Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 12.2. Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja. Esityslista löytyy täältä.

Käsitellyt asiat

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Suorahankintapäätös Orimattilan kaupungin urheilutalon 1. vaiheen loppuunsaattamisurakasta: Urheilutalon loppuunsaattamista koskevan pääurakan toteuttajaksi valittiin suorahankinnalla YIT Talo Oy tarjouspyynnön 26.1.2018 ja siihen annetun YIT Talo Oy:n tarjouksen 2.2.2018 mukaisesti (2,562 milj. euroa)
 5. Orimattilan strategia 2018-2021: Päätettiin esittää valtuustolle kolmeen Vetovoiman ja kasvun toimenpiteeseen tehdyn tarkennuksen jälkeen.
 6. Konserniohjeen uudistaminen: Esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.
 7. Käyttösuunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta ja laskujen hyväksyjät: Päätösesityksen
 8. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 2018 talousarvion käyttösuunnitelma: Kaupunginhallitus päätti, että ensisijaisesti haetaan ulkopuolista rahoitusta. Mikäli sitä ei ole tälle vuodelle saatavissa, perintövaroista osoitetaan enintään 25 500 euroa moottoripajan rahoittamiseen. Vuoden 2019 osalta rahoitus tulee ratkaista muilla keinoilla.
 9. Eroanomus luottamustoimesta ja uuden luottamushenkilön valinta: Valtuustoon
 10. Teknisen avustajan nimikemuutos: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
 11. Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot/kolmoissijalainojen korko: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
 12. Kunta-aravat Oy:n lausuntopyyntö/aravarajoituksista vapauttaminen: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
 13. Täyttölupa järjestelmäasiantuntijan tehtävään: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
 14. Valtuustoaloite ilmaisesta ruokapalvelusta veteraanien puolisoille: Palautettiin valmisteluun Sari Sikkilän esityksestä (Susanna Särkinen kannatti)
 15. Valtuustoaloite lakimiehen palkkaamisesta: Esityksen mukaan
 16. Valtuustoaloite kaupungin kannasta islamin uskoon ja suurmoskeijahankkeeseen: Esityksen mukaan
 17. Valtuustoaloite/Keskeneräiset valtuustoaloitteet: Esityksen mukaan lisäyksellä, että nettisivuilla kohdassa Päätöksenteko ja hallinto julkaistaan ajantasainen koontiluettelo aloitteiden käsittelystä
 18. Valtuustoaloitteet kokouspalkkioiden maksamisesta: Palautettiin valmisteluun Ville Erolan esityksestä (Susanna Särkinen kannatti)
 19. Valtuustoaloitteet liittyen sisäilma-asioista tiedottamiseen: Esityksen mukaan
 20. Valtuustoaloitteet kouluruokailu ja Jokivarren koulun ruokailu: Esityksen mukaan
 21. Valtuustoaloite tiedon lisäämiseksi päätöksenteon pohjaksi: Esityksen mukaan
 22. Kuntalaisaloite/kaupungin yhtiöiden osinkokäytäntö: Esityksen mukaan
 23. Valtuustoaloite avoimuudesta: Esityksen mukaan
 24. Aloitteiden käsittely: Esityksen mukaan (12.2.2018 päätökset täydennettynä)
 25. Ilmoitusasiat
 26. Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 27. Muut asiat: Aloitteet käsittelyyn esityksen mukaan