Hyppää sisältöön


Häme 8.1.2018 HAMELY/7/2018, HAMELY/8/2018
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
KUULUTUS
Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoito¬suunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Asiakirjat
Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Sivuilta löytyy mm. linkki kuulemiseen liittyvään Vaikuta vesiin -karttapalveluun sekä taustatietoa vesienhoidosta.
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimialue kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen.
Hämettä koskeviin tulostettuihin asiakirjoihin voi tutustua Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa osoitteessa Kirkkokatu 12. Kunnissa asiakirjat ovat nähtävillä ensisijaisesti sähköisinä.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet sähköisen palautteen antamiseksi. Palautteen voi toimittaa myös kirjallisena Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo.hame(at)ely-keskus.fi ja postitse osoitteella Hämeen ELY-keskus PL 29, 15141 Lahti.
Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Hämeen ELY-keskuksessa yksikön päällikkö Harri Mäkelä (harri.j.makela(at)ely-keskus.fi), hydrobiologi Heini-Marja Hulkko (heini-marja.hulkko(at)ely-keskus.fi) ja hydrogeologi Petri Siiro (petri.siiro(at)ely-keskus.fi) (pohjavedet). ELY-keskuksen vaihteen puhelinnumero on 0295 025 000.

Hämeenlinnassa 8. päivänä tammikuuta 2018
Hämeen ELY-keskus

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 025 000 Kirjaamo
www.ely-keskus.fi PL 29, 15141 Lahti
Y-tunnus 2296962-1

 

Kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä ja tarvittaessa ladattavissa verkkosulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.