Hyppää sisältöön

Myllylän koulu, laajennus
Laajennusosan valmistumisen yhteydessä haluttiin varmistaa maanvaraisen betonilattian kuivuminen jättämällä luokkien lattiamatto irti alustastaan seinänvierillä. Maton liimaus alustaan kiinni on ollut tarkoitus tehdä myöhemmin sen jälkeen, kun on todettu betonilattian kuivuminen asetettuihin raja-arvoihin. Laajennusosan lattiamatot on leikattu seinänvieri kaistoilta pois lattia-alustan kuivumisen varmistamiseksi koulujen päättymisen jälkeen. Korjaustapa ja aktiiviseen kuivaukseen siirtyminen harkitaan 27.06.2018 lattialaatan kosteusmittauksen perusteella.

Myllylän koulu, vanhaosa kuitulähteet, yläosien seinät ja ikkunat
Vanhanhalla osalla on aikaisemmin todettu kuitunäytteessä mineraalikuitujen toimenpiderajan ylitys.
Rakenteiden kuitulähteiden poisto ja ilmavuotokohtien tiivistämisen korjaustyöt ovat käynnissä.
Työt valmistuvat käytävillä ja luokissa elokuun alkuun mennessä. Korkeiden ulkoseinä osien ja ulkopuoliset ikkuna korjaukset tehdään osittain syyslukukauden kuluessa.

Jokivarren koulu, A ja B osat
Aikaisemmin on A-osan musiikki ja kuvaamataidon luokat on poistettu käytöstä lattia rakenteissa tehdyn mikrobi löydöksen sisäilma yhteyden vuoksi. Sisäilmakorjaus tehdään syyslukukauden aikana ja korjattavat tilat eristetään muista tiloista. B-osalla on aikaisemmin havaittu lattiarakenteiden painumia ja siitä johtuvia ilmayhteyksiä maaperään aiheuttaen sisäilmaongelmia. Alapohjan korjaus tehdään kesän aikana. Remonttien takia ulkoisia väistötiloja esim. parakkirakennuksia ei tarvita vaan koulun toimintaan vaikuttavat väistöt tehdään sisäisesti. Esikoulu väistää koko lukukaudeksi Helinän tupaan.

Jokivarren koulu, C osa
Käytävän keittiön vastaisen seinän ja ruokasalin lattian kostumisen syytä ja laajuutta selvitetään mahdollisen putkivuodon ja pohjavesitason tutkimisella. Sitowise Oy mikrobitutkimukset ja analyysivastaus on tekeillä.

Yhteiskoulu, kattovuoto
Keväällä havaittiin ruokasalin edustalla käytävän katossa vesivuoto katolla olleen lumen sulamisvesien aiheuttamana. Vesikatteen korjaustyö on loppuvaiheessa; kate on avattu, märät eristeet on poistettu ja uuden katteen asennus on käynnissä sääsuojan alla.

Yhteiskoulu, sisäilmaremontin jatko, tilat 137-146 ja auditorio
Luokkahuoneiden tiivistys ja orgaanisen aineksen poisto ohjelmaa pyritään jatkamaan kesän aikana edellisten vuosien tapaan. Kyseessä on viimeiset tiivistettävät luokkatilat, joista on tehty lukuvuoden aikana sisäilmahaitta ilmoituksia. Urakkatarjoukset saapuvat kesäkuun lopulla.

Järvikunnan koulu
Alapohjan tuuletuksessa on havaittu puutteita ja alapohjan tuulensuojalevyissä on havaittu kasvustoa. Sitowise Oy toimittaa alapohjan mikrobi vaurion tutkimuksen ja korjausselosteen.
Sisätiloissa on todettu kuitunäytteessä mineraalikuitujen toimenpiderajan ylitys, rakenteellisia ilmavuotokohtia ja korjausta vaativia laatoitettuja seinäpintoja. Rakenteiden kuitulähteiden poisto, ilmavuotokohtien tiivistäminen sekä keittiön seinälaatoitusten korjaukset valmistuvat kesän aikana. Muualla laatoitetut pinnat uusitaan yksitellen syyslukukauden lomien aikana. Pihalla tehdään tarpeelliset pintavesisuunnitelman mukaiset muokkaustyöt lammikoinnin estämiseksi.

Tiedotus
Tiedostustilaisuudet pidetään koulukohtaisesti elokuussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.