Hyppää sisältöön

Hermeksen siivet teos Erkontiella1600x300x72

Viestintä

Orimattilan viestintä tähtää kaupungin visioon olla turvallinen ja vetovoimainen maaseutukaupunki, jossa toteutuu sujuva ja yhteisöllinen arki. Viestintä vastaa kuntalaisten tiedon tarpeeseen, vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä kehittää kuntaorganisaation ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta. Viestinnän tarkoitus on myös vahvistaa Orimattilan tunnettuutta elinvoimaisena ja kehittyvänä kaupunkina.

Viestinnän funktiot pohjaavat Orimattilan strategiaan 2021 kirjattuihin arvoihin: avoimuus ja rohkeus, ihmisen ja ympäristön hyvinvointi, uudistumiskyky.

Orimattilan viestintää ohjaavat funktiot ovat:

1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen
2. Avoimuuden toteuttaminen
3. Uudistusten toteuttaminen ja jalkauttaminen
4. Taloudellisuuden tehostaminen

Viestintää johtaa kaupunginhallitus.
Kaupungin viestintäkokonaisuutta koordinoi, suunnittelee ja kehittää viestintäpäällikkö.

Toimialat vastaavat viestinnän toteuttamisesta.

Brändi ja markkinointi

Orimattilan ylivoimatekijät ovat:
Hyvä sijainti pääkaupunkiseudun ja maakuntakeskuksen läheisyydessä
Rauhallinen ja turvallinen asuinpaikka
Toimivat peruspalvelut ja sujuva arki
Aktiivinen järjestö- ja seuratoiminta
Kehittymishalu
Päätöksenteon joustavuus
Taitava taloudenpito
Vahva yhteishenki paikallisten yrittäjien
keskuudessa

 

Brändikoodi ohjaa Orimattilan markkinointiviestintää. Markkinoinnin päätavoite on kaupungin elinvoiman ja tunnettuuden kehittäminen sekä vetovoiman ja pitovoiman vahvistaminen.  Kukin toimiala vastaa omien markkinointitoimenpiteidensä toteuttamisesta.

Orimattilan brändikoodin lisäksi Hennalla on oma brändi.

Verkkosivuston valokuvat

Kuvat: Marika Kantola, Petri Koivisto, Tomi Kallio Valokuvaamo Potretti ja Niklas Rekola.

Anna palautetta viestinnästä

Orimattilan viestintää on kehitetty suunnitelmallisesti vuodesta 2015 lähtien. Uusi verkkosivusto julkaistiin keväällä 2017.

Viestinnän kehittäminen liittyy Orimattilan kaupungin pyrkimykseen uudistaa organisaatiota uuden kuntalain pohjalta aiempaa viestivämmäksi, osallistavammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Keinoja ovat valtuuston (21.9.2015) linjaamat painotukset: digitaalisten toimintatapojen käyttöönottaminen, kaupungin kotisivujen uudistaminen keskeisimmäksi ja ajantasaisimmaksi tiedonlähteeksi sekä sosiaalisen median aseman vahvistaminen kunnan ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen väylänä.

Voit antaa palautetta kaupungin viestinnästä ja verkkosivuista Orimattilan palautepalvelussa täällä.