Hyppää sisältöön

Tällä sivulla ilmoitetaan kunnan tarjousmenettelyllä tehtävistä hankinnoista. Orimattilan kaupungin avoimet tarjouspyynnöt näet alla: 

 

 

 

Yrittäjänä Orimattilassa et ole yksin. Yrittäjäyhdistykset Orimattilan Yrittäjät ry, Orimattilan Pienyrittäjät sekä Orimattilan maataloustuottajien yhdistys takaavat, että yrittäminen Orimattilassa tarkoittaa tukiverkostoja, synergiaa, valvottuja etuja sekä aktiivista yhteistä toimintaa.

Orimattilan Yrittäjät

Orimattilan Yrittäjät on vuonna 1933 perustettu Suomen Yrittäjien paikallisjärjestö, joka tarjoaa verkostoitumis-, koulutus- ja edunvalvontapalveluita kaikenkokoisille paikallisille yrityksille eri toimialoilta. Yhdistys on ketterä paikallinen toimija, jonka aktiivinen hallitus ja yli 300 henkilön jäsenistö ei pelkää kääriä hihojaan paikallisten yritysten toimintaedellytyksien parantamiseksi.

Yhdessä tekeminen korostuukin erilaisissa jäsentapahtumissa, koulutuksissa, verkostoitumismatkoilla ja ajankohtaistilaisuuksissa, jotka löytyvät Suomen yrittäjien kotisivujen tapahtumakalenterista.

Jäsenenä olet tervetullut kuulemaan ajankohtaisista asioista kaikille avoimiin aamupalatilaisuuksiin sekä verkostoitumaan vaikkapa jäseniltaan, grillikauden avajaisiin, pikkujouluristeilylle tai vähän pidemmälle ekskursiolle Suomen rajojen taa. Voit vahvistaa osaamistasi laadukkailla paikallisilla tai aluejärjestö Päijät-Hämeen Yrittäjien järjestämillä koulutustilaisuuksilla, seminaareilla ja kursseilla.

Orimattilan Yrittäjät tekee myös arvokasta kuntatason asiantuntijatyötä ajaakseen yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja mm. tuomalla elinkeinoelämän näkökulmia kaupungin elinkeinotyöryhmän toimintaan, antamalla kunnalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon liittyviä yrittäjälähtöisiä lausuntoja sekä järjestämällä säännöllisiä yritysvierailuja kaupungin johdon kanssa. Yhdistys tekee myös tiivistä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja kaupungin työllisyyspalveluverkoston kanssa yrittäjäkasvatuksen edistämiseksi kouluissa sekä vapaan työvoiman ja työllistävien yritysten yhteen saattamiseksi.

Orimattilan Yrittäjien jäsenillä on käytössään Suomen Yrittäjien erittäin suosittu maksuton neuvontapalvelu, jonka kautta yrittäjä saa apua laidasta laitaan niin juridisiin, verotuksellisisiin kuin taloushallinnollisiinkin ongelmiin. Eikä pidä unohtaa esim. valtakunnallista huipputason edunvalvontaa, valtakunnallisia ja paikallisia jäsenetuja sekä jäsenmaksuun kuuluvia Yrittäjäsanomia ja Yrittäjälehteä!

Orimattilan Yrittäjien verkkosivut

MTK Orimattila

Orimattilan maataloustuottajien yhdistys on perustettu 1917. Se on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallinen etujärjestö ja vaikuttaja. Jäseniä yhdistyksessä on 860 ja jäsentiloja 450.

MTK Orimattila toimii maaseudun elinkeinojen ja elävän maaseudun puolesta. Toimintaan kuuluu kokouksia, kursseja ja vapaa-ajan tapahtumia, joissa virkistytään ja tavataan ammattiveljiä ja -sisaria.

MTK Orimattilan Maaseutunuoret on yhdistys alle 35-vuotiaille. Maaseutunuoret tekevät opinto- ja tutustumismatkoja ja järjestävät juhlia ja tapahtumia.

MTK Orimattilan verkkosivut

Orimattilan kaupunki kilpailuttaa hankinnat noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä muita hankintoihin liittyviä lakeja ja kriteerejä. Joissain palvelu- ja tavararyhmissä käytetään KL-Kuntahankintojen kilpailutuksia. Myös seudun kuntien yhteistyönä on kilpailutettu joitakin palvelu- ja tarvikehankintoja.

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti.

Hilmaan tästä.

Pienhankinnoissa (hankintalain kynnysarvot alittavat hankinnat) on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi

Tarjouspalvelu 

 

YRITTÄJÄ!

Sijoitu tai laajenna Orimattilaan.

Kaupunki on valmis neuvottelemaan tonttien pinta-aloista ja muodoista yrittäjen tarpeiden mukaan.

Pennalan logistiikka-alue sijaitsee tärkeässä liikenteen solmukohdassa, itä-länsisuunnassa, valtatie 12 varrella.

 • Edulliset teollisuustontit
 • Toiminta-alueella on noin 30 prosenttia edullisempaa kuin pääkaupunkiseudulla
 • Mahtava logistinen sijainti E75:n ja VT12:n kupeessa
 • Ei pohjavesialueella
 • Tontit 6€/m2, mahdollista myös vuokrata
 • Vahva energiainfra (sähkö, kaukolämpö, maakaasu)
 • Etäisyys Helsinkiin on vain sata kilometriä
 • Työvoiman saatavuus on taattu, koska Pennalassa ja laajemmin seudulla on paljon asutusta toimivien kulkuyhteyksien äärellä
 • Pennalassa on jo nyt suurten yritysten imua. Posti (entinen Itella) on keskittänyt toimintansa logistiikka- ja teollisuusalueelle. Muita alueen yrityksiä ovat betonikattotiiliä valmistava Monier Oy, Allu Finland Oy sekä Eurokangas Oy.

prosessi


Pennala / tonttien perustiedot

Kortteli / tontti
49/1

Pinta-ala

39 181 m² [lohkottavissa pienempiin osiin]

Tehokkuusluku

0,5

Rakennusoikeus

19 591 k-m²

Myyntihinta

156 724 € (4 €/m²) tai esirakennettuna 430 991 € (11 €/m2)

Vuokrahinta

Vuosivuokra 6 % tontin myyntihinnasta

Esirakentaminen

Kyllä Tontti on esirakennettu.

Maaperä

Tontti on entistä peltoa, jossa on paalutustarve.

Muuta huomioitavaa

Tontti on asemakaavassa merkitty toimitilarakennusten (KTY) korttelialueelle, jossa suurin sallittu kerrosluku on 2. Tontti rajoittuu itäreunastaan Lahdentiehen noin 200 metrin matkalta.

   

 

Kortteli / tontti
43/5

Pinta-ala

117 568m² [lohkottavissa pienempiin osiin]

Tehokkuusluku

0,5

Rakennusoikeus

58 784 k-m²

Myyntihinta

470 272 € (4 €/m²) tai esirakennettuna 1 293 248 € (11 €/m2)

Vuokrahinta

Vuosivuokra 6 % tontin myyntihinnasta

Esirakentaminen

Kyllä/Ei [Esirakentaminen on mahdollisuuksien mukaan sovittavissa kaupungin kanssa]

Maaperä

Tontti on entistä peltoa, jossa on paalutustarve.

Muuta huomioitavaa

Tontti on asemakaavassa merkitty toimitilarakennusten (KTY) korttelialueelle, jossa suurin sallittu kerrosluku on 3. Tontti rajoittuu itäreunastaan Lahdentiehen noin 400 metrin matkalta.

   

Kaukolämpöliittymien hinnat (noin hinta):

100 kW 10 000€
250 kW 19 000€
500 kW 32 000€
750 kW 41 000€
1000 kW 50 000€
1500 kW 67 000€
2000 kW 85 000€

 

Yli 20 000 kem kohteille liittymishinnat neuvotellaan osallisten kesken kohdilleen.

Orimattilan Lämpö Oy

Tokkolantie 3, 16300 Orimattila


Toimitusjohtaja
Petteri Kotonen

p. 044 781 3718

Teollisuuskiinteistöjen vesiliittymismaksut

Neuvotellaan yrityskohtaisesti.

Orimattilan vesi

Tokkolantie 3
16300 Orimattila
Puh 044 781 3579

Vesilaitoksen johtaja

Petteri Kotonen

p.044 781 3718

 


Henna Tuuliharja

Hennan osalta on neuvoteltu Tuuliharjan liittymäjärjestelyistä. Orimattilan kaupunki edistää neuvotteluita Tuuliharjan liittymän avaamiseksi yleiseen käyttöön. Liittymä palvelee tällä hetkellä vain liikenneaseman tarpeita, mutta tarkoitus on, että tulevaisuudessa Tuuliharjan liittymän kautta kulkee koko Tuuliharjan alueen teollisuus- ja palvelualueiden liikenne moottoritielle.

 


 

Teollisuus- ja toimitilatonteissa luovutusperusteena on tontin tuleva käyttö ja elinkeinopoliittiset näkökohdat.

 

Teollisuus- ja toimipaikkarakentamisen tonteista saa lisätietoja:

Maankäyttöpäällikkö Ossi Hosiaisluoma

040 734 0798

Sijoittuminen Lahdenseutu Orimattila yritystontti

Yksinyrittäjän tuki koronaviruksen aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Suomen hallitus on päättänyt kohdentaa 250 miljoonaa euroa yksinyrittäjien tukemiseen COVID-19-pandemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Yksinyrittäjien tuki myönnetään kuntien kautta.

Orimattilan kaupunki valmistelee tukiprosessia ja tiedottaa heti, kun tuki on haettavissa. Hakulomake avataan tämän sivun alareunaan. Tutustu hakuohjeisiin ja tuen myöntämisen ehtoihin huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä ja huolehdi, että tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana.

Yksinyrittäjien tuki ja yrittäjän väliaikainen työttömyysturva eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli hyväksytty päätös toisesta ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Tukiehdot, hakuohjeet sekä hakulomake

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaviruspandemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia, kun kulut ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Tuottoja verrataan esimerkiksi vuoden 2019 tilinpäätökseen. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi ennen hakemuksen laittamista.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kuukautta sitten, tulee soittaa että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1–5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille ja jopa kevytyrittäjille, mikäli toiminnan voidaan katsoa olevan päätoimista.

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Avustuksen hakeminen

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemus jätetään sähköisesti tällä sivulla julkaistavan lomakkeen kautta. Poikkeustapauksissa käy myös paperinen hakemus. Hakemus katsotaan saapuneeksi vasta, kun se on saapunut kokonaisuudessaan mukaan lukien liitteet. 

Hakemuksen liitteiksi vaaditaan (ota esille ennen hakemuksen täyttöä):

 • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Vapaamuotoinen selvitys annetaan hakemuksen liitteenä.