Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui 30.10. Kokouksen esityslista löytyy täältä. Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja.

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Työjärjestyksen hyväksyminen
3 Pöytäkirjan tarkastaminen
4 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöön paneminen: esityksen mukaan

5 Valtuutettujen aloitteet: esityksen mukaan

6 Kaupunginhallituksen kokoukset toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2019, pöytäkirjan tarkastaminen: esityksen mukaan

7 Pöytäkirjantarkastajien valinta: Tero Nieminen ja Tuula Koivunen

8 Vesilaitoksen taksan korotus 1.1.2018: esityksen mukaan

9 Heinämaan koulun myynti, kiinteistön hoito: esityksen mukaan

10 Anomus asemakaavan muutostyön käynnistämisestä / W&W-Kiinteistöt Oy: esityksen mukaan

11 Kalliosuojan pysäköintipaikkojen hallinnointi: kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään perittävien hintojen osalta siten, että terveysaseman työntekijöiltä perittävä hinta on 25 €/kk, ulkopuolisilta perittävä hinta on 35 €/kk ja alle kuukaudesta perittävä hinta on 53 €. Kaikkiin sisältyy alv. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Maanhankinta, Orimattilan keskustan alue: esityksen mukaan

13 Kuivannon Vesikunnan anomus lainan takausajan pidentämiseksi: esityksen mukaan

14 Lisämääräraha/talonrakennusinvestoinnit: esityksen mukaan

15 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2018: Kaupunginjohtajan esitys: esitetään valtuustolle 20,75 prosenttia. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018: esityksen mukaan

17 Lausunto Päijät-Hämeen liiton vuosien 2018 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä vuoden 2018 talousarviosta: esityksen mukaan

18 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän järjestämissuunnitelma vuosille 2018 - 2019: esityksen mukaan

19 Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisperusteet kvtes- ja ts-sopimusalat: Yhteistoimintaelin hyväksyi määräytymisperusteet. Kaupunginjohtajan esitys: määräytymisperusteet/ohje hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Aluejohtokuntien valinta: varajäsenet esitetään valtuustolle esityksen mukaan.

21 Presidentinvaalien 2018 ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikat: Esityksen mukaan lisäyksellä, että myös kirjasto toimii ennakkoäänestyspaikkana.

22 Presidentinvaalien 2018 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat: käsitellään 20.11. kokouksessa.

23 Valtuustoaloite nuorten kesätyösetelistä: esityksen mukaan.

24 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 8.11.2017: tiedoksi; ei erityisiä ohjeita

25 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuuston kokous 13.11.2017; tiedoksi. Kokousohje; strategian yhteydessä esiin, että terveyskioski on tärkeä palvelu Orimattilassa

26 Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
27 Ilmoitusasiat
28 Muut asiat; esityksen mukaan

29 Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 31.10.2017; tiedoksi. Kokousohje: Hennan yhdysliikenteen hankintapäätös; valtuuston tekemän linjauksen mukainen ja menoraamin sisällä.

30 Lausunto Kunta-aravat Oy:n omistaman vuokratalokohteen aravarajoituksista vapauttamisesta; Artjärvellä Kalliotie 1. Puolletaan aravarajoituksista vapauttamista.