Kokouksen esityslista täältä.
Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja.

 1. Urheilutalon uudisrakennushankkeen 1. vaiheen kustannusarvion hyväksyminen:

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 4.5.2017 päivitetyn in­ves­toin­tien rakennustoimikunnan esittämän kustannusarvion ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten osalle. Arvonlisäveroton kustannusarvio ra­ken­nuk­sen 1. vaiheen osalta on 7 129 000 euroa ja 2. vaiheen osal­ta 9 444 000 euroa. 1. vaiheen kustannuksia nostavat 2. vaiheeseen suun­ni­tel­lut kellaritilan tekniset tilat, jotka on rakennettava 1. vaiheen yh­tey­des­sä. Suunnittelussa pidetään mukana ampumavalmius eli 30 siirrettävän ampumataulun hankinta.

Irtaimiston hankinta tarkennetaan vuoden 2018 talousarviossa.

 1. Hennan bulevardin ja Minttukujan rakentaminen/urakoitsijan valinta: saatiin kaksi tarjousta, valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Maansiirtoliike Erkki Heikkilä (vertailuhinta 1933 898 euroa, urakkahinta 1,735 milj.)
 1. Ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden keskittäminen: Esityksen mukaan eli Orimattila ei lähde osakkaaksi Lahden kaupungin perustamiin ateria- ja siivouspalveluyhtiöihin vaan tuottaa toiminnan edelleen aluekeittiömallin mukaisesti. Kaupungin palveluksessa olevista ateria- ja siivouspalveluissa työskentelevistä henkilöistä 25 siirtyy hyvinvointiyhtymän palvelukseen joko suoraan tai Lahden kaupungin perustamien yhtiöiden kautta.
 1. Orimattilan kaupungin elintarvikehankinnat 1.6.2017 -30.6.2018: esityksen mukaan. Kaupunginhallitus painotti strategian mukaista paikallisen elintarviketuotannon hyödyntämistä sekä kotimaisten elintarvikkeiden suosimista.
 1. Lausunto Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen talousarviosta 2018: esityksen mukaan
 1. Aloite induktiosilmukan hankkimisesta valtuustosaliin: Esityksen mukaan eli valtuustosalin äänentoistojärjestelmän uusinta ja omistusjärjestelyt otetaan käsittelyyn vuoden 2018 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
 1. Aloitteiden käsittely: esityksen mukaan
 1. Henkilöstöraportti 2016: esityksen mukaan. Kaupunginhallitus totesi, että syyt lyhytaikaisten poissaolojen lisääntymiseen tulee selvittää.
 1. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos: esityksen mukaan
 1. Kaupunginhallituksen ja –valtuuston kokousajat syksyllä 2017: esityksen mukaan. Vahvistetaan vielä ensimmäisessä uuden hallituksen kokouksessa
 1. Kaupunginjohtajan johtajasopimus: Esityksen mukaan, valtuuston hyväksyttäväksi. Nykyisen kuntalain mukaan jokaisella kunnanjohtajalla tulee olla johtajasopimus tehtynä uuden valtuustokauden alkaessa kesäkuussa. Nyt tehdyn johtajasopimuksen myötä kaupunginjohtajan kuukausipalkka nousee 200 eurolla samalle tasolle kuin kollegoillaan keskimäärin 12 -15 000 asukkaan kaupungeissa ja kunnissa. Lisäksi sovittiin, että kaupunginjohtajalle maksetaan erottamisen tai yhteisesti sovittavan irtisanoutumisen yhteydessä kuuden kuukauden palkka ilman työvelvoitetta. Tältä osin johtajasopimus käsitellään vielä valtuustossa.
 1. Muut asiat: Orimattilan Seudun Urheiluampujat r.y:n anomus: käsitellään vuoden 2018 budjettikäsittelyn yhteydessä, kun sponsorituen kriteerit on valmisteltu hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnassa.

Kaupunginjohtajan vuosiloma hyväksyttiin ja palkkaa tarkistettiin 200 eurolla 1.6.2017 lukien.

 1. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n, Työterveys Wellamo Oy:n ja Calpro Oy:n osakassopimusten uudistaminen: esityksen mukaan valtuustoon