Hyppää sisältöön

 Etelä-Päijät-Hämeen alueella (Hollola, Kärkölä ja Orimattila) asuvien ja liikkuvien mielipiteitä kuntien liikenneturvallisuustilanteesta selvitettiin sähköisellä kyselyllä maalis-huhtikuussa 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 310 henkilöä. Vastaajat olivat huolissaan etenkin lasten, kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuudesta. Lähes kaikki vastaajat (96%) olivat sitä mieltä, että yleisin syy liikenteessä havaittuihin rikkomuksiin on välinpitämättömyys.

Kyselyn perusteella tärkeimmäksi liikenneturvallisuutta edistäväksi tekijäksi nostettiin yksimielisesti aikuisten ja vanhempien toimiminen esimerkkinä liikenteessä. Turvallisuushakuinen liikennekäyttäytyminen on vastaajien mukaan liikennesääntöjen noudattamista, tarvittavien turvavarusteiden käyttöä ja muiden tienkäyttäjien huomiointia.

Etelä-Päijät-Hämeen (Hollola, Kärkölä ja Orimattila) liikenteessä kuolee vuosittain keskimäärin 4 ja loukkaantuu lähes 60 henkilöä vuodessa. Asukaslukuun suhteutettu riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on Orimattilassa suurempi kuin koko Suomen keskiarvo. Hollolassa ja Kärkölässä riski on koko maan keskiarvoa pienempi. Vuosina 2013–2017 Etelä-Päijät-Hämeen tieliikenneonnettomuuksista aiheutui laskennallisesti noin 17 miljoonan euron vuosittaiset kokonaiskustannukset yhteiskunnalle. Tästä 15-20 % kohdistuu kunnille, mikä tarkoittaa noin 3 miljoonaa euroa vuosittain.

Etelä-Päijät-Hämeen kunnat ovat asettaneet tavoitteen, että vuonna 2025 kukaan ei kuole Etelä-Päijät-Hämeen liikenteessä. Lisäksi loukkaantuneiden määrää vähennetään nykytasosta neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää ennen kaikkea muutosta ihmisten asenteissa ja liikennekäyttäytymisessä.

Liikenneturvallisuustyön yhteiseksi visioksi Etelä-Päijät-Hämeen kuntien liikenneturvallisuusryhmät ovat muotoilleet seuraavan: "Minä ja sinä olemme vastuussa turvallisesta liikkumisesta ja välitämme myös muista. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä."

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Hollola, Kärkölä ja Orimattila laativat parhaillaan Etelä-Päijät-Hämettä koskevaa turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tiedote ELY-keskuksen sivuilla

LISÄTIETOJA:
Uudenmaan ELY-keskus, Herkko Jokela, 0295 021 367
Orimattilan kaupunki, Seppo Määttä, 044 781 3870
Suunnitelmaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns, puh. 050 358 0733