Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, jossa kohtuullisin kustannuksin on saatavilla riittävästi terveellistä talousvettä ja terveyden- ja ympäristönsuojelulain mukainen viemäröinti. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Liittyminen vesijohto- ja viemäriverkostoon

Vesihuoltolaki tuli voimaan 1.3.2001 ja sen muutos 1.9.2014. Vesihuoltolain (10 §) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Orimattilassa vahvistettuja toiminta-alueita on Orimattilan Vesi Oy:n sekä viiden vesiosuuskunnan alueilla.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:
1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
2. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2. kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä vapauttaminen

Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta Orimattilan ympäristövaliokunnalta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään, jos:

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

3. sekä lisäksi vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttämää talousvettä tai jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Vapautusta haetaan erillisellä lomakkeella. Haettaessa vapautusta jätevesiverkostosta täytetään lisäksi selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Jos haetaan vapautusta vesijohtoverkostosta, toimitetaan hakemuksen liitteenä tutkimustodistus kaivoveden laadusta, ellei kyseessä ole ns. kantovedellinen asunto.

pdf Vapautushakemus (131 KB)

pdf Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä (53 KB)

pdf Terveydensuojelun ohje vesinäytteenottamisesta (111 KB)