Hyppää sisältöön

Hermeksen siivet teos Erkontiella1600x300x72

Viestintä

Orimattilan viestintä tähtää kaupungin visioon olla turvallinen ja vetovoimainen maaseutukaupunki, jossa toteutuu sujuva ja yhteisöllinen arki. Viestintä vastaa kuntalaisten tiedon tarpeeseen, vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä kehittää kuntaorganisaation ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta. Viestinnän tarkoitus on myös vahvistaa Orimattilan tunnettuutta elinvoimaisena ja kehittyvänä kaupunkina.

Orimattilan viestintää ohjaavat funktiot ovat:

1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen
2. Avoimuuden toteuttaminen
3. Uudistusten toteuttaminen ja jalkauttaminen
4. Taloudellisuuden tehostaminen

Viestintää johtaa kaupunginhallitus.
Kaupungin viestintäkokonaisuutta koordinoi, suunnittelee ja kehittää viestintä- ja markkinointiasiantuntija.

Toimialat vastaavat viestinnän toteuttamisesta.

Medianäkyvyyden analyysit

Tässä julkaistaan Orimattilan kaupungin medianäkyvyyden analyyseja aina, kun sellainen tehdään. Medianäkyvyyden analyysien avulla pystytään seuraamaan sitä, kuinka Orimattilan näkyvyys eri medioissa kehittyy.

Lähtötila-analyysi (digitaalinen uutismedia 1.9.2019–30.9.2022 ja sosiaalinen media 1.7.2021–30.9.2022)

Medianäkyvyyden lähtötila-analyysi

Vuosianalyysi 2022

Medianäkyvyyden vuosianalyysi 2022

 

Verkkosivuston valokuvat

Kuvat: Marika Kantola, Petri Koivisto, Tomi Kallio Valokuvaamo Potretti ja Niklas Rekola.

Anna palautetta viestinnästä

Orimattilan viestintää on kehitetty suunnitelmallisesti vuodesta 2015 lähtien. Uusi verkkosivusto julkaistiin keväällä 2017.

Viestinnän kehittäminen liittyy Orimattilan kaupungin pyrkimykseen uudistaa organisaatiota uuden kuntalain pohjalta aiempaa viestivämmäksi, osallistavammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Keinoja ovat valtuuston (21.9.2015) linjaamat painotukset: digitaalisten toimintatapojen käyttöönottaminen, kaupungin kotisivujen uudistaminen keskeisimmäksi ja ajantasaisimmaksi tiedonlähteeksi sekä sosiaalisen median aseman vahvistaminen kunnan ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen väylänä.

Voit antaa palautetta kaupungin viestinnästä ja verkkosivuista Orimattilan palautepalvelussa täällä.