Hyppää sisältöön

Hennan tuuliharja ilmakuva 2 vuonna 2016

Kaupunki vastaa asemakaava-alueilla olevien katujen, kevyen liikenteen väylien, torien sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidosta. Orimattilassa kunnossapidettäviä katuja on yhteensä noin 110 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 45 km.

Valtion teiden kunnossapito kuuluu ELY-keskuksille ja yksityisteitä hoitavat tiekunnat tai kiinteistöt.

Valtion teiden ajankohtainen tilanne Liikennetilannepalvelusta.

 

Katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisesti

Katujen kunnossapidon tavoitteena on varmistaa liikenneväylien ja niiden ympäristön turvallisuus ja siisteys ja pitää katu liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidolla huolehditaan samalla myös yhteisen omaisuuden; katujen ja siihen liittyvien rakenteiden arvon säilymisestä.

Orimattilassa kunnossapidon hoitotaso perustuu teknisen lautakunnan hyväksymään kunnossapitoluokitukseen. Kunnossapitoluokat määrittävät mm. väylien kunnossapidon toimenpiteet ja töiden kiireellisyyden. Kunnossapitotöitä ovat talvihoidon osalta mm. auraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumen siirto.

Kesäkunnossapitoon kuuluvat mm. sorateiden pinnan tasaus ja pölynsidonta, piennarten niitto sekä avo-ojien aukikaivuu (katso hulevedet).

Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaavat myös tontinomistajat kiinteistöjensä kohdalla. Kiinteistön omistajan vastuulla on esimerkiksi roskien ja lehtien poisto sekä kasvillisuuden siistiminen.


Orimattilan kaupungin katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokitus:

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito hoidetaan tärkeysjärjestyksessä kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Kadut on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan I ja III. Pysäköintialueet kuuluvat luokkaaan LP-alueet ja kevyen liikenteen väylät on jaettu kahteen luokkaan A ja B.


  pdf Keskusta: katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito (kartta) (8.33 MB)
  pdf Artjärvi: katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito (kartta) (2.44 MB)
  pdf Pennala: katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito (kartta) (2.64 MB)
  pdf Virenoja: katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito (kartta) (508 KB)
  pdf Henna: katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito (kartta) (1.34 MB)

 

Hoidosta vastaa YIT

Kaupungin katuja ja muita yleisiä alueita hoitaa alueurakoitsija YIT.

Palautteet ja ilmoitukset ottaa vastaan Suomenkelitieto Oy ja puhelinnumero on 020 1984248
sähköpostiosoite

Urakoitsija toimii palautetta koskevan kohteen kunnossapitoluokan laatuvaatimusten mukaisesti.

Romuajoneuvot

Romuajoneuvon haltijan on toimitettava jätelain mukaisesti ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Kunta siirtää romuajoneuvot, jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuuteensa. Kunnan velvollisuus tulee voimaan, kun romuajoneuvon haltijalla on ollut kohtuullinen aika toimittaa ajoneuvo vastaanottopaikkaan.

Valtion teillä siirroista vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Yksityisillä alueilla siirron järjestäminen kuuluu maanomistajalle tai sen haltijalle/edustajalle. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirtää poliisi.

Orimattilassa ilmoitukset ja yhteydenotot katualueilla tai yleisillä alueilla havaituista hylätyistä ajoneuvoista sekä romuajoneuvoista voi tehdä kaupungin palautejärjestelmässä täällä.