Hyppää sisältöön

oikoratakuva JuhoKyro1600x300x72

Valtion tieverkon kunnossapidosta ja kehittämisestä huolehtii Liikennevirasto yhdessä alueellisten Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Orimattilan kaupungin alueella valtion teitä ylläpitää Uudenmaan ELY-keskus.

Valtion teitä ovat valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet. Orimattilan taajama-alueella tällaisia teitä ovat muun muassa:

Lahdentie, Luhtikyläntie, Heinämaantie, Artjärventie, Pakaantie ja Helsingintie sekä Artjärvellä Salmelantie, Myrskyläntie ja Kimonkyläntie. Pennalassa Lankilantie ja Virenojalla Virenojantie ovat valtion teitä.

Valtion teitä voi tarkastella kartalla liikenneviraston nettisivuilta. 

Valtion teiden ajankohtainen tilanne Liikennetilannepalvelusta.

Tienkäyttäjän linja

Valtion teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle. Palvelu on käytössä 24 h vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Ilmoituksen voi tehdä esim. tien liukkaudesta, päällystevaurioista, tielle kaatuneesta puusta tai pölyävästä soratiestä. Ilmoitus välitetään suoraan maantietä hoitaville urakoitsijoille. Liikkumista vaarantavat häiriöt korjataan heti.

Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100 (24h/vuorokausi)

Liikenteen asiakaspalvelu

ELY-keskusten ja Liikenneviraston yhteinen liikenteen asiakaspalvelu auttaa ja neuvoo liikenteeseen liittyvissä asioissa ja ottaa vastaan palautteet, jotka eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä.

0295 020 600 (ma–pe klo 9–14, pvm/mpm)

Liikenneviraston palautelomake

Linkkejä:

Liikennevirasto, http://www.liikennevirasto.fi/

Hämeen ELY-keskus, https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame

Maantielaki (2005/503), http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050503

Valtion teiden kunnossapito Hämeen ja Uuden maan ELY-keskukset: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kunnossapito2#.WD1mmX3F_is