Hyppää sisältöön

Kuvituskuva Orimattilan kaupungintalo syksyllä 2016 1600x300x72

Eduskuntavaalit 2.4.2023

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Ennakkoäänestys


Ennakkoäänestys
kotimaassa 22. - 28.3.2023.

Äänioikeutettu voi asuinkunnasta riippumatta äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa henkilöllisyytensä selvitettyään.

Ota ehdottomasti mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Jos äänestät ennakkoon Suomessa, eikä sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Orimattilassa:

Kaupungintalo, Erkontie 9
ke 22.3.. – pe 24.3. klo 9 – 19,
la 25.3. – su 26.3. klo 9 – 16,
ma 27.3. klo 9 – 19,
ti 28.3. klo 9 – 20

Kirjasto, Lahdentie 65
kirjaston aukioloaikojen mukaisesti; ke 22.3. – pe 24.3. klo 10 – 15, ma 27.3. – ti 28.3. klo 12 - 19

Kirjastoauto
la 25.3.
Heinämaa, entinen kauppa klo 9.30 – 10.15
Luhtikylän koulu klo 11.00 -12.00
Artjärven tori klo 13.00 – 14.30
Kuivannon koulu klo 15.00 – 16.00

Kirjeäänestys

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Ulkosuomalaisella eli vakituisesti ulkomailla asuvalla ei ole äänioikeutta aluevaaleissa. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu eduskuntavaalien 2023 aukeaa 2.1.2023.

Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 2.3.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 31.3.2023 ennen kello 19.

 

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoittautuminen eduskuntavaalien kotiäänestykseen

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti  pdf tällä lomakkeella (131 KB) tai puhelimitse puh.040 750 8442.  Lomakkeen voi lähettää kirjeitse osoitteeseen Orimattilan  kaupungin keskusvaalilautakunta / Kirjaamo, PL 46, 16301 Orimattila tai sähköisesti kirjaamo@orimattila.fi

Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät myös äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Äänestäminen kotona

Kotiäänestys toimitetaan 22. – 28.3.2023 eli keskiviikosta tiistaihin. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi toimia myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö. Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, että vaalisalaisuus säilyy. Äänestyslippu suljetaan leimattuna vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin. Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väriltään keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.

 

Varsinainen vaalipäivä 2.4.

Varsinaisena äänestyspäivänä voi äänestää vain ilmoituskortissa mainitussa paikassa. Väestörekisterikeskus lähettää Ilmoituskortit äänioikeutetuille vimeistään 9.3. Ilmoituskortti voi tulla joko postitse tai suomi.fi- palveluun.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat:

1. Artjärvi: Vuorenmäen koulu

2. Keskusta: Kaupungintalo 1. kerroksen aula

3. Koivula-Myllylä: Myllylän koulu

4. Käkelä: Jokivarren koulu

5.. Pennala-Virenoja: Pennalan koulu

6. Tönnö: Tönnön koulu

 

Viralliset vaalimainospaikat

Orimattilan kaupungin viralliset vaalimainospaikat (3 kpl) sijaitsevat kaupungintalon ja Osuuspankin välissä, Erkontiellä; Koivulan -kioskin vieressä, Seulakuja sekä Viljamaantiellä Arjärventien risteyksessä. Kaupunginhallituksen päätöksellä mainonta alkaa eduskuntavaaaleissa 15.3.2023. Mainospaikoilla on yksi paikka/puolue tai ryhmittymä.

pdf Vaalimainospaikat kartta (298 KB)

  pdf  Puolueen paikka mainostauluissa (63 KB)

 

Seuraavat vaalit:

Presidentinvaalit 28.1.2024
Europarlamenttivaalit 9.6.2024

Alue- ja kuntavaalit 13.4.2025

Eduskuntavaalit 18.4.2027

Alue- ja kuntavaalit 15.4.2029
Europarlamenttivaalit 10.6.2029

Presidentinvaalit 27.1.2030

www.vaalit.fi