Hyppää sisältöön

kuvituskuva shakkipeli1600x300x72

Kunnallisvaalilain 4 §:n mukaan kaupunginvaltuuston on asetettava kaupunkiin keskusvaalilautakunta, johon kuuluu 5 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 5. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kaupungin jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kaupungissa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

Oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä on annettu sanonnalle "mahdollisuuksien mukaan" sellainen sisällys, että niin kauan kuin yksikin edellä selostetuin tavoin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta varsinaisten jäsenten joukossa, jäseneksi ei saa valita kahta samaan ryhmittymään lukeutuvaa henkilöä.

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Puheenjohtaja
Heljä Haakana
helja.haakana(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Paavo Kokko
Ruhantie 45, 16450 Mallusjoki
paavokokko(at)hotmail.com
040 759 8245

Jäsenet:
Onni Hiltunen
Kuohutie 6 B 27, 16300 Orimattila

Leena Rautavuori

Mira Hämäläinen

Varajäsenet kutsujärjestyksessä:

Matti Vilander

Anja Hyttinen

Henna Saarinen

Pentti Kataja

Marja Rainio