Hyppää sisältöön

Takinkaantoviikko Orimattilassa 1600x300x72

Aluejohtokunnan tehtävinä on

  1. antaa lausuntonsa eri hallintokuntien tekemistä aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista ja kaava-asioista
  2. antaa lausuntonsa kaupungin strategiasta, talousarviosta ja - suunnitelmasta sekä seurata niiden toteutumista siltä osin kuin ne koskevat aluejohtokunnan aluetta, toimintaa, palveluja tai kehittämistä
  3. seurata ja arvioida kunnan palveluiden laatutason ja asukastyytyväisyyden toteutumista alueellaan
  4. tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle ja valiokunnille toimialueensa palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja laadun kehittämiseksi
  5. edistää alueensa viihtyisyyttä ja kehittämistä sekä vaalia alueen ja kaupungin historiaa ja perinnettä
  6. toimia tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen, aktiivien ja vapaaehtoisten kanssa alueen identiteetin, palveluiden, kulttuuri-tarjonnan, harrastusmahdollisuuksien ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi annetun määrärahan puitteissa. Esimerkkinä tapahtumien ja muiden tilaisuuksien, kuten kesäasukasfoorumeiden, järjestäminen ja mahdollistaminen, yhteistyön koordinoiminen ja aktivoiminen
  7. tiedottaa toiminnastaan
  8. vastata muista erikseen annetuista tehtävistä.

Aluejohtokunnan kokouksessa asiat ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Asioiden valmistelusta vastaa erikseen nimetty viran- / toimenhaltija, joka toimii myös aluejohtokuntien sihteerinä. Aluejohtokunnilla on kaksi yhteistapaamista vuodessa.

Aluejohtokuntia on 4. Alueiden yhdistykset tekevät esitykset jäsenistä (ei poliittisin perustein) kaupunginhallitukselle ja valtuusto valitsee aluejohtokunnan jäsenet tehtyjen esitysten mukaan. Kiinnostuksensa aluejohtokunnan jäsenyyteen voi myös itse ilmoittaa kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöksellä aluejohtokunnan jäsenen on oltava kyseisen alueen asukas. Valtuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet eivät voi olla aluejohtokuntien jäseniä. Aluejohtokunnan jäsenmäärä voi olla (alueen väestöpohjan mukaan) 6–10 henkilöä (keskusta 10 jäsentä, muut 6 jäsentä). Lisäksi kuntalain 36 §:n ja 30 §:n mukaan aluejohtokuntien valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia. Toimielimen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Aluejohtokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan vuosittain.

Keskustan aluejohtokunta (Koivula-Myllylä, Keskusta, Tönnö, Tietävälä-Pakaa)

Puheenjohtaja: Tero Rönkkö, terojudo(at)gmail.com, 044 5515 544
Varapuheenjohtaja: Mira Hämäläinen, mira(at)mirtax.fi, 040 501 0582
Jäsenet: Eija Savolainen, Jan Wirtanen, Jarmo Hänninen, Pirkko Heinonen, Sirkka Peltonen, Sirkku Salo, Timo Turunen, Tuukka Tuomala

Pohjoinen aluejohtokunta (Pennala-Virenoja-Heinämaa)

Puheenjohtaja: Jaana Alhasto
Varapuheenjohtaja: Markus Lammensalo, 040 508 6880
Jäsenet: Juha Eskelinen, Teija Heino, Juha-Pekka Tolonen, Hanna Ylitalo

Itäinen aluejohtokunta (Artjärvi, Kuivanto, Niinikoski)

Puheenjohtaja: Marko Taavila
Varapuheenjohtaja: Päivi Koskimaa, paivi.koskimaa(at)phnet.fi, 040 555 3436
Jäsenet: Raimo Autio, Pekka Auvinen, Heidi Virtanen, Petra Virpiaro

Läntinen aluejohtokunta (Luhtikylä-Viljaniemi, Karkkula, Mallusjoki)

Puheenjohtaja: Jussi Syväranta
Varapuheenjohtaja: Helena Kainulainen
Jäsenet: Ari Kivistö, Sanna Rauta, Aleksis Kyrö, Paula Pihlava