Hyppää sisältöön

Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmat

Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset

 Ei nähtävilläolevia luonnoksia.

 

Nähtävillä olevat katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset

Katusuunnitelmat hyväksyy Orimattilan kaupungin kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta.

  

Aiemmin nähtävillä olleet katu- ja puistosuunnitelmat

Ravitienkatusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 1.-14.11.2023

Nähtävillä ollut katusuunnitelmaehdotusaineisto:

pdf   Katusuunnitelmaehdotus 101_KS_asema_Ravitien_kaantopaikka (287 KB)

Päätös kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta:  pdf Pöytäkirjanote Ravitien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen  21.11.2023 § 135  (86 KB)

  

Erkonkaaren ja Puistotien katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 26.9.-9.10.2023

Nähtävillä ollut katusuunnitelmaehdotusaineisto:

  pdf 101_asema_Erkontie_Puistotie (449 KB)

  pdf 201_pit_ty_Erkontie (147 KB)

  pdf 202_pit_ty_Puistotie (132 KB)

 Päätös kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta:   pdf Pöytäkirjanote Erkonkaaren ja Puistotien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen § 123, 17.10.2023 (193 KB)

 

Purotien alueen katusuunnitelmaehdotus oli  nähtävillä 26.9.-9.10.2023

Nähtävillä ollut katusuunnitelmaehdotusaineisto:

pdf Asemapiirros 101_KS_asema_Purotie (1.05 MB)

pdf Kohteen sijaintikartta (1.42 MB)

Päätös kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta:  pdf Pöytäkirjanote Purotien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen § 125, 17.10.2023 (191 KB)

 

Peltolan puistoraitin puistosuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 26.9.-9.10.2023

Nähtävillä ollut puistosuunnitelmaehdotusaineisto:

  pdf Asemapiirros 101_asema_Peltolan_alue_PS (1.39 MB)

pdf Kohteen sijaintikartta (1.64 MB)

Päätös kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta:  pdf  Pöytäkirjanote Peltolan puistoraitin puistosuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen § 124, 17.10.2023 (184 KB)

 

Villintien katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 22.5.-4.6.2023

Nähtävillä ollut katusuunnitelmaehdotusaineisto:

  pdf Katusuunnitelma_K1(Villinite)_asemapiirustus (198 KB)

  pdf Katusuunnitelma_K1(Villinite)_pituusleikkaus (29 KB)

  pdf Katusuunnitelma_K1(Villinite)_tyyppipoikkileikkaus (11 KB)

  pdf Kohteen sijaintikartta (1.24 MB)

 Päätös:  pdf Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 13.06.2023 § 82  168/10.03.01.00/2023  (172 KB)

 

Lemmenpolun puistosuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 22.5.-4.6.2023

Nähtävillä ollut puistosuunnitelmaehdotusaineisto:

pdf Asemapiirros: Lemmenpolun puistosuunnitelma nähtävillä (22.5.2023) (5.62 MB)

Päätös:  pdf Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 13.06.2023 § 79 167/10.03.01.00/2023   (325 KB)

 

Kirvuntien, Kirvunpolun, Roinilanpolun, Kirjopolun, Inkilänpolun, Nurrinpolun sekä kevyen liikenteen raitin (Roinilanpolulta Viljamaantielle) katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 20.4.-3.5.2023

Nähtävillä ollut katusuunnitelmaehdotusaineisto:

  pdf 101_yleiskartta_Kirvuntien_alue (3.75 MB)

  pdf 103_KS_asema_Kirvuntien_alue (3.59 MB)

  pdf 201_KS_pit_ty_Kirvuntie (168 KB)

  pdf 202_KS_pit_ty_Roinilanpolku (105 KB)

  pdf 203_KS_pit_ty_Kirjopolku (97 KB)

  pdf 204_KS_pit_ty_Inkilänpolku (90 KB)

  pdf 205_KS_pit_ty_Nurrinpolku (142 KB)

  pdf 206_KS_pit_ty_Kirvunpolku (109 KB)

 

Katu- ja puistosuunnitelma

Katusuunnitelmat ja niihin liittyvät rakennussuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille.

Katusuunnitelmasta tulee ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali. Lisäksi tarvittaessa istutukset sekä pysyväisluonteiset rakennelmat  laitteet, kuten kalusteet ja valaisinpylväät.

Katusuunnitelmassa esitetään katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin, kadun sopeutuminen ympäristöön sekä vaikutukset ympäristökuvaan.

Puistosuunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin katusuunnitelmaa koskevaa menettelyä, jos katsotaan, että puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmalla on erityistä merkitystä siihen rajautuvien alueiden kiinteistön omistajien tai haltijoiden, alueen käyttäjien tai ympäristökuvan kannalta.  

 

Osallistuminen katusuunnitteluprosessissa

Kadut suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Kiinteistön omistajia tiedotetaan suunnittelusta ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa suunnittelun etenemiseen. Suuremmissa hankkeissa osallistuminen voi alkaa jo katusuunnitelman luonnosvaiheessa, jolloin suunnitelma esitellään alueen asukkaille ja muille toimijoille esim. yhteisessä asukastilaisuudessa.

Tavanomaisesti osallistuminen alkaa katusuunnitelmaehdotuksen myötä. Katusuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRA 43 §). Nähtävilläolosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella (Orimattilan Sanomat sekä Orimattilan Aluelehti), kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävillä olosta ilmoittavat kirjeet lähetetään suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvien kiinteistöjen omistajille.

Suunnitelman laajuudesta riippuen, myös katusuunnitelmaehdotus esitellään usein asukastilaisuudessa alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä vähintään kahden viikon ajan pdf-muodossa tällä nettisivulla sekä Orimattilan kaupungintalolla 2. kerroksessa (Erkontie 9).

Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyy Orimattilan kaupungin kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta.

 

Muistutuksen tekeminen

Suunnitelmaehdotuksia koskevat mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Lausunnot ja kirjalliset muistutukset katusuunnitelmasta tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna osoitteeseen:

tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.