Hyppää sisältöön

Hennan tuuliharja ilmakuva 2 vuonna 2016

Kaupunki vastaa asemakaava-alueilla olevien katujen, kevyen liikenteen väylien, torien sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidosta. Orimattilassa kunnossapidettäviä katuja ja kevyen liikenteen väyliä on yhteensä noin 168 kilometriä, viheralueita yli 50 hehtaaria ja leikkikenttiä 20 kappaletta. Urakkaan kuuluu myös yhteensä 31 kiinteistön piha-alueiden hoito.

Valtion teiden kunnossapito kuuluu ELY-keskuksille ja yksityisteitä hoitavat tiekunnat tai kiinteistöt.

Valtion teiden liikennetilannetta ja mm. kunnossapidon tilannetta voit tarkastella tämän linkin kautta:  Fintraffic -liikennetilannepalvelu.

Katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisesti

Katujen kunnossapidon tavoitteena on varmistaa liikenneväylien ja niiden ympäristön turvallisuus ja siisteys ja pitää katu liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidolla huolehditaan samalla myös yhteisen omaisuuden; katujen ja siihen liittyvien rakenteiden arvon säilymisestä.

Orimattilassa kunnossapidon hoitotaso perustuu teknisen lautakunnan hyväksymään kunnossapitoluokitukseen. Kunnossapitoluokat määrittävät mm. väylien kunnossapidon toimenpiteet ja töiden kiireellisyyden. Kunnossapitotöitä ovat talvihoidon osalta mm. auraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumen siirto.

Kesäkunnossapitoon kuuluvat mm. sorateiden pinnan tasaus ja pölynsidonta, piennarten niitto sekä avo-ojien aukikaivuu (katso hulevedet).

Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaavat myös tontinomistajat kiinteistöjensä kohdalla. Kiinteistön omistajan vastuulla on esimerkiksi roskien ja lehtien poisto sekä kasvillisuuden siistiminen.


Orimattilan kaupungin katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokitus:

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito hoidetaan tärkeysjärjestyksessä kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan I, II ja III. Pysäköintialueet kuuluvat luokkaaan LP-alueet ja kevyen liikenteen väylät on jaettu kahteen luokkaan A ja B.

Kunnossapitoluokituskartat: kadut- ja kevyen liikenteen väylät

  pdf Keskusta (6.72 MB)

  pdf  Artjärvi (1.47 MB)

  pdf Pennala (2.73 MB)

  pdf Virenoja (652 KB)

  pdf Henna (1.02 MB)

 

Hoidosta vastaa Viherpalvelut Hyvönen Oy

Kaupungin katuja ja muita yleisiä alueita hoitaa alueurakoitsija Viherpalvelut Hyvönen Oy.

Palautteita ja ilmoituksia alueiden hoidosta voi antaa 24 tuntia vuorokaudessa Viherpalvelu Hyvösen päivystysnumeroon 020 710 9311 tai sähköpostilla osoitteeseen 

Urakoitsijalla on käytössä myös Fluent Kunto -palvelu, jonka avulla voi esim. seurata reaaliaikaisesti kartasta talvikunnossapitoa. Linkki karttaan.

Urakoitsija toimii palautetta koskevan kohteen kunnossapitoluokan laatuvaatimusten mukaisesti.

 

Vahinkoilmoitukset

Kaupungille voi tehdä ilmoituksen yleisillä alueilla sattuneista vahingoista, jos tie tai katu ei ole liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Vahinkoa voi syntyä esimerkiksi ajoneuvoille tiessä olevan kuopan takia. Talviaikaan  liukastumisvahingot ovat mahdollisia, jos katu ei ole tapahtumahetkellä kunnossapitoluokan mukainen.

Vahingon sattuessa:

  • ilmoita tapahtumasta välittömästi Viherpalvelut Hyvösen päivystysnumeroon 020 710 9311 ja Orimattilan kaupungille: Janne Komulainen 044 781 3619,
  • ota kuvia tapahtumapaikalta
  • kirjaa ylös tarkka paikka ja ajankohta
  • pyydä yhteystiedot mahdollisilta todistajilta
  • tee muistiinpanot sääolosuhteista
  • säästä kuitit
  • tee vahinkoilmoitus mahdollisimman pian Orimattilan kaupungilta saatavalla lomakkeella

 

Romuajoneuvot

Romuajoneuvon haltijan on toimitettava jätelain mukaisesti ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Kunta siirtää romuajoneuvot, jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuuteensa. Kunnan velvollisuus tulee voimaan, kun romuajoneuvon haltijalla on ollut kohtuullinen aika toimittaa ajoneuvo vastaanottopaikkaan.

Valtion teillä siirroista vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Yksityisillä alueilla siirron järjestäminen kuuluu maanomistajalle tai sen haltijalle/edustajalle. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirtää poliisi.

Orimattilassa ilmoitukset ja yhteydenotot katualueilla tai yleisillä alueilla havaituista hylätyistä ajoneuvoista sekä romuajoneuvoista voi tehdä kaupungin palautejärjestelmässä täällä.