Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin nuoret valitsivat keskuudestaan nuorisovaltuuston edustajat. Sain olla läsnä tässä kokouksessa ja aistia nuorten aktiivisen otteen uuteen kauteen.

Nuorten toimintaan annettu tuki ja asennoituminen ovat kuntakohtaisia. Tuki voi olla minimaalista, mutta se voi olla myös innostavaa ja aktivoivaa. Aina ei ole kyse edes suurista euroista, vaan yhdessä tekemisestä ja kuulluksi tulemisesta. Tämän hetken lapset ovat pian nuoria, joille juuri nyt luomme kivijalkaa lain hengen mukaisesti.

Nuorisolain 2 §, 21.12.2016, lain tavoite:

  1. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;
  2. tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;
  3. tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
  4. edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä
  5. parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

  1. yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;
  2. kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;
  3. monialainen yhteistyö.

Tapaamisessamme teimme ryhmätöitä kolmen otsikon alle. Jokainen nuori ja kutsutut valtuutetut sekä viran- ja toimenhaltijat osallistuivat kaikkien teemojen työstämiseen. Otsikot olivat nuorisovaltuuston näkyvyys, tapahtumiin osallistuminen/suunnittelu ja uudet aloitteet.

Omassa roolissani otin heti kopin, kuinka voin edistää lain hengen toteutumista Orimattilassa ja vastata ryhmätöissä tulleisiin ideoihin. Seuraava askel konkreettiseen yhteistyöhön nuorisovaltuutettujen kanssa tapahtuu valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston yhteispalaverissa. Näin pääsemme yhdessä luomaan suuntaa toteuttaa lakia niin, että voimme kutsua Orimattilaa nuorisoystävälliseksi kaupungiksi. Tämä ei tapahdu hetkessä. Se vaatii toimenpiteitä ja toiminnan vaihtoehtoja. Se vaatii myös huomiointia budjetoinnissa.

Omia kehitysajatuksiani

Elomarkkinoilla joka vuosi teltta tai lava kaupungin toiminnan esittelylle. Siinä nuorille mahdollisuus, vaikka draaman keinoin, tuoda esiin nuorten ideoita. Esimerkiksi käsinukketeatteria nonstop esityksinä, käsityötunneilla valmistuneilla välineillä. Kantrikulkueessa penkkariautomainen kaupungin lavatraktori nuorten kuljettamiseen, nuorten tekemällä rekvisiitalla. Jokaisella vuosikurssilla on erilaisia luovan toiminnan taitajia. Näille henkilöille tai ryhmille mahdollisuus esiintyä kaupungin tapahtumissa. Poliittisten järjestöjen jokavuotinen tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa.

Järjestöt, yhdistykset ja seurat haluaisin kutsua yhteispalaveriin, jossa kartoittaisimme kysynnän ja tarjonnan vapaaehtoistyön sektorilla. On niin paljon kuntalaisia, jotka haluaisivat pyyteettömästi olla tekemässä yhteistä hyvää, mutta eivät tiedä kuinka tehdä sitä. Tämän yhteispalaverin tarkoitus olisi huomioida kuntalaiset vauvasta vaariin.

Kannustan nuorisovaltuutettuja tekemään valtuustoaloitteita, mutta jokainen nuori voi tehdä myös kansalaisaloitteen. Se menee kaupunginjohtajan kautta kaupunginhallituksen käsittelyyn ja etenee sieltä eteenpäin. Ryhmätyön aikana tuli monta hyvää kehitysehdotusta, jotka voivat saada tuulta purjeisiin juuri aloitteiden kautta. Toivon myös kaupunginvaltuutettujen huomioivan lapset ja nuoret tulevissa aloitteissaan.

 

Nuoria kuunnellen

Riitta Lonka
Orimattilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Taidetta sillan alla