Hyppää sisältöön

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Orimattilan kaupunki
Yhteystiedot: Orimattilan kaupunki, Erkontie 9, PL 46, 16301 ORIMATTILA

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Tolvanen, Orimattilan kaupunki, Erkontie 9, PL 46, 16301 ORIMATTILA

p. 041 543 8517

3. Rekisterin nimi

Hennan uutiskirjeen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakastietoja käytetään Hennan uutiskirjeen lähettämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot, suostumus sähköpostilla lähetettävään uutiskirjeeseen sekä tieto osoitteen saantitavasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä ulkopuolisten käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Orimattilan kaupungin asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.