Hyppää sisältöön

Orimattilan tonnon silta 1600x300x72

23.01.2015

Orimattilan kaupunki viettää juhlavuottaan, kunnallinen itsehallinto on saman ikäinen.
Keisari-suuriruhtinas vahvisti valtiopäivien ehdotuksen, kunnallishallinnosta maalla annettiin asetus helmikuun 6. päivänä vuonna 1864. Seuraavan vuode alusta tuli muutos toteuttaa koko maassa. Orimattilassa ryhdyttiin tosin toimiin vasta syksyllä elokuun 20 päivä. Asukkaita silloin oli 2179 kpl. Silloin ryhdyttiin valitsemaan kuntakokouksen luottamusmiehiä, kunnanvaltuustosta keskusteltiin jo tuolloin. Ensimmäisen kunnanvaltuuston Orimattila sai vasta vuonna 1911.

Lue lisää...

05.02.2015

Vuosina 1961- 1982 Suomessa toteutettiin nk. Suuri kuntauudistus. Vuonna 1961 Suomessa oli 548 kuntaa ja hankkeen lopussa 461 kuntaa. Vuonna 2007 (2005) käynnistyi Kunta- ja palvelurakenneuudistus (nk. Paras-hanke). Hankkeen alussa painopiste oli kuntayhteistyön lisäämisessä. Tuolloin Päijät-Hämeeseen syntyi Wellamo-opisto, Lahden seudun Kuntatekniikka, Päijät-Tili jne. Yhteistyön laajentamista ohjasi seutuhallinto. Tällä hankkeella uskottiin saatavan merkittäviä säästöjä kuntien talouteen. Kuitenkaan hankkeen vaikutuksista ei ole tehty tutkimuksia eikä arvioita saavutetuista tuloksista.

Lue lisää...

09.03.2015

Orimattilassa on pitkät perinteet yritystoiminnassa. Merkittävää teollista toimintaa tuli paikkakunnalle jo 1800-luvun loppupuolella. Aina 2000-luvulle saakka tekstiiliteollisuus on ollut merkittävä työllistäjä seudulla. Kuitenkin Etelä-Euroopan ja myöhemmin Aasian halpatyö lopetti yritysten toimintaedellytykset paikkakunnalla ja yleensä koko Suomessa. Näinollen isot massatyöllistäjät poistuivat Orimattilasta.

Lue lisää...

18.05.2015

Miksi asut Orimattilassa? Vuosien aikana olen monta kertaa vastannut tähän kysymykseen.
Miksipä en asuisi. Jo ensimmäisillä Orimattilan vierailuillani ihastuin paikkakunnan luontoon ja rauhaan.

Lue lisää...

30.06.2015

Orimattilan 150-vuotisjuhlien kunniaksi 23.5. lauantaina järjestettiin kaupungin juhlakahvitus kaupunkilaisille, mikä jatkui nuorten tapahtumana. Minulle ”yleisurheilufriikille” oli ilahduttavaa, että kaupunki oli kutsunut tapahtumaan mukaan myös urheiluseurat ja -järjestöt sekä osallistumaan, että esittelemään toimintaansa. Liikunta on nähtävä ennen kaikkea terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä niin yksilön kuin yhteisönkin näkökulmasta.

Lue lisää...

20.07.2015

Antero Antin, kotiseutuneuvos

Monena on artjärveläinen ollut ennen kaupunkilaiseksi päätymistään. Ensimmäiset kahdella jalalla kulkevat, sittemmin artjärveläisiksi nimetyt, asettuivat näiden järvien rannoille 1200-1300 luvulla. Ensimmäisenä hallinnon pilkahduksena voitaneen pitää Viipurin piispan Melartopaeuksen antamaa lupaa vuonna 1636 rakentaa Artjärvelle oma kirkko. Olihan toki veroja jouduttu maksamaan jo aiemmin, mutta niiden kerääjät ja käyttäjät olivat jossain kaukana muualla, vaikkapa Viipurin linnan herroina.

Lue lisää...

17.08.2015

Tutustuessani Orimattilan syntyhistoriaan ymmärsin, että hyvin ratkaiseva merkitys alueen asuttamisessa on ollut Porvoonjoella ja sen haaroilla, jotka ovat ulottuneet laajoille alueille nykyistä Orimattilaa. Porvoonjoki on ollut aikoinaan tärkeä reitti Suomenlahden rannikolle. Joki on tuonut alueelle ihmisiä, jotka ovat ihastuneet alueen hyviin luonnon olosuhteisiin ja ryhtyneet harjoittamaan maataloutta ja perustaneet pysyviä asuinpaikkoja.

Lue lisää...

Kaupunki juhlii 150 vuottaan vuonna 2015. Seurakunnalla on aihetta juhlaan vuonna 2016. Seurakunta täyttää silloin 380 vuotta ja kirkkommekin 150. Kiihkeässä elämänmenossa on hyvä havahtua siihen, että yhteisessä todellisuudessamme paikkakunnalla on myös pysyvyyttä ja vakautta, pitkiä juuria.

Lue lisää...