Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Hulevedet ovat kaduilta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta valuvia sadevesiä, huuhtoutumisvesiä tai lumen sulamisvesiä. Orimattilassa hulevedet johdetaan ojissa tai putkistoissa paikallisiin jokiin.

Hulevesiverkosto on hulevesien ja salaojavesien yms. pois johtamiseen tarkoitettu verkosto kaivoineen ja pumppaamoineen. Verkosto koostuu putkiviemäreistä ja näihin välittömästi liittyvistä avo-ojista. Hulevesiverkoston avulla hoidetaan katujen, kiinteistöjen ja esimerkiksi puistojen kuivatus.

Orimattilassa hulevesiä johdetaan pääasiassa avoimessa kuivatusjärjestelmässä, joka muodostuu avo-ojista, painanteista ja tarvittavilta osin rummuista ja viemäriosuuksista. Tällainen avoin järjestelmä, jossa vedet johdetaan maan pinnalla soveltuu etenkin alueille, joilla maankäyttö ja rakentaminen on suhteellisen väljää. Avoimet järjestelmät edellyttävät riittävästi tilaa kiinteistöiltä, viheralueilta, katualueilta tai muulta yleiseltä alueilta. Avoimet kuivatusjärjestelmät ovat osa kunnan viheralueverkostoa muun muassa puistoja ja katuviheralueita.

Orimattilassa on hulevesiverkostoa noin 50 km, sadevesikaivoja noin 1500 kpl ja pumppaamoita viisi.

 

Kunnossapito

Kuivatusjärjestelmiä kunnossapidetään sekä jatkuvalla hoidolla että vuosittaisilla tai tarvittaessa tehtävillä huoltotoimenpiteillä. Kunnossapitoon kuuluu mm. avo-ojien aukikaivu, sadevesikaivojen tyhjennys, roskien, kiintoaineksen, lumen ja jään poisto kaivojen ritilöistä ja kehysten urista sekä kiintoaineksen poisto putkistosta.

Avo-ojien aukikaivua tehdään vuosittain ja tarvittaessa silloin, kun oja on liettynyt tai tukkeutunut niin, ettei kuivausjärjestelmä toimi.

Hulevesien hallinnasta vastaa Orimattilan kaupungin yhdyskuntapalvelut. Tekninen lautakunta valvoo hulevesien hallintaa ja hyväksyy hulevesiä koskevat suunnitelmat ja määräykset.

Kunnossapidosta vastaa Viherpalvelut Hyvönen Oy

Palautteita ja ilmoituksia voi antaa 24 tuntia vuorokaudessa Viherpalvelu Hyvösen päivystysnumeroon 020 710 9311 tai sähköpostilla osoitteeseen viherpalvelut@vphy.fi

Linkkejä:

Kuntaliiton Hulevesiopas