Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

pdf Kaavoituskatsaus (1.79 MB)

 

Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Korttelin 0304 ja sen lähiympäristön asemakaavamuutoksen luonnos

Kaavamuutoksessa tarkastellaan mahdollisuutta rakentaa päivittäistavarakauppa tai muuta liiketoimintaa osoitteeseen Veteraanitie 1. Luonnos nähtävillä 5.4. – 28.4.2017.

folder Kaavaluonnosaineisto

Pennalantien katualueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus

Kaavatyön tavoitteena on saada Pennalantie maantietoimituksen mukaisella rajauksella kokonaan asemakaavaan, jotta tiealue saadaan kaupungin omistukseen maantien 11845 lakattua. Kaavaehdotus nähtävillä 5.4. – 5.5.2017.

folder Kaavaehdotusaineisto

 

Valmisteilla olevat kaavahankkeet

Teknisen lautakunnan, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltävänä olevien kaavahankkeiden etenemistä voi seurata sivustolta Esityslistat ja pöytäkirjat.

A157 Virenoja, koulun seutu

Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa omakotitalojen rakennuspaikkoja Virenojantien varteen.

Vireilletulo 2011.

A170 Artjärvi, entinen kunnantalo

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia alueen tulevaa maankäyttöä.

Vireilletulo 2012.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.2 - 2.4.2013.

A171 Keskusta, Hämeenmaa

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko liikerakennusten korttelialueen rakennusoikeutta lisätä ja korttelin halki kulkevaa kevyen liikenteen väylää siirtää Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n hakemuksen mukaisesti.

Vireilletulo 2013.

A178 Ravitie, pelastuslaitos

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Sampolassa paloaseman alue Heinämaantielle saakka kaavamerkinnäksi ET eli yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi.

Vireilletulo 2013.

A183 Mäntylä, Koulutie

Tarkoituksena on ajantasaistaa alueen osin lähes 40 vuotta vanha asemakaava vastaamaan nykyistä maankäyttöä.

Vireilletulo kuulutettu viikolla 13/2013.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (505 KB) oli nähtävillä 12.11. - 28.11.2014.

A189 Uotilanrinne

Uotilanrinteen asemakaava sijoittuu Pennalan koulun läheisyyteen Lankilantien eteläpuolelle. Noin kahdeksan hehtaarin suuruiselle suunnittelualueelle on tarkoitus kaavoittaa uusia pientalotontteja.

Vireilletulo kuulutettu 8.12.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (438 KB) oli nähtävillä 8.12. - 22.12.2016.

A191 Pennala, Rautamäentien teollisuusalue

Rautamäentien teollisuusalueen asemakaava sijaitsee Pennalassa Rautamäentien varrella. Kaavahanke on osa Pennalan teollisuusalueen yleiskaavan mukaista laajennusta.

Vireilletulo kuulutettu 23.3.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (766 KB) oli nähtävillä 23.3. - 8.4.2016.

A194 Pennalantien katualue

Pennalantien katualueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on saada Pennalantie maantietoimituksen mukaisella rajauksella kokonaan asemakaavaan, jotta tiealue saadaan kaupungin omistukseen maantien 11845 lakattua.

Vireilletulo kuulutettu 8.12.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.02 MB) oli nähtävillä 8.12. - 22.12.2016.

A195 Keskusta, kortteli 0304 ja sen lähiympäristö

Asemakaavan muutos koskee korttelia 0304 sekä osaa Veteraanipuistosta ja Heinämaantien tiealueesta. Kaavamuutostyössä tarkastellaan mahdollisuutta rakentaa päivittäistavarakauppa tai muuta liiketoimintaa kortteliin 0304 ja sen lähiympäristöön osoitteeseen Veteraanitie 1.

Vireilletulo kuulutettu 19.10.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (958 KB) oli nähtävillä 19.10. - 2.11.2016.