Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 27.11. Kokouksen esityslista löytyy täältä. Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja.

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpaneminen: esityksen mukaan
 5. Valtuutettujen aloitteet: esityksen mukaan
 6. Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020
  - kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään seuraavasti: selvitetään moottorityöpajan rahoitusvaihtoehdot sekä nuorisotoimen kokonaistilanne tammikuun 2018 loppuun mennessä. Samalla selvitetään etsivän nuorisotyöntekijöiden työsuhteiden vakinaistamista. Investointiohjelmasta poistetaan henkilönostin vuodelta 2018..
  - Asian käsittelyssä äänestettiin kaksi kertaa. Ville Erola esitti, että investointiohjelmasta poistetaan 2020 – 2021 Hennan alueen alakoulun ja päiväkodin määrärahat. Äänestyksessä esitys hävisi äänin 6 – 3. Juha Hirvonen esitti, että Hennan asuinalueen katurakentaminen toteutetaan B-vaihtoehdon mukaan. Äänestyksessä esitys hävisi äänin 6-3.
  Kaupunginhallitus esittää talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 – 2020 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaupunginjohtajan täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.
 7. Talousarviolainan nosto
  - viisi rahalaitosta antoi tarjouksen. Päätettiin nostaa laina edullisimman tarjouksen jättäneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä kiinteäkorkoinen 10 vuoden laina (korkoprosentti 0,89 %)
 8. Yhdyskuntatekniikan investointien lisämäärärahaesitys: päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 9. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 2017 lisämäärärahaesitys: päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
 10. Toiminnalliset tavoitteet 2017 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta: päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
 11. Valtuustoaloite 28.8.2017 jalkapallokentän rakentamisesta: asia jäi pöydälle lisäselvityksiä varten
 12. Valtuustoaloite 28.8.2017 ja kuntalaisaloite 16.9.2017 kylien nuorten ja opiskelijoiden kuljetuksista: päätösesityksen mukaisesti
 13. Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen valtuuston kokouksessa: päätösesityksen mukaisesti
 14. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuuston kokous 1.12.2017
  - hyväksyttiin kokousedustajat – kokousohje yhtymän talousarvio 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 edellyttäen, että yhtymän hallitus aloittaa välittömästi yhdessä jäsenkuntien kanssa vuoteen 2020 asti olevan palvelusopimuksen laadinnan. Sopimus sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteet ja niiden edellyttämät kehittämistoimet.
 15. Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 16. Muut asiat
  - hankehakemus: esityksen mukaan
  - Juha Hirvonen jätti Sitoutumaton Orimattilan hallitusaloitteen, jossa esitetään Orimattilan Vuokratalojen hallitukseen viittä jäsentä nykyisen kolmen sijaan. Samaa käytäntöä tulisi noudattaa kaikissa kaupungin yhtiöissä. Lisäksi Sitoutumaton Orimattila esittää, että kaupungin omistamien yhtiöiden hallitusten esityslistat ja pöytäkirjat tulee tuoda kaupunginhallitukseen nähtäville.