Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Vesihuoltolaitosten vahvistetuilla toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on vesihuoltolain mukaan liityttävä vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Orimattilassa vahvistettuja toiminta-alueita on Orimattilan Vesi Oy:n sekä viiden vesiosuuskunnan alueilla.

Orimattilan ympäristölautakunnalta voi hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään, jos:

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

3. sekä lisäksi vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttämää talousvettä tai jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Vapautusta haetaan erillisellä lomakkeella. Haettaessa vapautusta jätevesiverkostosta täytetään lisäksi selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Jos haetaan vapautusta vesijohtoverkostosta, toimitetaan hakemuksen liitteenä tutkimustodistus kaivoveden laadusta, ellei kyseessä ole ns. kantovedellinen asunto.

pdf Vapautushakemus (136 KB)

pdf Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä (53 KB)

pdf Terveydensuojelun ohje vesinäytteenottamisesta (111 KB)