Hyppää sisältöön

Hermeksen siivet teos Erkontiella1600x300x72

Me itse luomme kuvan Orimattilasta. Voimme miettiä mikä on pielessä, mutta voimme myös lähestyä asiaa ilon kautta, ja miettiä mitä tulisi kehittää, että Orimattila olisi ohittamaton paikka niin nykyisille kuin uusilla asukkaille sekä yrityksille. Paikkakunta, jossa ruokitaan hyvien oivallusten syntymistä, orimattilalaisten onnellisuutta sekä onnistutaan yhdessä erilaisissa kehittämishankkeissa.

Lue lisää...

Kuntalain 29 § edellyttää kunnalta aktiivista viestintää. Ihmisten on saatava tietoa palveluista, valmisteilla olevista asioista sekä kerrottava, miten asioihin voi vaikuttaa. Yksi keskeinen kuntalain muutos on myös se, että laissa kunnan ilmoitustauluksi on määritetty yleinen tietoverkko. Perinteinen lehdissä olevien ilmoitusten julkaisemisen velvollisuus poistuu. Vielä ennen uuden valtuustokauden alkua on ratkaistava lehti-ilmoittelun laajuus. Tarvetta sille edelleen on, mutta missä laajuudessa - jää valmisteltavaksi.

Valtuustoseminaarissa 21.9.2015 esiteltiin kaupungin viestinnän tavoitteita. Silloin tavoitteiksi todettiin organisaation uudistaminen uuden kuntalain pohjalta aiempaa viestivämmäksi, osallistavammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Keinoina todettiin seuraavat painotukset: digitaalisten toimintatapojen käyttöönottaminen, kaupungin kotisivujen luominen keskeisimmäksi ja ajantasaisimmaksi tiedonlähteeksi sekä sosiaalisen median aseman vahvistaminen kunnan ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen väylänä.

Mielestäni Orimattila on onnistunut etenemään kaikilla mainituilla osa-alueilla. Itse pidän tärkeänä yhteistöllisyyden vahvistamista ja vahvistumista – sitä, että jokainen voi olla ylpeä omasta kotipaikkakunnastaan. Myös siinä on otettu ensimmäisiä askelia viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin.

Nyt keväällä 2017 avatut Orimattilan uudet kotisivut on lisäksi saatu tehtyä paikallisin voimin NagreMedian kanssa yhteistyönä. Uudet sivut täyttävät vuonna 2019 voimaan astuvan saavutettavuusdirektiivin kriteerit, jolloin sivusto on myös toimiva näkövammaisille. Uudet sivut toimivat hyvin erilaisissa päätelaitteissa. Lisäksi sivustolle on haluttu tuoda ilmetta valokuvilla. 

Vaikka on edetty, viestinnän kehittäminen ei pääty tähän. Seuraava painotus on saada koko organisaatio toimimaan viestintämyönteisesti, kun välineet on saatu kuntoon. Tästä on hyvä jatkaa.

Osmo Pieski