Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 19.3. Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja. Esityslista löytyy täältä.

Käsitellyt asiat

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Sivistystoimialan seudullinen yhteistyökertomus 2017: esityksen mukaan merkittiin tiedoksi               
 5. Myllylän koulun rehtorin virkanimikemuutos: päätösesityksen mukaan rehtorin virkanimikkeeksi 1.9.2018 lukien
 6. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän purkaminen: esityksen mukaan esitys valtuustolle purkamisen hyväksymisestä
 7. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä eroaminen: esityksen mukaan esitys valtuustolle yhtymästä eroamisesta
 8. Lausuntopyyntö seutulippujärjestelmän lakkauttamisesta: esityksen mukaan lausuntona todetaan, että Waltti-lippu ja maksujärjestelmään nähden päällekkäisestä seutulipusta voidaan luopua 1.8.2018 alkaen
 9. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 2017 talousarvioylitykset: esityksen mukaan valiokunnan kokonaismenojen ylitys valtuuston hyväksyttäväksi
 10. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja rahoituksen määrärahapoikkeamat 2017: esityksen mukaan valtuuston hyväksyttäväksi
 11. Asuintonttien hinnoittelu: esityksen mukaan valtuuston hyväksyttäväksi
 12. Maanhankinta keskustan Jokelan alueelta: esityksen mukaan kauppa esitetään valtuuston hyväksyttäväksi
 13. Eropyyntö luottamustoimesta: esityksen mukaan valtuustoon
 14. Aloite uimahallin aukioloihin: esityksen mukaan valtuustoon
 15. Valtuustoaloite 13.11.2017 alueellisesta kielikokeilusta: esityksen mukaan valtuustoon
 16. Valtuustoaloite 11.12.2017 nuorten ammatillisesta koulutuksesta Orimattilassa: esityksen mukaan valtuustoon
 17. Orimattilan sote- palveluiden palveluverkko ja siihen liittyvät linjaukset: asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Artjärven alueen palveluiden järjestämiseen on ilmaistu kiinnostusta yksityiseltä taholta.
 18. Kuntarahoituksen yhtiökokous 28.3.2018: esityksen mukaan; ei erityisiä ohjeita
 19. Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 20. Ilmoitusasiat
 21. Muut asiat
 • Artjärven posti ja matkahuolto: asiassa jatketaan neuvotteluja
 • Orimattilan Judoseuran anomus kaupungin tuesta tilavuokraan: anomus hyväksyttiin
 • Sote-valmistelujen maakuntakierros: merkittiin tiedoksi

    22. Etpähä ry:n sääntömääräinen kevätkokous: merkittiin tiedoksi; ei erityisiä ohjeita