Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Liikenneturvallisuuden parantaminen on osa kuntien perustehtävää, eli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Liikenneturvallisuustyötä ohjaa valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio: ”Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”.

Määrällisenä tavoitteena on vähentää liikennekuolemien määrä puoleen ja loukkaantuneiden määrää neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta.

Liikenneturvallisuusryhmä

Liikenneturvallisuusryhmä toimii Orimattilassa tehtävän liikenneturvallisuustyön perustana. Liikenneturvallisuustyössä käytössä olevat keinot ovat monipuolisia, ja ne vaihtelevat liikenneväyliin kohdistuvista toimenpiteistä viestintään, tempauksiin, liikennekasvatukseen ja valistukseen.

Kaupungin eri hallintokuntien edustajat voivat kukin omassa työssään edistää liikenneturvallisuutta. Asiantuntijatahot tuovat liikenneturvallisuustyöhön ideoita, seudullista näkemystä ja laaja-alaisuutta. Sidosryhmien edustajat tuovat paikallista näkemystä ja käyttäjäkokemuksia turvallisen ja viisaan liikkumiseen edistämiseen.

Orimattilan liikenneturvallisuusryhmässä on mukana teknisen toimen, opetuspalveluiden, hallinnon, liikunta- ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen, neuvolan ja vanhuspalveluiden edustajia sekä Liikenneturvan ja poliisin edustaja.

Ryhmän puheenjohtajana toimii teknisen palvelukeskuksen johtaja Seppo Määttä. Ryhmä on koottu siten, että sen kautta liikenneturvallisuustyö tavoittaa kaikki orimattilalaiset vauvasta vaariin.

Liikenneturvallisuuteen liittyvät yhteydenotot otetaan vastaan Orimattilan kaupungin palautejärjestelmä Trimblen kautta täältä.

Lue Liikenneturvan ajankohtaiset liikennevinkit verkkosivustolla: liikenneturva.fi