Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 4.6. Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja. Esityslista löytyy täältä.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys, jonka mukaan ensin käsitellään varsinaisen esityslistan asiat ja sen jälkeen lisälistalla oleva asia Vesilaitoksen hoitajan työtehtävän täyttölupa.

4 Orimattilan sote-palveluiden palveluverkko ja siihen liittyvät linjaukset

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

  1. kiinteistökokonaisuuden kauppaa lähdetään valmistelemaan Esperi Care Oy:n kanssa
  2. valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen myymään Artjärven terveystalokiinteistön, joka koostuu n. 2605 m2:n suuruisesta määräalasta rakennuksineen Orimattilan kaupungin (560) Kinttulan kylän (427) kiinteistöistä Rinnemäki RN:o 1:71 (kiinteistötunnus 560-427-1-71) sekä n. 1987 m2:n suuruisesta määräalasta rakennuksi-neen Orimattilan kaupungin (560) Kinttulan kylän (427) kiinteistöistä  Kunnantalontontti II RN:o RN:o 1:150 (kiinteistötunnus 560-427-1-71) kiinteistön käyttöä koskevien ehtojen täyttyessä
  3. valtuusto merkitsee tiedoksi, että osana kokonaisuuden toteuttamista kaupunginhallitus antaa ohjeistuksena Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokrataloille myydä Artjärven palvelutalo ja kehitysvammaisten Kaurislahden yksikön omistamiseen oikeuttavat osakkeet ARA:n hyväksymällä kauppahinnalla niin että kohteisiin kohdistuvat lainat saadaan maksettua ja vuokratalojen omarahoitusosuus ja osakkeiden arvo katettua
  4. valtuusto merkitsee tiedoksi, että osana kokonaisuutta ostajan kanssa aloitetaan neuvottelut kiireettömän lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotosta Artjärvellä sekä, että ostaja maksaa kertakorvauksena Orimattilan kaupungille 850 000 euroa kokonaisuuden toteutuessa
  5. valtuusto merkitsee tiedoksi, että ostajan puolelta kokonaisuuden toteutumisen ehtona on, että ostaja saa toimiluvan palveluntuottamiselle sopimuksen kohteena olevissa yksiköissä ja myyjän puolelta, että Artjärven vanhustentuki r.y. otetaan mukaan neuvotteluihin Tuo-maskodin osalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden muodostamiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n rahoittajasopimus 2019 – : Päätös: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen rahoittajasopimuksen hyväksymistä.

6 Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n rahoittajasopimus 2019 –

Päätös: Keskustelun kuluessa Jussi Vahe esitti, että Lahti Regionin rahoittajasopimukseen lähdetään mukaan vuosiksi 2019 - 2020. Ida Jokinen ja Riitta Karjalainen kannattivat Jussi Vahen esitystä.
Juha Hirvonen ja Tuula Koivunen kannattivat kaupunginjohtajan esitystä (mukaan ei lähdetä vuoden 2019 alusta lukien).
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jonka mukaan ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jussi Vahen tekemää esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Pidetyssä nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi JAA-ääntä (Erola, Hirvonen, Koivunen, Mölsä, Sikkilä, Nieminen) ja kolme EI-ääntä (Jokinen, Karjalainen, Vahe). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt asian äänestyksen tuloksena kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Riitta Karjalainen, Ida Jokinen ja Jussi Vahe jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

7 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden osto Askolan kunnalta: Päätös: Esitetään valtuustolle, että Orimattilan kaupunki ostaa Askolan osakkeita 530 kpl hintaan 1 132 €/kpl.

8 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan valinta: Päätös: Esitetään valtuustolle, että virkaan valitaan liikunnanohjaaja AMK Teija Nevalainen ja varalle sosionomi YAMK Anne Kihlman.

9 Varhaiskasvatusjohtajan valinta: Päätös: Esitetään valtuustolle, että virkaan valitaan sosionomi YAMK Miia Kemppi ja varalle KM Tanja Tiainen.

10 Talouskatsaus 1.1. - 31.3.2018: Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11 Myllylän koulun vanhan osan sisäilmakorjaus- sekä julkisivukorjausmuutostyöhanke, urakoitsijan valinta, tarjoukset 2018

Päätös: Kaupunginhallitus valitsi kokonaisurakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Karirakenne Oy RKL:n.

12 Eroanomus luottamustoimesta/Jouni Räsänen: Päätös: Esitetään valtuustolle eron myöntämistä ja uuden jäsenen nimeämistä.

13 Työterveys Wellamon varsinainen yhtiökokous: Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Ei erityisiä kokousohjeita.

14 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous: Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Ei erityisiä kokousohjeita.

15 Kiinteistö Oy Orimattilan Virastotalon varsinainen yhtiökokous: Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Kokousohjeena annettiin, että hallituksessa oleva kaupungin edustaja (Päivi Suikkanen) ja varaedustaja (Osmo Pieski) valitaan hallitukseen edelleen.

16 Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston kokous 18.6.2018: Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Ei erityisiä kokousohjeita.

17 Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 Ilmoitusasiat: Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 Muut asiat

Orimattilan seudun urheiluampujille myönnettiin 1 500 euron nuorten kansainvälisen haulikkokilpailun järjestämiseen.
Kaupunginjohtajan vuosiloma myönnettiin esityksen mukaisesti.
Kokousaikataulun muutos hyväksyttiin.
Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen esityksen mukaisesti

20 Vesilaitoksen hoitajan työtehtävän täyttölupa: Päätös: Täyttölupa myönnettiin.