Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 21.5. Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja. Esityslista löytyy täältä.

Käsitellyt asiat

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Artjärven entisen kunnantalon ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos, A170

Päätös: Esityksen mukaan asetetaan nähtäville ja pyydetään tarvittavat lausunnot.

 1. Pennalan Uotilanrinteen asemakaava A189

Päätös: Esityksen mukaan valtuuston hyväksyttäväksi

 1. Sarvelan asemakaava-alueen kortteleiden 0420 ja 0421 tontteja koskevan aiesopimuksen jatkoaikapyyntö

Päätös: Esityksen mukaan; jatkoaikaa ei myönnetty.

 1. Investointihankkeen aikataulumuutos; Pennalan uusi asuinalue, Uotilanrinne

Päätös: Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään siten, että tonttien pitää olla rakentamisvalmiudessa alkuvuodesta. Täydennetty päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 1. Orimattilan ympäristönsuojelumääräykset

Päätös: Esityksen mukaan valtuuston hyväksyttäväksi.

 1. Eteläisen Päijät-Hämeen yritysryhmien kartoitus reitistöhanketta varten, pilottina Orimattila – hanke

Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että hankerahoitus haetaan omana toimintana.

 1. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenen valinta

Päätös: Jäseneksi valittiin Tuomo Jussila ja hänen varajäsenekseen Ari Anttila.

 1. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelusopimusneuvottelu

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

 1. Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi paikallisen sopimuksen työnantajan puolesta.

 1. Hallintosääntöön tehtävät tarkistukset

Päätös: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tarkistuksia (tulosaluejohtajien valinta kaupunginhallitukselle, hankintarajavaltuuksien muutoksia, elinkeinojohtaja muutetaan kehittämispäälliköksi, nuorisovaltuuston kokouspalkkio lisättiin– lisäksi teknisiä korjauksia). Työllisyyskoordinaattorin työsuhde esitetään muutettavaksi viraksi.

 1. Kaitilantien saneerauksen urakka

Päätös: Hankinta keskeytettiin, koska saatiin vain yksi tarjous ja tästä syystä hintavertailua ei voida tehdä. Tarjous ylitti myös talousarviossa varatun määrärahan olennaisesti.

 1. Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 24.5.2018

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ei erityisiä kokousohjeita.

 1. Lahden Seudun Kehitys LADECin varsinainen yhtiökokous 2018

Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Hallitukseen esitetään Juha Aalto.

 1. Orimattilan Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous

Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Kokousohjeena annettiin, että hallitukseen valitaan edelleen Vesa Leino (pj), Siru Taavila (vpj), Marianne Gripenberg, Kirsti Laatunen ja Keijo Piiroinen sekä varajäseniksi Heli Heikkilä ja Joel Mäkelä.

 1. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuuston kokous

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ei erityisiä ohjeita.

 1. Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunnan kokous

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kokousohjeena annettiin, että poliisin näkyvyyttä pitää tehostaa Orimattilan alueella.

 1. Valtuustoaloite koskien maankäytön pitkän aikavälin strategian laadintaa

Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.

 1. Valtuustoaloite koskien Pennalan katuvalojen rakentamista

Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.

 1. Linja-autopysäkkikatokset, aloite, Keskustan aluejohtokunta

Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.

 1. Valtuustoaloite 19.2.2018 Erkko-lukion maksuttomuudesta

Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.

 1. Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 1. Ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 1. Muut asiat

Päätös: Liikunta- ja nuorisotoimen johtajan rekrytointi; soveltuvuusarviointiin esityksen mukaan Anne Kihlman ja Teija Nevalainen.

Strategian toimeenpano jatkuu 20.8.2018 pidettävällä valtuustoseminaarilla.

Valtuuston iltakoulu 28.5.2018 (Artjärven alueen sote-asiat ja elinkenoasiat)

 1. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu syksyllä 2018

Päätös: Esityksen mukaisesti.

 1. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokous 23.5.2018

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ei erityisiä ohjeita.