Hyppää sisältöön

Kuvituskuva shakkinappulat

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisohjelma 2018 - 2021, luonnos

  pdf Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisohjelmaa (734 KB) on valmisteltu syksyn 2018 aikana. Kehittämisohjelma täydentää Orimattilan strategiaa 2018-2021 ja siinä esitetään toimialan kehittämisen päälinjaukset vuosille 2018-2021. Kehittämisohjelmatyö on luonnosvaiheessa ja luonnosta työstetään marraskuussa kahdessa työpajassa:

Torstai 1.11.2018 klo 17.30 -19.30, valtuutetut, valiokuntien jäsenet, nuorisovaltuusto ja aluejohtokunnat (valtuustosali)
Torstai 8.11.2018 klo 17.30-19.30, kuntalaiset ja järjestöt (Erkko-lukion sali)

Ohjelma on rakennettu tukemaan kaupungin strategian toteuttamista ja strategian tavoitteet ovat taustana ehdotetuille kehittämistoimille. Toivomme, että työpajaan valmistaudutaan tutustumalla etukäteen sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisohjelman luonnokseen. Ennakkokysymyksiin toivotaan vastauksia työpajoissa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisohjelmaluonnos sisältää toimialan kaikkien tulosalueiden (varhaiskasvatus, opetus, liikunta- ja nuoriso sekä kirjasto- ja kulttuuri) kehittämistoimenpide-ehdotukset. Toimialaa koskevat yhteiset kehittämistavoitteet on koottu luonnosversion loppuun.

Kehittämisohjelmaluonnosta voidaan kommentoida myös Internetissä Padlet –alustalla, jos ei ole mahdollisuutta tulla työpajaan. Kuntalaisille sähköinen alusta on auki kommentteja varten ajalla 7.11 - 8.11.2018.

Orimattilan strategia 2018-2021

Sujuva ja yhteisöllinen arki turvallisessa ja vetovoimaisessa maaseutukaupungissa

Orimattilan arvot:
Avoimuus ja rohkeus
Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi
Uudistumiskyky

Orimattila on

ONNISTUVA - Vetovoima ja kasvu
Orimattila on 50 vetovoimaisimman kunnan joukossa vuoteen 2025 mennessä.

ONNELLINEN - Yhteisöllisyys ja osallistuminen
Kaikkien yhteinen Orimattila on asukkaidensa yhteisö.

OIVALTAVA - Toimintojen kehittäminen
Orimattila on hyvinvoinnin ja elinvoiman mallikunta sekä edelläkävijä palveluiden uudistamisessa.

pdf Orimattilan strategia 2018-2021 (28.90 MB)

Hallintosääntö

Hallintosääntö ohjaa kaupungin kaikkea toimintaa. Orimattilan kaupungin uusi hallintosääntö voimassa 1.6.2017 alkaen.

  pdf Hallintosääntö 2017 (1.06 MB)

Konserniohje

  pdf Konserniohje (353 KB)

 

Hyvinvointisuunnitelmat

  pdf Hyvinvointikertomus 2018 (2.21 MB)

  pdf Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (7.66 MB)