Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös on muodostumassa n. 2 milj. ylijäämäiseksi. Talousarvio muutosten jälkeen näytti 467 teur ylijäämää. Vuosikate toteutunee 5,6 milj. suuruisena. Odotettua parempaan tulokseen vaikutti henkilöstömenojen jääminen 790 teur alle arvioidun – tästä noin puolet tulee eläkemenoperusteisen eläkevakuutusmaksun vähentymisestä. Verotuloja kertyi 819 teur arvioitua enemmän, mutta valtionosuudet jäivät 98 teur alle arvioidun oppilasmäärämuutoksen vuoksi. Palvelujen ostojen ennakoidaan jäävän 100 teur arvioitua pienemmiksi, mikäli Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän lopulliset maksuosuudet pysyvät marraskuun lopun ennusteen tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti arvion, vaikka työttömyys on laskenut – pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen haaste. Matala korkotaso on osaltaan vaikuttanut positiivisesti tulokseen.
Investointeja toteutui 11 milj. verran. Talousarviossa oli varauduttu 13 milj. investointien toteutumiseen. Suurimmat investoinnit olivat Hennan rakentaminen 4,9 milj., urheilutalon uudisrakennus 1,9 milj. ja Mylllylän koulu 1,37 milj. Maan hankintoja tehtiin 480 teur määräisesti.
Lainaa vuoden päättyessä oli 40,6 milj., josta konsernipankin lainasaamisia tytäryhtiöiltä oli 18,1 milj. Vuoden 2016 lopussa lainamäärä oli 34,4 milj., joten lainamäärä lisääntyi 6,2 milj. euroa isojen investointien myötä. Hyvän tuloksen ansioista rakentamista pystyttiin rahoittamaan myös tuloksesta. Lainamäärä asukasta on n. 2 500 euroa/asukas, joka on maan keskiarvon alapuolella (ennakkotieto maan keskiarvosta 2 921 €/asukas ja Päijät-Hämeen keskiarvosta 4 763 €/asukas). Myös lainasaamisten määrä lisääntyi Vesi Oy:n investointien rahoituksen vaikutuksesta.
Tulevien vuosien talouden tasapainon säilyttämiseen tulee vaikuttamaan investointien suhteellisen suuri määrä, mikä lisää tulokseen vaikuttavien poistojen määrää.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, puh. 044 781 3600
Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, puh. 040 848 3051