Hyppää sisältöön

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Perustan arvioinnille tarkastuslautakunta on saanut hallituksen laatimasta toimintakertomuksesta, viranhaltijoiden antamista tiedoista ja kunnan eri asiakirjoista. Lisäksi tarkastuslautakunta on tilikauden aikana ja sen jälkeen kuullut viranhaltijoita ja tutustunut eri toimialojen toimintaan.

Tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle vuosittain arviointikertomuksen kuntalain edellyttämänä arvionaan valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

pdf Arviointikertomus 2017 (1.19 MB)

pdf Arviointikertomus 2018 (904 KB)

pdf Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 (805 KB)

pdf Arviointikertomus 2020 (969 KB)

pdf Arviointikertomus 2021 (386 KB)