Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui 11.9. Kokouksen esityslista löytyy täältä. Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja.

Käsitellyt asiat

292 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

293 Työjärjestyksen hyväksyminen

294 Pöytäkirjan tarkastaminen

295 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpaneminen
- esityksen mukaan

296 Valtuutettujen aloitteet
- esityksen mukaan

297 Sarvelan asemakaava-alueen kortteleiden 0420 ja 0421 tontteja koskevan aiesopimuksen hyväksyminen sekä kyseisten tonttien hinnoittelu
- esityksen mukaan

298 Maanhankinta, Virenoja
- esityksen mukaan

299 Tilusvaihto, Pennala
- esityksen mukaan

300 Tietävälän koulukiinteistön myynti
- esityksen mukaan

301 Talouskatsaus 1.1. - 30.6.2017
- esityksen mukaan

302 Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten
- esitys: Taksilupien määrä on nykyisellään riittävä sekä henkilöautojen että esteettömien henkilöautojen osalta. Taksin saamisessa on ajoittain viivettä, mutta tämä ei johdu niinkään taksilupien määrästä, vaan siitä että kaikki luvat eivät ole täytettynä. Kajon Oy:llä on kaksi taksilupaa, joista vain toisessa on auto Orimattilassa. Lisäksi on kaksi täyttämätöntä lupaa, joihin ei ole saatu yrityksistä huolimatta hakijoita. VPL:n ja SHL:N kuljetuksissa on todettu ajoittain olevan vaikeaa saada taksia Mallusjoen suunnasta.

303 Orimattilan Vesi Oy:n vuoden 2017 lainakiintiön muutos
- esityksen mukaan

304 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 1.6.2017 lukien
- esityksen mukaan

305 Jäsenten valinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen 1.6.2017-31.5.2018
- esitetään valtuustolle, että varsinaiseksi jäseneksi nimetään Tuomo Jussila ja hänen varajäsenekseen Ari Anttila

306 Hallintosäännön perusteella toimivallan edelleen siirtäminen
- esityksen mukaan

307 Katujen peruskorjaus investointi / toteutusaikataulun muutos /Kaitilantie-Mustankorventie
- esityksen mukaan

308 Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma vuosille 2017-2020
- esityksen mukaan

309 Valtuustoaloite koskien kaupungin liikuntatilojen iltakäyttöä
- esityksen mukaan

310 Valtuustoaloite pakolaisten vastaanottamisen keskeyttämisestä Orimattilassa
- esityksen mukaan

311 Valtuustoaloite liittyen MLL:n perhekummitoiminnan vuoden 2017 määrärahaan
- esityksen mukaan

312 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.9.2017
- hallitukseen esitetään valittavaksi Markku Koskela

313 Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
- merkittiin tiedoksi

314 Ilmoitusasiat
- merkittiin tiedoksi

315 Muut asiat
- palveluvuosiin perustuvien lisien myöntäminen esityksen mukaan
- strategian valmistelun ohjausryhmään vihreiden edustajaksi nimettiin Venla Avelin

316 Lahden seudullisen joukkoliikenteen kuntayhteistyösopimuksen päivittäminen
- esityksen mukaan