Hyppää sisältöön

Orimattilan tonnon silta 1600x300x72

17.08.2015

Tutustuessani Orimattilan syntyhistoriaan ymmärsin, että hyvin ratkaiseva merkitys alueen asuttamisessa on ollut Porvoonjoella ja sen haaroilla, jotka ovat ulottuneet laajoille alueille nykyistä Orimattilaa. Porvoonjoki on ollut aikoinaan tärkeä reitti Suomenlahden rannikolle. Joki on tuonut alueelle ihmisiä, jotka ovat ihastuneet alueen hyviin luonnon olosuhteisiin ja ryhtyneet harjoittamaan maataloutta ja perustaneet pysyviä asuinpaikkoja.

Maa-ja metsätalous olikin Orimattilan tärkein elinkeino aina 1950-1960 luvulle asti, jolloin paikkakunnan elinkeinorakenne muuttui ja kuntaan syntyi teollisuutta. Eniten työpaikkoja syntyi tekstiiliteollisuuteen, joka tarjosi työpaikkoja lähinnä naisille. Tästä johtuen kunnan asukasmäärä olikin pitkään selvästi naisvoittoinen.

Tänä päivänä tekstiiliteollisuuden aikakaudesta Orimattilassa muistuttavat massiivinen vanha tiilinen Kehräämön tehdasrakennus piippuineen sekä Tekstiilipuisto, jossa sijaitsee kuvanveistäjä Pentti Papinahon suunnittelema Tekstiilipuu taideteos.

Miesten osalta työpaikkatilanne paikkakunnallamme parani, kun 1900-luvun loppupuolella syntyi metallialan työpaikkoja, joista osa on toiminnassa vielä tänä päivänäkin.

Kuten edellä totesin oli Porvoonjoella eri kyliin ulottuvine haaroineen tärkeä keskeinen vaikutus Orimattilan kehittymisessä. Tänä päivänä Porvoonjoki mielletään lähinnä virkistyskäyttöön sopivaksi, joten on löydettävä muita hyviä asioita, joiden avulla Orimattila kilpailee ja houkuttelee uusia asukkaita ja yrittäjiä paikkakunnalle.

Orimattilan vahvuutena pidetään sen keskeistä sijaintia sekä hyviä ja nopeita kulkuyhteyksiä pääkaupunkiseudulle, satamaan ja lentokentälle. Oikoradan ja moottoritien sijainti läntisessä Orimattilassa muodostavat tärkeän kasvukäytävän joka aluerakentamiseen ja muuttoliikkeeseen perehtyneen asiantuntija valtiotieteiden tohtori Timo Aron mukaan tuo pitkässä juoksussa kasvua myös Orimattilalle.

Orimattilassa onkin tehty pitkäjänteistä työtä uuden asuinalueen Hennan kehittämiseksi. Tärkeä lähiajan tavoite on saada varmuus aseman rakentumisesta ja Z-junan pysähtymisestä Hennassa.

Orimattilassa ollaan tyytyväisiä Lahden tien varrella sijaitsevan Pennalan teollisuusalueen kehittymiselle ja kasvulle ja samansuuntaista kasvua toivottaisiin tulevaisuudessa myös Tuuliharjan alueelle.

Tämän päivän Orimattila pyrkii olemaan visionsa mukaisesti uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen vaikutusalueella sekä asukkaistaan huolehtiva kasvukeskus.

Kaupungin tärkeä keskeinen tehtävä on tarjota asukkailleen peruspalvelut. Näitä palveluja tarvitaan, jotta kuntalaisten elämä olisi turvallista. Myös kuntalaiset itse arvostavat kunnallisia palveluja ja toivovat niiden säilyvän. Ikävä kyllä viime aikoina, kunnan vastustuksesta huolimatta, monet kuntalaisille tärkeät valtionhallinnon palvelut ovat siirtyneet pois kaupungistamme. Näistä mainittakoon mm. verotoimisto, työvoimatoimisto, edunvalvonta, käräjäoikeus jne.

Selkeä suuntaus on, että ihmisten pitää yhä enenemässä määrin asioida sähköisesti netin välityksellä eri viranomaisten ja virastojen kanssa ja henkilökohtainen asiointi on kohta lähes mahdotonta. Kaikille kuntalaisille uusien toimintatapojen omaksuminen ei ole helppoa, joten tulevaisuuden haaste on turvata kaikille kuntalaisille mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluja.

Meidän päättäjien vaikea tehtävä on saada yhä pienenevät taloudelliset resurssit riittämään palveluiden tuottamiseen, kasvaviin investointitarpeisiin sekä samaan aikaan kehittää kaupunkia tulevaisuutta ja sen haasteita varten.

Orimattilassa on tunnetusti ollut hyvä päätöksentekokulttuuri. Olemme melko yksituumaisesti kehittäneet ja edustaneet kaupunkiamme. Kaupungin itsenäisyys ja sen säilyttäminen on perustunut valtuuston yksimieliseen päätökseen.

Me tarvitsemme jatkossakin vahvaa yhtenäistä näkemystä ja toistemme tukemista sekä tahtoa kehittää Orimattilan kaupunkia ja sen palveluja kuntalaisten ja kaupungin tulevaisuuden parhaaksi.

Kuluneiden 150-vuoden aikana Orimattila on kehittynyt maatalousvaltaisesta pitäjästä vahvaan tekstiiliteollisuuteen. Sen kuihduttua tilalle kehittyi metalliteollisuuden, teknologian, kaupan, palveluiden ja hoiva-alan työpaikkoja. Orimattilaan on rakentunut isoja teollisuuden ja logistiikan keskittymiä sekä uusia asuinalueita. Tätä työtä on jatkettava ja panostettava aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan ja suunniteltava uusia asuinalueita, jotka houkuttelevat muuttamaan asukkaaksi Orimattilaan.

Tänä vuonna voimme iloita Peltolan päiväkodin laajennuksen valmistumisesta ja Järvikunnan koulun rakentamisen aloittamisesta. Molemmat rakennushankkeet ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti järkeviä ja luovat paremmat puitteet lasten-ja nuorten kasvatus-ja opetus työhön.

Ittellinen 150-vuotias , mutta vielä nuorekas Orimattila, katsookin luottavaisesti tulevaisuuteensa, muistaen vanhaa orimattilalaista sanontaa: ” Et sit päivää ei pirä pelätä mit ei o viel nähny ”

Tuula Koivunen