Hyppää sisältöön

Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmat

Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset

 Ei nähtävilläolevia luonnoksia.

 

 

Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset

Katusuunnitelmat hyväksyy Orimattilan kaupungin kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta.

 

Villintien katusuunnitelmaehdotus nähtävillä 22.5.-4.6.2023

Nähtävillä oleva katusuunnitelmaehdotusaineisto:

  pdf Katusuunnitelma_K1(Villinite)_asemapiirustus (198 KB)

  pdf Katusuunnitelma_K1(Villinite)_pituusleikkaus (29 KB)

  pdf Katusuunnitelma_K1(Villinite)_tyyppipoikkileikkaus (11 KB)

  pdf  Kohteen sijaintikartta (1.24 MB)

 

Lemmenpolun puistosuunnitelmaehdotus nähtävillä 22.5.-4.6.2023

Nähtävillä oleva puistosuunnitelmaehdotusaineisto:

pdf Asemapiirros: Lemmenpolun puistosuunnitelma nähtävillä (22.5.2023) (5.62 MB)

 

 

Kirvuntien, Kirvunpolun, Roinilanpolun, Kirjopolun, Inkilänpolun, Nurrinpolun sekä kevyen liikenteen raitin (Roinilanpolulta Viljamaantielle) katusuunnitelmaehdotus nähtävillä 20.4.-3.5.2023

Nähtävillä oleva katusuunnitelmaehdotusaineisto:

  pdf 101_yleiskartta_Kirvuntien_alue (3.75 MB)

  pdf 103_KS_asema_Kirvuntien_alue (3.59 MB)

  pdf 201_KS_pit_ty_Kirvuntie (168 KB)

  pdf 202_KS_pit_ty_Roinilanpolku (105 KB)

  pdf 203_KS_pit_ty_Kirjopolku (97 KB)

  pdf 204_KS_pit_ty_Inkilänpolku (90 KB)

  pdf 205_KS_pit_ty_Nurrinpolku (142 KB)

  pdf 206_KS_pit_ty_Kirvunpolku (109 KB)

 

 

Aiemmin nähtävillä olleet katu- ja puistosuunnitelmat

-

 Katu- ja puistosuunnitelma

Katusuunnitelmat ja niihin liittyvät rakennussuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille.

Katusuunnitelmasta tulee ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali. Lisäksi tarvittaessa istutukset sekä pysyväisluonteiset rakennelmat  laitteet, kuten kalusteet ja valaisinpylväät.

Katusuunnitelmassa esitetään katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin, kadun sopeutuminen ympäristöön sekä vaikutukset ympäristökuvaan.

Puistosuunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin katusuunnitelmaa koskevaa menettelyä, jos katsotaan, että puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmalla on erityistä merkitystä siihen rajautuvien alueiden kiinteistön omistajien tai haltijoiden, alueen käyttäjien tai ympäristökuvan kannalta.  

 

Osallistuminen katusuunnitteluprosessissa

Kadut suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Kiinteistön omistajia tiedotetaan suunnittelusta ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa suunnittelun etenemiseen. Suuremmissa hankkeissa osallistuminen voi alkaa jo katusuunnitelman luonnosvaiheessa, jolloin suunnitelma esitellään alueen asukkaille ja muille toimijoille esim. yhteisessä asukastilaisuudessa.

Tavanomaisesti osallistuminen alkaa katusuunnitelmaehdotuksen myötä. Katusuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRA 43 §). Nähtävilläolosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella (Orimattilan Sanomat sekä Orimattilan Aluelehti), kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävillä olosta ilmoittavat kirjeet lähetetään suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvien kiinteistöjen omistajille.

Suunnitelman laajuudesta riippuen, myös katusuunnitelmaehdotus esitellään usein asukastilaisuudessa alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä vähintään kahden viikon ajan pdf-muodossa tällä nettisivulla sekä Orimattilan kaupungintalolla 2. kerroksessa (Erkontie 9).

Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyy Orimattilan kaupungin kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta.

 

Muistutuksen tekeminen

Suunnitelmaehdotuksia koskevat mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Lausunnot ja kirjalliset muistutukset katusuunnitelmasta tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna osoitteeseen:

kirjaamo@orimattila.fi tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.