Hyppää sisältöön

Hennan tuuliharja ilmakuva 2 vuonna 2016

Kaupunki vastaa asemakaava-alueilla olevien katujen, kevyen liikenteen väylien, torien sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidosta. Orimattilassa kunnossapidettäviä katuja on yhteensä noin 110 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 45 km.

Valtion teiden kunnossapito kuuluu ELY-keskuksille ja yksityisteitä hoitavat tiekunnat tai kiinteistöt.

Katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisesti

Katujen kunnossapidon tavoitteena on varmistaa liikenneväylien ja niiden ympäristön turvallisuus ja siisteys ja pitää katu liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidolla huolehditaan samalla myös yhteisen omaisuuden; katujen ja siihen liittyvien rakenteiden arvon säilymisestä.

Orimattilassa kunnossapidon hoitotaso perustuu teknisen lautakunnan hyväksymään kunnossapitoluokitukseen. Kunnossapitoluokat määrittävät mm. väylien kunnossapidon toimenpiteet ja töiden kiireellisyyden. Kunnossapitotöitä ovat talvihoidon osalta mm. auraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumen siirto.

Kesäkunnossapitoon kuuluvat mm. sorateiden pinnan tasaus ja pölynsidonta, piennarten niitto sekä avo-ojien aukikaivuu (katso hulevedet).

Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaavat myös tontinomistajat kiinteistöjensä kohdalla. Kiinteistön omistajan vastuulla on esimerkiksi roskien ja lehtien poisto sekä kasvillisuuden siistiminen.

Hoidosta vastaa YIT

Kaupungin katuja ja muita yleisiä alueita hoitaa alueurakoitsija YIT. Palautteet ja ilmoitukset ottaa vastaan palvelukeskus PANU. PANU toimii vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden:

yit.fi/palautepalvelu

020 433 3600

Urakoitsija toimii palautetta koskevan kohteen kunnossapitoluokan laatuvaatimusten mukaisesti.

Romuajoneuvot

Romuajoneuvon haltijan on toimitettava jätelain mukaisesti ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Kunta siirtää romuajoneuvot, jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuuteensa. Kunnan velvollisuus tulee voimaan, kun romuajoneuvon haltijalla on ollut kohtuullinen aika toimittaa ajoneuvo vastaanottopaikkaan.

Valtion teillä siirroista vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Yksityisillä alueilla siirron järjestäminen kuuluu maanomistajalle tai sen haltijalle/edustajalle. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirtää poliisi.

Orimattilassa ilmoitukset ja yhteydenotot katualueilla tai yleisillä alueilla havaituista hylätyistä ajoneuvoista sekä romuajoneuvoista voi tehdä kaupungin palautejärjestelmässä täällä.