Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi viimeisimmän kaavoituskatsauksen pdf 2019 ja kaavoitusohjelman 2020-2024 (3.10 MB) kokouksessaan 09.12.2019 §65.

 

Vireillä olevat kaavahankkeet

A198 Prisma

Orimattilan keskustassa alkaa asemakaavan muutostyö nykyisen S-marketin laajentamiseksi Prisma-kokoluokan myymäläksi.

Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 18.06 ja se on nähtävillä kaupungintalon toisessa kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmasta voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.66 MB)

Prisman kaavaluonnokset olivat elinvoima- ja teknisen valiokunnan kokouksessa käsiteltävänä 8.10.2019 §4. Kaavaluonnokset asetetaan nähtäville 16.10. - 15.11.2019 väliseksi ajaksi. Nähtäville asetetaan kolme eri kaavaluonnosvaihtoehtoa. Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksista voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila, asemakaavan nähtävilläoloaikana (viimeistään 15.11.2019).

  pdf Kaavaluonnos VE1 (599 KB)
  pdf Kaavaluonnos VE2 (879 KB)
  pdf Kaavaluonnos VE3 (853 KB)
  pdf Kaavaluonnokset yhdessä tiedostossa (1.69 MB)
  pdf Kaavaselostus (4.05 MB)

Kaavaa varten laaditut selvitykset
  pdf Liikenneselvitys (2.31 MB)
  pdf Kulttuuriympäristön selvitys (10.41 MB)

 

A200 Isännäntien asemakaavamuutos

Orimattilan keskustassa on alkanut asemakaavan muutostyö Isännäntiellä. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueelle rivitalojen rakentaminen.

Elinvoima- ja tekninen valiokunta hyväksyi Isännäntien asemakaavamuutoksen luonnosaineiston kokouksessaan 4.2.2020 §26. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 17.2.-19.3.2020 väliseksi ajaksi. Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksista voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila, asemakaavan nähtävilläoloaikana (viimeistään 19.3.2020).

pdf Kaavaluonnos (640 KB)
pdf Kaavaselostus (8.70 MB)
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(2.01 MB)

 

A201 Porkkallion asemakaava

Asemakaavalla mahdollistetaan kokonaan uuden asuinalueen toteuttaminen Pennalan Porkkalliolle.
  pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.16 MB)

 

A157 Virenoja, koulun seutu

Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa omakotitalojen rakennuspaikkoja Virenojantien varteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 17.02.2020 §5.
pdf Kaavakartta (1.43 MB)
pdf Kaavaselostus (31.87 MB)

 

 

Valmisteilla olevat kaavahankkeet

Elinvoima- ja teknisen valiokunnan, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltävänä olevien kaavahankkeiden etenemistä voi seurata sivustolta Esityslistat ja pöytäkirjat.

A191 Pennala, Rautamäentien teollisuusalue

Rautamäentien teollisuusalueen asemakaava sijaitsee Pennalassa Rautamäentien varrella. Kaavahanke on osa Pennalan teollisuusalueen yleiskaavan mukaista laajennusta.

Vireilletulo kuulutettu 23.3.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (766 KB) oli nähtävillä 23.3. - 8.4.2016

A196 Virenoja, Joutsensuva

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa vanhan tiilitehtaan alueelle lisää yksityistä asumista sekä yleinen uimaranta ja virkistysalue. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta sovitaan Orimattilan kaupungin ja maanomistajien kesken laadittavalla maankäyttösopimuksella.

Vireilletulo kuulutettu 24.5.2017.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (426 KB) oli nähtävillä 24.5. - 9.6.2017.