Hyppää sisältöön

Orimattilan tonnon silta 1600x300x72

23.01.2015

Orimattilan kaupunki viettää juhlavuottaan, kunnallinen itsehallinto on saman ikäinen.
Keisari-suuriruhtinas vahvisti valtiopäivien ehdotuksen, kunnallishallinnosta maalla annettiin asetus helmikuun 6. päivänä vuonna 1864. Seuraavan vuode alusta tuli muutos toteuttaa koko maassa. Orimattilassa ryhdyttiin tosin toimiin vasta syksyllä elokuun 20 päivä. Asukkaita silloin oli 2179 kpl. Silloin ryhdyttiin valitsemaan kuntakokouksen luottamusmiehiä, kunnanvaltuustosta keskusteltiin jo tuolloin. Ensimmäisen kunnanvaltuuston Orimattila sai vasta vuonna 1911.

Maalaispitäjästä alkoi kehittyä Orimattilan kunta vahvan maatalouden ja orastavan teollistumisen myötä.

Kirvulaisia siirtolaisia asutettiin Orimattilaan sodan jälkeen 3500 kpl, samalla jäyhiin hämäläisiin saatiin uutta virtaa.
Orimattila tunnetaan itsellisenä Päijät-Hämäläisenä maaseutukaupunkina joka on pyrkinyt tulemaan toimeen omillaan, ja kantanut vastuun kuntalaisten hyvinvoinnista.
Kunnallista itsehallintoa on koeteltu koko sen 150 vuotisella taipaleella säännöllisin väliajoin.

Kunnallinen järjestelmä on kuitenkin todettu vahvaksi instituutioksi jonka järjestämät peruspalvelut kuntalaisille toteutuu kuntademokratian toimesta, kuntatasolla jossa tunnetaan kuntalaisten tarpeet parhaiten.

Kuntarakennetta halutaan muuttaa yleensä taloudellisista syistä, viimeisten vuosikymmenien aikana on tehty muutamia pakkoliitoksia ja huomattava määrä vapaaehtoisia kuntaliitoksia, ja voidaan todeta että vapaaehtoiset liitokset saavat nopeammin kuntalaisten hyväksynnän. Taloudellinen hyöty ei ole ollut merkittävä.

Päijät-Hämeessä on selvitetty kuntarakennetta kymmenisen vuotta tuloksena yksi onnistunut kuntaliitos, Artjärven kunta liittyi Orimattilan kaupunkiin 2011. Orimattilan väkiluku kasvoi samalla n. 1500 asukkaalla, yhteiseloa on harjoiteltu nyt 4 vuotta.
Seuraava saattaa olla Hämeenkoski liittyy Hollolaan, muista ei ole varmuutta.

Nykyinen kuntien vaikea taloustilanne ei ole kuntien eikä kuntalaisten syy, kuntien itsehallintoon kuului alun perin järjestää yleiset julkiset tehtävät. Sivistystä pyrittiin lisäämään järjestämällä koulutusta ja terveydenhuoltoa.
Tällä hetkellä kunnilla on erilaisia tehtäviä n.600,ei ihme että talous sakkaa monissa kunnissa, talkoita tarvitaan byrokratiaa karsittava, kunnille palautettava mahdollisuus järjestää itse palvelurakenteensa kuntalaisten tarpeiden mukaan. Pelkästään rajoja muuttamalla kuntien talousahdinkoa ei oikaista. Rakenneuudistus on tämän hetken voimasana jolla pyritään järjestämään kaikki ongelmat, uudistuksia tarvitaan, rakenteellisiakin, niiden on vain perustuttava tarpeeseen eikä olettamukseen.

Kuntien välinen yhteistyö koko maakunnan alueella on tulevaisuuden voimavara jota tulee käyttää.
Orimattila juhlii eritavoin koko vuoden, yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja kaupunki erilaisien tapahtumien muodossa, juhlitaan kun on juhlan aika.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Tapio Malmiharju