Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottavia sekä kuntalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Orimattilan kaupungin ensimmäiset ympäristönsuojelumääräykset on vahvistettu kaupunginvaltuustossa 11.6.2018 ja ne ovat tulleet voimaan 1.9.2018.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista. Niiden avulla selvennetään ja tarkennetaan kunnassa vallitsevia velvoitteita ja valvonnassa jo osittain käytössä olevia toimintatapoja.

Orimattilassa määräyksiä on annettu mm.

  • jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella; ympäristönsuojelumääräyksillä kunta on jaettu vyöhykkeisiin, joilla on erilaiset jäteveden puhdistusvaatimukset
  • ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun rajoittamisesta
  • erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjunnasta sekä toiminnoista, joista ei tarvitse tehdä ympäristönsuojelulain mukaista meluilmoitusta
  • jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisesta
  • maalämpökaivojen ja eläinten ulkotarhojen sijoittamisesta
  • lannan levityksestä
  • öljysäiliöiden tarkastuksista; kaikki öljysäiliöt tulee tarkastuttaa säännöllisesti, yli 10 vuotta tarkastamatta olleet ensimmäisen kerran 2019 vuoden loppuun mennessä.

Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa eikä poikkeuksellista tilannetta koskevaa, ilmoitusvelvollista tai puolustusvoimien toimintaa.

Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset löytyvät osoitteesta
https://www.orimattila.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/ymparistovalvonta/ymparistonsuojelumaaraykset


Lisätietoja:

Ympäristönsuojelusihteeri
Kirsi Liukkonen-Hämäläinen
puh. 040 521 6733


Ympäristötarkastaja
Heli Kanto
puh. 044 781 3731