Hyppää sisältöön

Orimattilan tonnon silta 1600x300x72

09.03.2015

Orimattilassa on pitkät perinteet yritystoiminnassa. Merkittävää teollista toimintaa tuli paikkakunnalle jo 1800-luvun loppupuolella. Aina 2000-luvulle saakka tekstiiliteollisuus on ollut merkittävä työllistäjä seudulla. Kuitenkin Etelä-Euroopan ja myöhemmin Aasian halpatyö lopetti yritysten toimintaedellytykset paikkakunnalla ja yleensä koko Suomessa. Näinollen isot massatyöllistäjät poistuivat Orimattilasta.

Viime vuosikymmeninä ei Orimattilaan olekaan sitten saatu suuria yrityksiä työllistäjiksi. Tällä vuosituhannella suomalaisen yrityskannan kehityksen painopiste on siirtynyt yritysten lukumäärän ja työllistämisen suhteen mikro- ja pk-yrityksille. Orimattilassa on noin tuhat rekisteröityä yritystä, joista yksinyrittäjiä on vajaat 60 % koko yrityskannasta. Yksinyrittäminen onkin noussut merkittäväksi tekijäksi työllistämisessä nykyvuosina. Niin kuin tiedetään, kaikki uudet työpaikat 2000-luvulla ovat syntyneet mikro-ja pk-sektorille. Mikroyrittäjiä kannustetaan tarjoamaan aktiivisesti tuotteita ja palveluja omalle kotimarkkinalle. Pieniä yrityksiä huomioidaan aina EU:n julkilausumaa myöden, jossa kehotetaan toteuttamaan "pienet ensin"- periaatetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi julkisissa hankinnoissa luodaan mahdollisuudet pienille yrityksille tarjota tuotteita ja palveluja yksin tai yhdessä toisten yritysten kanssa.

Näinä aikoina valtakunnan ja paikallisen hallinnon myötämielinen suhtautuminen yrittäjiin on kehittynyt merkittävästi. Yritysten lukumäärä kasvaa haastavasta taloustilanteesta huolimatta tasaista tahtia. Jokainen kunta ja kaupunki on havainnut, että pienten yritysten rooli paikkakunnan työllistäjänä on merkittävä.

Noin 40 prosenttia orimattilalaisista yrityksistä kuluu jäseninä Orimattilan Yrittäjiin.
Jäsenmäärä on 320 jäsenen tasolla. Järjestötoiminta on kolmiportainen niin, että kuulumme yrittäjinä maakunnalliseen Päijät-Hämeen Yrittäjiin ja sitä kautta valtakunnalliseen Suomen Yrittäjiin.

Menestyäksemme Orimattilassa yrittäjinä ja kaupunkina, on havaittu, että meillä kaikilla on yhteinen päämäärä yhteisömme hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
Viime vuosina yhteistyö kaupungin luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa on tiivistynyt merkittävästi. Elinkeinoyhtiö Ladecin, Orimattilan kaupungin ja yrittäjäyhdistyksen joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko vuoroin järjestetyssä tilaisuudessa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Näin pyritään saamaan kaikille osapuolille tietoa kehityssuunnista elinkeinoelämän kehittämiseksi. Yksittäiset yrittäjät saavat näistä tilaisuuksista eväitä oman toimintansa kehittämiseksi.
Aivan viimeaikoina aktivoitu elinkeinotyöryhmä, joka koostuu julkisen hallinnon ja yrittäjien edustajista, on merkittävä askel kaupungin elinvoiman kehittämiseen.

Niin kuin tiedämme, Suomi on sääntelyn luvattu maa. Kun EU päättää jonkin direktiivin, suomalainen lainsäätäjä laittaa vielä tästäkin tiukemmat kansalliset rajoitukset. Tässä meille niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla on yhteinen edun valvonnan paikka. Koska toimintaympäristömme on globaali, on meidän kaikkien omilla toimillamme vaikutettava siihen, että yrityksemme pärjäävät niin kotimaan, paikkakuntamme kuin maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Pentti Patosalmi
Ferroplan Oy toimitusjohtaja
Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja