Hyppää sisältöön

kuvituskuva shakkipeli1600x300x72

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kunnanhallituksen jäsen, kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintomenettelylain 10 §:n 2. momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö (lähisukulainen) tai kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö eikä henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Puheenjohtaja Ari Anttila

Varapuheenjohtaja Olli Jokinen

Jäsenet:

Onni Hiltunen

Anja Hyttinen

Pentti Kakko

Ulla Laapotti

Hilkka Meronen

Leena Rautavuori