Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 5.11.2018. Alla päätökset. Huom! Tämä ei ole pöytäkirja. Esityslista löytyy tästä

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
4 Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä
Päätös: kaupunginhallitus päätti lausuntonaan esittää, että vuodeosastohoito tulee säilyttää Orimattilassa, kotihoidon yöhoidon keskittämistä Lahteen ei hyväksytä ja tiedottamista tulee lisätä (asiakas, omaiset, kaupunki).
5 Tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019
Päätös: Esitetään valtuustolle vuoden 2019 tuloveroprosentiksi esityksen mukaisesti 20,75 %.
6 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019
Päätös: Susanna Särkinen (vj.) esitti, että kiinteistöveroja ei nosteta. Ville Erola ja Sari Sikkilä kannattivat Susanna Särkisen esitystä. Tero Nieminen kannatti kaupunginjohtajan päätösesitystä. Äänestyksen jälkeen hallitus päätti esittää valtuustolle kiinteistöveroprosentit kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti äänin 6 (Hakonen, Karjalainen, Koivunen, Mölsä, Nieminen, Ryynänen) – 3 (Erola, Sikkilä, Särkinen). Yleinen veroprosentti nousee 1,1 prosentista 1,2 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten prosentti nousee 0,50 prosentista 0,55 prosenttiin. Muut prosentit säilyvät ennallaan.
7 Vuoden 2019 talousarvio, investoinnit
Päätös: Investoinneista käytiin keskustelu 19.11.2018 tehtävän talousarviokäsittelyn pohjaksi.
8 Orimattilan yhteiskoulun hankesuunnitelma
Päätös: Esityksen mukaisesti valmistelua jatketaan uudisrakennusvaihtoehdon pohjalta.
9 Orimattilan pelastusaseman tarveselvityksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin uuden pelastusaseman toteuttaminen uudisrakennusvaihtoehtona nykyiselle tontille.
10 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Esityksen mukaisesti tiedoksi.
11 Muut asiat
- merkittiin tiedoksi Orimattilan Omakotiyhdistyksen lausunto kiinteistöveron korottamiseen