Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 14.1.2019. Alla päätökset. Huom! Tämä ei ole pöytäkirja. Esityslista löytyy tästä.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
5 Valtionosuudet 2019
Päätös: Päätökset merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että muutosta ei haeta.
6 Työryhmien uudistaminen vastaamaan strategisten tavoitteiden seurantaa / tehtävänkuvan tarkentaminen
Päätös: Tarkennukset hyväksyttiin pykälän tekstiosassa olevan mukaisesti.
7 Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunnan kokous
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Poliisin näkyvyyttä pidettiin tärkeänä.
8 Luottamushenkilöiden merkkipäivien muistaminen vuonna 2019
Päätös: Päätettiin erillisen listan mukaisesti.
9 Vuoden 2019 vaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
Päätös: Vaalilautakunnat asetettiin ja oikeus ulkomainonnan aloittamiseen myönnettiin eduskuntavaalien osalta 27.3.2019 ja europarlamenttivaalien osalta 8.5.2019
10 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Esityksen mukaan otto-oikeutta ei käytetty
11 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi
12 Muut asiat
Päätös:
Edustaja Lape-yhteistyöryhmään varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi ja hänen varajäsenekseen Piia Uotinen
Järjestelyvaraerien neuvottelutilanne merkittiin tiedoksi
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muutoksen valmistelun aloittaminen merkittiin tiedoksi.