Hyppää sisältöön

Orimattilan uusi kaupunginhallitus kokoontui ensimmäisen kerran 19.6. kokouksen esityslista löytyy täältä.

Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja.

6. Kaupunginhallituksen kokoukset toimikaudella 1.6.2017 – 31.5.2019: esityksen mukaan

7. Kaupunginhallituksen ja –valtuuston kokousajat syksyllä 2017: esityksen mukaan lisäyksellä, että valtuustoseminaari pidetään 8.-9.9.2017

8. Kaupunginhallituksen edustajat valiokunnissa kaudella 1.6.2017 . 31.5.2019: Kausi 2017 – 2018 esityksen mukaan, kausi 2018 – 2019 varaedustajat Ida Jokisen vara Riitta Karjalainen, Tero Niemisen vara Jukka Mölsä, Ville Erolan vara Juha Hirvonen.

9. Kaupunginhallituksen edustajat toimikunnissa, yhtiökokouksissa ja yhteisöissä kaudella 1.6.2017 – 31.5.2019: erillisen liitteen mukaisesti (on saatavissa tarvittaessa)

10. Veteraaniasiain neuvottelukunnan nimeäminen valtuustokaudelle 2017 – 2021: edustajien nimeäminen esityksen mukaan, puheenjohtajaksi nimettiin Anssi Huhtala ja sihteeriksi hyvinvointipäällikkö Päivi Pitkänen

11. Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen: esitykset pyydetään – kaupunginhallitus käsittelee nimeäminen elokuun kokouksessa.

12. Nuorisovaltuuston edustajat toimielimissä sekä heille maksettavat palkkiot: esityksen mukaan. Konsernipalvelut ja nuorisotoimi valmistelevat toimintasäännön yhteistyössä.

13. Oikaisuvaatimus ruokatuotanto-ohjelmiston toimittajan valinnasta: esityksen mukaan

14. Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen pävittämisestä/Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen: esityksen mukaan

15. Koulutapaturmasta aiheutuvien kulujen korvaaminen: esityksen mukaan

16. Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle: maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskeva lainsäädäntö: esityksen mukaan

17. Kesäteatterin lisäkattaminen: esityksen mukaan

18. OlaCity-yhteisö hanke: Kaupunginjohtaja muutti päätösesityksensä: Kaupunginhallitus päättää, että hankerahoitusta ei haeta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19. Määrärahan keskeinen siirto/Orionkaari ja Lemmenraitti: esityksen mukaan

20. Teknisen toimen työohjelmien hyväksyntä/muutos 3/2017: esityksen mukaan

21. Valtuustoaloite Heinämaan päivähoidosta: esityksen mukaan

22. Valtuustoaloite harrastuslipuista nuorille: esityksen mukaan

23. Vuoden 2018 talousarvioesityksen sekä vuosien 2018 – 2022 investointiohjelman ja vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelman laadinta: esityksen mukaan

24. Valtuustoaloite/koulujen turvallisen liikkumisen suunnitelman tarkistaminen: esityksen mukaan

25. Kiinteistö Oy Orimattilan Virastotalo: talous- ja hallintojohtajan varajäseneksi valittiin kaupunginjohtaja Osmo Pieski

26. Calpro yhtiökokous: ei erityisiä ohjeita

27. Lahden seutu – Lahti Region Oy varsinainen yhtiökokous: hallituksen jäseneksi esitetään Riitta Lonka

28 . Orimattilan Lämpö Oy yhtiökokous: hallitukseen esitetään puheenjohtajaksi Jarkko Sallinen (vara Marja Rainio) sekä jäseniksi Ville Saarinen (vara Riku Kallio) ja Aino Alonen (vara Keijo Piiroinen).

29. Orimattilan Vesi Oy yhtiökokous: hallitukseen esitetään valittavaksi puheenjohtajaksi Vesa Leino, varapuheenjohtajaksi Siru Taavila, jäseniksi Marianna Gripenberg, Keijo Piiroinen ja Kirsti Laatune. Varajäsenet Joel Mäkelä ja Heli Heikkilä.

30 – 31. Merkittiin tiedoksi.

32.Lahden ammattikorkeakoulun yhtiökokous: ei erityisiä ohjeita

33. Hämeen vaalipiirin kuntapäivät: Valittiin edustajiksi Jarmo Keskevaari (varalle Jouni Räsänen) ja Riitta Lonka (varalle Kirsti Laatunen)