Hyppää sisältöön
Yhteistyössä yrittäjien kanssa

Orimattilan perusopetuksen opetussuunnitelmaan on laadittu Yrittäjyyskasvatusohjelma. Ohjelma on valmistunut opetushenkilöstön, Orimattilan yrittäjäyhdistyksen, 4H-yhdistyksen sekä YES-asiantuntijaverkoston yhteistyönä. Opetuspalveluista vastuuhenkilöinä ovat olleet rehtori Tuomo Karjalainen ja oppilaanohjaaja Minna Kuusniemi.

Ohjelman tavoitteena on tehdä yrittäjyyskasvatuksesta suunnitelmallista ja tavoitteellista. Ohjelma sisältää yrittäjyyttä vahvistavia toimenpiteitä kaikilla perusopetusluokilla sekä materiaalia ja valmiita toimintamalleja opetuksen tueksi. Opetuspalvelut ja Orimattilan yrittäjät ovat laatineet vuosikellon, jonka kautta yrittäjyyskasvatuksesta tulee vuosittain päivittyvää yhteistyötä. Ohjelman osana 3. ja 6. –luokkalaiset osallistuvat Nuori yrittäjyys –ohjelmaan, yhdeksäsluokkalaiset tutustuvat Lahteen perustettavaan yläkoululaisten yrityskylään ja kahdeksannelta luokalta alkaen tarjotaan valinnaisaineena yrittäjyyskasvatusta.

Tavoitteena elämänhallintataidot

Yrittäjyyskasvatuksen tarkoitus on vahvistaa lasten ja nuorten valmiuksia tunnistaa omia vahvuuksia ja uskoa omiin kykyihin.

- Tarkoitus ei ole tehdä kaikista yrittäjiä, vaan vahvistaa lasten ja nuorten elämänhallintataitoja ja yrittäjämäistä asennetta. Talouden hallinta, innovatiivisuus sekä yritteliäs asenne ovat asioita, jotka kuuluvat vastuulliseen toimintaan sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Tavoitteellinen toiminta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi innostaa oppimaan ja ottamaan vastuuta, toteaa rehtori Tuomo Karjalainen.

Pedagogisena toimintatapana yrittäjyyskasvatus eheyttää opetusta ja mahdollistaa taitojen kehittymisen monipuolisesti. Opetuksessa painottuu yhteiskunta- ja työelämätaidot, yritteliäisyys ja aloitekyky, ryhmätyöskentelytaidot, vastuullisuus, innovatiivisuus ja itsetuntemus.

Orimattilan Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää ohjelman hyväksymisestä kokouksessaan 15.5.2018 ja se otetaan käyttöön syyslukukauden alkaessa 2018. Yrittäjyyskasvatusohjelma on Orimattilan perusopetuksen opetussuunnitelman liitteenä:
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/opetussuunnitelma/ops2016/yritt%C3%A4jyyskasvatus/yl

 

Lisätietoja:
Piia Uotinen
opetuspäällikkö
p. 040 844 1750