Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädellään niin sanotulla hajajätevesiasetuksella. Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista.

Asetus edellyttää, että viemäriverkoston ulkopuolella olevan kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 15.3.2018 mennessä.

Kiinteistöllä on jo tällä hetkellä oltava selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Järjestelmän valinnassa huomioitava ympäristön vaatimukset

Jos rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai tehostetaan olemassa olevan jätevesijärjestelmän toimintaa, tätä koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen. Laadittu suunnitelma korvaa jätevesiselvityksen. Jätevesisuunnitelman on oltava pätevän suunnittelijan laatima.

Jätevesijärjestelmän valinnassa ja sijoituksessa on huomioitava ympäristön vaatimukset, kuten pohjavesi, vesistöt ja talousvesikaivot.

Orimattilan jätevesiohjeesta löytyvät tärkeimmät säädökset ja ohjeet, käsittelyn yleiset periaatteet, ohjeelliset vähimmäisetäisyydet ja tietoa erilaisista käsittelyjärjestelmistä.

  pdf Jätevesiohje (1.36 MB)

Suomen ympäristökeskuksen puhdistamosivustolta löytyy kattavasti tietoa jätevesien käsittelystä ja Suomen markkinoilla olevista kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä.

esiin kaivetut sakokaivot

Liittyminen vesijohto- ja viemäriverkostoon

Vesihuoltolaitosten vahvistetuilla toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on vesihuoltolain mukaan liityttävä vesijohto- ja viemäriverkostoon. Velvollisuus koskee myös haja-asutusalueen kiinteistöjä silloin, kun ne sijaitsevat toiminta-alueen sisäpuolella.

Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta Orimattilan ympäristölautakunnalta.