Hyppää sisältöön

peltokuva 1600x300x72

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä jätehuoltoon.

Suurimmassa osassa Orimattilaa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija tekee sopimuksen seka- ja energiajäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä Orimattilan Artjärvellä. Jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteys Salpakierto Oy:n jätehuollon asiakaspalveluun:

  • puh. 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 8-15
  • sähköinen asiointi Asiakasnetissä
  • sähköposti

Jätehuollon asiakaspalvelussa hoituvat myös palveluja koskevat muutokset ja kompostoinnista ilmoittaminen.

Jos kiinteistöllä kerätään erikseen biojätettä, sen jätteenkuljetus tilataan Orimattilan keskustaajamassa Remeo Oy:ltä. Muualla Orimattilassa biojätteen kuljetuksen voi tilata haluamaltaan jätteenkuljetusyrittäjältä.

Jätehuollon valvonnasta vastaavat Päijät-Hämeen jätelautakunta sekä kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.

Päijät-Hämeen jätelautakunnan esityslista ja pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa https://www.lahti.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat.

Jätehuoltomääräyksillä tarkennetaan lainsäädäntöä

Päijät-Hämeen alueella on yhteiset jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräyksillä tarkennetaan lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta. Niiden tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle.

Jätehuoltomääräykset velvoittavat muun muassa lajittelemaan seka- ja energiajätteen kaikilla asumiseen käytettävillä kiinteistöillä ja määrittävät jäteastioiden pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit.

pdf Jätehuoltomääräykset (2.47 MB)

Jos sekajäteastian tyhjennysväli halutaan harvemmaksi kuin 2 viikkoa, biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä tehdään ilmoitus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Tämän jälkeen tyhjennysvälin pidentämisestä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Seka- ja energiajätteen tyhjennysvälin pidentämistä pidemmäksi kuin 12 viikkoa, haetaan tekemällä kirjallinen hakemus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Päätöksen jälkeen asiasta sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kiinteistöt voivat hankkia yhteiset jäteastiat eli kimppa-astiat. Yhteisten jäteastioiden käytöstä on tehtävä ilmoitus jätelautakunnalle ja kuljetusyritykselle.

Jätteenkuljetuksen voi keskeyttää enintään kolmeksi vuodeksi, jos kiinteistö on käyttämätön. Päijät-Hämeen jätelautakunnalle ilmoitetaan yli vuoden pituisesta keskeytyksestä. Alle vuoden mittaisesta keskeytyksestä ilmoitetaan suoraan jätteenkuljetusten asiakaspalveluun. Aluekeräyspisteasiakkuutta ei voi keskeyttää.

Jätelautakunnalta voi hakea ekomaksun perimättä jättämistä. Edellytyksenä on, että kiinteistön haltija on laitoshoidossa tai rakennus on asuinkelvoton. Myös aluekeräyspisteen jätemaksu voidaan jättää perimättä tai kohtuullistaa.

Jätelautakunnalle jätettävät ilmoitukset tehdään E-lomakepalvelun kautta sähköisesti. Sähköiset ilmoituslomakkeet sekä hakemuslomakkeet ovat jätelautakunnan verkkosivuilla kohdassa Asiointi ja palaute. Paperilomakkeita saa Orimattilan kaupungin neuvonnasta.