Hyppää sisältöön

Kuvituskuva shakkinappulat

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisohjelma 2019-2021

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvitys

Orimattilan kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimiala toteuttaa kevään aikana koko toimialaa koskevan palveluverkkoselvityksen. Selvityksessä otetaan kantaa palveluiden järjestämiseen ja laajuuteen sekä rahoituksen riittävyyteen tulevaisuudessa. Kevään aikana arvioidaan erityisesti varhaiskasvatuspalveluiden tarvetta tulevina vuosina. Orimattilan lapsimäärän lasku näkyy ensimmäisenä varhaiskasvatuksessa, mutta toisaalta varhaiskasvatuksen nouseva osallistumisaste tulee tasaamaan tilannetta. Lisäksi selvityksessä huomioidaan opetus-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tarve.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan johtoryhmä on laatinut palveluverkkoon liittyviä toteutusvaihtoehtoja, joiden arviointi alkaa osallisuustyöskentelyllä. Yksi osallisuustyöskentelyn tapa on lapsivaikutusten arviointi, joita tullaan tekemään maalis-toukokuussa. Varsinainen palveluverkkoesitys tehdään osallisuustyöskentelyn jälkeen keväällä ja kesällä 2019.

Osallisuustyöskentelysuunnitelman mukaan lapsivaikutusten arvointia tullaan tekemään seuraavista asioista:

- Länsi-Orimattilan esiopetuksen keskittäminen Hennan päiväkotiin

- Vuorenmäen koululle lisätty täydentävä varhaiskasvatus

- Tönnön koululla aloitettava esiopetus

- Esiopetusryhmän kasvattaminen 24 oppilaaseen Myllylän ja Jokivarren kouluilla

- Pennalan koululla aloitettava esiopetus

- Virenojan täydentävän varhaiskasvatuksen toteuttaminen

Varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia ja heidän vanhempiaan pyydetään arvioimaan, minkälaisia vaikutuksia ehdotuksilla olisi heidän arkeensa. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lasten oikeuksien sopimukseen ja sen tavoitteena on ennakoida erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia lasten kannalta.

Alla linkki tämänhetkiseen palveluverkkoselvitysluonnokseen. Luonnosta muokataan ja täydennetään kevään aikana.

pdf Palveluverkkoselvitys (1.95 MB)

Palveluverkkoesityksen laatiminen on osa sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisohjelmaa 2019-2021. Sen kärkitavoite on lasten ja nuorten hyvinvointi.

pdf Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisohjelma (811 KB)

Elinvoima- ja teknisen toimialan kehittämisohjelma 2018-2021

  pdf Elinvoima- ja teknisen toimialan kehittämisohjelma (389 KB)

Orimattilan strategia 2018-2021

Sujuva ja yhteisöllinen arki turvallisessa ja vetovoimaisessa maaseutukaupungissa

Orimattilan arvot:
Avoimuus ja rohkeus
Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi
Uudistumiskyky

Orimattila on

ONNISTUVA - Vetovoima ja kasvu
Orimattila on 50 vetovoimaisimman kunnan joukossa vuoteen 2025 mennessä.

ONNELLINEN - Yhteisöllisyys ja osallistuminen
Kaikkien yhteinen Orimattila on asukkaidensa yhteisö.

OIVALTAVA - Toimintojen kehittäminen
Orimattila on hyvinvoinnin ja elinvoiman mallikunta sekä edelläkävijä palveluiden uudistamisessa.

pdf Orimattilan strategia 2018-2021 (28.90 MB)

Hallintosääntö

Hallintosääntö ohjaa kaupungin kaikkea toimintaa.

pdf Hallintosääntö 1.7.2019 (588 KB)

Konserniohje

pdf Konserniohje, päivitys 2019 (390 KB)

Hyvinvointisuunnitelmat

  pdf Hyvinvointikertomus 2018 (2.21 MB)

  pdf Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (7.66 MB)