Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 18.12. Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja.

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

 4. Asemakaavan muutos Ak 151, Sampola, kortteli 1302 ja Sampolanpuisto: hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 5. Sisäilmaperiaatteet ja toimintasuunnitelma: hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 6. 2018 työohjelmien hyväksyminen: merkittiin tiedoksi

 7. Valtuustoaloite 2.10.2017 Orimattilan lukion kehittämisestä: hyväksyttiin esityksen mukaan

 8. Valtuustoaloite koskien Hennan tonttien varauksia- ja myyntiä: hyväksyttiin esityksen mukaan

 9. Lausuntopyyntö kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä:

  Lausunto: Orimattilan kaupunginhallitus esittää Liikenne- ja viestintäministeriölle kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä seuraavaa:
  Orimattilan kaupunki pitää tarpeellisena varmistaa, että kilpailutuksen avaamisesta huolimatta Helsinki -Lahti välin palvelutaso ja vuorovälit pysyvät tulevaisuudessa Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä vähintään nykyisellään. Helsinki-Lahti välin palvelutaso on suhteellisen hyvä ja Hennan 10.12.2017 käyttöönotettu uusi juna-asema parantaa junayhteyksiä Lahden seudun eteläosassa.

  Orimattilan Hennan uuden juna-aseman myötä Orimattilan kaupungilla on käynnistynyt Helsinki – Lahti oikoradan lähijunaliikenteeseen tukeutuvan Hennan uuden kaupunginosan rakentaminen. Hennan voimassa oleviin asemakaavoihin perustuen alueelle on mahdollista toteuttaa koteja 1700 asukkaalle ja asutus sijoittuu alle 2 kilometrin etäisyydelle Hennan juna-asemasta. Hennan taajaman asemakaavoitus perustuu siihen, että juna-asema on helposti saavutettavissa. Henna on tulevaisuudessa osa pääkaupunki-seudun metropolialuetta ja alueelle voi pitkällä aikajänteellä sijoittua 6000 – 15 000 asukasta.

  Kaupunki järjestää yhteistyössä Lahden seudun liikenteen kanssa Hennan asutusta ja liityntäliikennettä palvelevat bussiyhteydet. Kaupunki on osallistunut heti alusta alkaen junamatkustamisen markkinointiin yhdessä VR:n kanssa siten, että asema tulee tunnetuksi, otetaan aktiiviseen käyttöön ja matkustajamäärä kasvaa. Huomionarvoista on myös se, että Orimattilasta pendelöidään runsaasti sekä pääkaupunki- että Lahden seudulle.

  Nykyisen vuoden 2019 loppuun asti voimassa olevan lähijunaliikenteen ostoliikennesopimuksen aikajänne on lyhyt laajempaa aluekehittämistä ajatellen. Orimattilan kaupunki esittää, että lähijunaliikenne tulee turvata pidemmälle tulevaisuuteen ulottuvilla sopimuksilla, kuten aikaisemmin nelivuotisin ostoliikennesopimuksin on tehty.

  Hennan taajaman läheisyyteen E 75 - moottoritien ja oikoradan yhteyteen on Hennan osayleiskaavassa ja Päijät-Hämeen maakuntakaavassa aluevaraukset noin 400 ha:n suuruiselle Tuuliharjan teollisuus ja yritysalueelle, jonka kehittäminen kytkeytyy kiinteästi Hennan asemaan ja asuinalueen rakentumiseen. Pitkäjänteinen lähijunaliikenteen kehittäminen Helsingin ja Lahden välillä tukee Hennan ja Tuuliharjan yritys- ja työpaikka-alueen rakentumista.

  Lahti-Kouvola välin taajamajunaliikenne on nykyisellään epäsäännöllistä ja vuoroväleiltään melko harvaa. Yhteysvälin palvelutason parantaminen on tärkeää Lahden seudun väliasemien ympäristössä asuvien kannustamiseksi käyttämään joukkoliikennettä. Samalla se tukisi Päijät-Hämeen aluesuunnittelun pyrkimyksiä lisätä asumista, yritystoimintaa ja työpaikkoja radanvarteen. Henna on tärkeä osa koko Lahden seudun radanvarren kehittymistä.

  Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 10. Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

 11. Ilmoitusasiat

 12. Muut asiat
 • VisitOrimattila.fi domainin siirto ostetaan
 • Sopimus kehyskuntien verkostotyö kehittämisestä hyväksyttiin
 • Elinkeinojohtajalle myönnettiin ero virasta 1.3.2018 lukien