Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 5.3.2018. Alla päätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja. Kaupunginhallituksen esityslista löytyy www.orimattila.fi päätöksenteko.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpaneminen: Pertti Laaksosen 28.8.2017, Tiina Knuutisen ym. 16.9.2017 sekä Sirkka-Liisa Papinahon 2.10.2017 tekemät aloitteet annetaan sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan valmisteluun. Strategian vastuutahot tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Toimialat velvoitetaan antamaan viimeistään talousarvion 2019 käsittelyyn mennessä selvitys, mitä strategiassa linjattuja toimenpiteitä on käynnistetty. Muilta osin päätökset todetaan laillisiksi ja pannaan täytäntöön.
 5. Valtuutettujen aloitteet 19.2.2018: Valmisteluun esityksen mukaisesti
 6. Orimattilan sotepalveluiden palveluverkko ja siihen liittyvät linjaukset: Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Periaatteellisena linjauksena todettiin, että kiinteistöt pidetään omassa omistuksessa. Selvitys Artjärven palvelupisteen lopettamisen haittojen lieventämisestä tuodaan seuraavaan kokoukseen.
 7. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelusopimus vuodelle 2018: Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä muutoksella, että Kuntakohtaisten kehittämistoimien 4. kohta Selvitetään nuorten mielenterveyspalveluiden toteuttamista lähipalveluna siirretään kohdaksi numero 1.
 8. Pennalan Uotilanrinteen asemakaava A189: Esityksen mukaisesti
 9. Kierrätyspuiston YVA-menettelyn kustannustenjako ja niihin osallistuminen: Ennen mahdollista määrärahaesitystä valtuustolle selvitetään vielä hankkeen taloudellisia vaikutuksia sekä YVA-menettelyn mahdollista muuta kuin kuntakohtaista rahoitusta.
 10. Tilinpäätöksen 2017 määrärahojen ylitykset ja alitukset: Esityksen mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi.
 11. Nuorisovaltuuston asettaminen: Esityksen mukaisesti.
 12. Lausunto Orimattilan Vuokratalot Oy:n strategiasta: Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa ehdotetusta strategiasta
 13. Liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan irtisanoutuminen ja viran täyttöluvan myöntäminen: Kaupunginhallitus myönsi eron Teemu Mäkipaakkaselle liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan virasta ja myönsi täyttöluvan liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan virkaan. Kelpoisuusvaatimus virkaan on soveltuva vähintään amk-tutkinto, jonka lisäksi edellytetään perehtyneisyyttä viran tehtäväalueisiin. Haastattelutyöryhmään nimettiin sivistys- ja hyvinvointivaliokunnasta Jussi Vahe ja Sanna Heikkinen, kaupunginhallituksesta Kirsti Laatunen ja Sari Sikkilä sekä sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo.
 14. Työohjelmien hyväksyminen 2018 / muutos 1: Esityksen mukaisesti.
 15. Hankehakemus Lintulan lähiluontopolun kehittämiseksi: Esityksen mukaisesti.
 16. Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 17. Ilmoitusasiat
 18. Muut asiat: Toimialajohtajan sijaiset, tekninen johtajan: sijainen johtava rakennustarkastaja, sivistystoimenjohtaja: sijainen sivistystoimen talouspäällikkö, talous- ja hallintojohtaja: sijainen kaupunginjohtaja; Orimattilan Karate ry:n tilavuokra-anomus hyväksyttiin; Kehittämispäällikön virkaa hakeneista haastatteluun päätettiin pyytää Jari Eskola, Tarmo Pallari, Matti Skyttä, Anne-Marie Tuomala ja Jenni Tolvanen.