Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi viimeisimmän kaavoituskatsauksen pdf 2019 ja kaavoitusohjelman 2020-2024 (3.10 MB) kokouksessaan 09.12.2019 §65.

 

Vireillä olevat kaavahankkeet

A198 Prisma

Orimattilan keskustassa alkaa asemakaavan muutostyö nykyisen S-marketin laajentamiseksi Prisma-kokoluokan myymäläksi.

Ehdotusvaihe

Prisman kaavaehdotus oli elinvoima- ja teknisen valiokunnan käsiteltävänä 14.04.2020 §57 sekä kaupunginhallituksen käsiteltävänä 20.04.2020 §4. Kaupunginhallitus päätti asettaa asemakaavaehdotuksen yleisesti nähtäville. Kaava on nähtävillä 7.5. – 19.6.2020 välisen ajan.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa Elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 19.06.2020 mennessä osoitteeseen:

tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

 

  pdf Kaavaehdotus (1.74 MB)
  pdf Ehdotuksen selostus (6.27 MB)
  pdf Kaavaehdotus A4-sivuina (663 KB)

 

Luonnosvaihe

Prisman kaavaluonnokset olivat elinvoima- ja teknisen valiokunnan kokouksessa käsiteltävänä 8.10.2019 §4. Kaavaluonnokset asettiin nähtäville 16.10. - 15.11.2019 väliseksi ajaksi. Nähtäville asetetaan kolme eri kaavaluonnosvaihtoehtoa.

  pdf Kaavaluonnos VE1 (599 KB)
  pdf Kaavaluonnos VE2 (879 KB)
  pdf Kaavaluonnos VE3 (853 KB)
  pdf Kaavaluonnokset yhdessä tiedostossa (1.69 MB)
  pdf Kaavaselostus (4.05 MB)

Kaavaa varten laaditut selvitykset
  pdf Liikenneselvitys (2.31 MB)
  pdf Kulttuuriympäristön selvitys (10.41 MB)

 

Aloitusvaihe

Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 18.06 ja se on nähtävillä kaupungintalon toisessa kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmasta voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.66 MB)

 

 

A200 Isännäntien asemakaavamuutos

Orimattilan keskustassa on alkanut asemakaavan muutostyö Isännäntiellä. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueelle rivitalojen rakentaminen.

Orimattilan kaupungin kaupunginvaltuusto on MRL 52§:n mukaisesti hyväksynyt Isännäntien asemakaavan muutoksen kokouksessa 05.10.2020 (§ 12).

pdf Kaavakartta (611 KB)
pdf Kaavaselostus (6.72 MB)

 

A201 Porkkallion asemakaava

Porkkallion asemakaavan tavoitteena on uuden pientaloalueen rakentamisen mahdollistaminen Pennalan Porkkallion ympäristöön.

Asemakaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 1.6. – 16.8.2020. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan kaupungintalon ulkoilmoitustaululla Rantatien puolella (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla (https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/ajankohtaiset-suunnitelmat). Kaavaluonnoksesta järjestetään vapaamuotoinen keskustelutilaisuus Pennalan koulun ruokalassa 8.6.2020 klo 18. Ilmoitathan tulostasi kaupungin kirjaamoon tai kaavoitusosastolle.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 16.8.2020 mennessä osoitteeseen:

tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

 

pdf A201 kaavakartta (2.49 MB)
pdf A201 kaavaselostus+liitteet (21.42 MB)
pdf A201 kaavakartta A4-kerrannaisina (630 KB)

pdf Ilmakuvasovite 1/2 (1.96 MB)
pdf Ilmakuvasovite 2/2 (1.84 MB)

 

A203 Virenojan katualueen asemakaavan muutos

Virenojan katualueen asemakaavan muutos on tullut vireille. Asemakaavan muutoksella kavennetaan voimassa olevan asemakaavan katualuetta.

Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 14.08.2020 ja se on nähtävillä kaupungintalon toisessa kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmasta voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf A203 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (413 KB)

 

 

Valmisteilla olevat kaavahankkeet

Elinvoima- ja teknisen valiokunnan, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltävänä olevien kaavahankkeiden etenemistä voi seurata sivustolta Esityslistat ja pöytäkirjat.

A191 Pennala, Rautamäentien teollisuusalue

Rautamäentien teollisuusalueen asemakaava sijaitsee Pennalassa Rautamäentien varrella. Kaavahanke on osa Pennalan teollisuusalueen yleiskaavan mukaista laajennusta.

Vireilletulo kuulutettu 23.3.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (766 KB) oli nähtävillä 23.3. - 8.4.2016

A196 Virenoja, Joutsensuva

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa vanhan tiilitehtaan alueelle lisää yksityistä asumista sekä yleinen uimaranta ja virkistysalue. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta sovitaan Orimattilan kaupungin ja maanomistajien kesken laadittavalla maankäyttösopimuksella.

Vireilletulo kuulutettu 24.5.2017.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (426 KB) oli nähtävillä 24.5. - 9.6.2017.