Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

pdf Kaavoituskatsaus (1.36 MB)

 

Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Wanhan Amiksen asemakaavan muutoksen luonnos

Korttelin 0426 asemakaavan muutos tulee vireille ja samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto pidetään nähtävillä 14.3. - 13.4.2018.

Asemakaavan muutos koskee Mäntylän alueella sijaitsevan vanhan ammattikoulun, Wanhan Amiksen, kiinteistöä. Tavoitteena on päivittää korttelin 0426 osan asemakaavatilanne vastaamaan nykytilannetta ja osoittaa kiinteistölle katuyhteys Koulutieltä.

folder Kaavaluonnosaineisto

Uotilanrinteen asemakaavaehdotus

Uotilanrinteen kaavaehdotusaineisto on nähtävillä 14.3. - 13.4.2018.

Uotilanrinteen asemakaava sijoittuu Pennalan koulun läheisyyteen Lankilantien eteläpuolelle. Kaavaehdotuksessa on osoitettu 24 uutta pientalotonttia kaupungin omistamalle alueelle.

folder Kaavaehdotusaineisto

Korttelin 1302 ja Sampolanpuiston asemakaavamuutos hyväksytty

Asemakaavamuutoksen tavoitteena oli mahdollistaa teollisuustoiminnan laajentaminen korttelissa 1302 kaupungin omistamalle alueelle, joka on voimassa olevassa asemakaavassa puistoa. Samalla alueen vanhat kaavamerkinnät päivitettiin.

folder Hyväksytty kaava-aineisto

 

Valmisteilla olevat kaavahankkeet

Elinvoima- ja teknisen valiokunnan, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltävänä olevien kaavahankkeiden etenemistä voi seurata sivustolta Esityslistat ja pöytäkirjat.

157 Virenoja, koulun seutu

Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa omakotitalojen rakennuspaikkoja Virenojantien varteen.

Vireilletulo 2011.

170 Artjärvi, entinen kunnantalo

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia alueen tulevaa maankäyttöä.

Vireilletulo 2012.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.2 - 2.4.2013.

173 Pennala, Lastikanrinne kortteli 36

Kaavamuutosalue sijaitsee Pennalassa Lähteenmäentien eteläreunassa ja käsittää korttelin 36 tontit 1 ja 2. Tavoitteena on muuttaa tontit erillispientalojen alueesta (AO) pientaloalueeksi (AP), joka mahdollistaa myös rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen rakentamisen.

pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (131 KB) oli nähtävillä 21.2. - 9.3.2018.

183 Mäntylä, Koulutie

Tarkoituksena on ajantasaistaa alueen osin lähes 40 vuotta vanha asemakaava vastaamaan nykyistä maankäyttöä.

Vireilletulo kuulutettu viikolla 13/2013.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (505 KB) oli nähtävillä 12.11. - 28.11.2014.

189 Pennala, Uotilanrinne

Uotilanrinteen asemakaava sijoittuu Pennalan koulun läheisyyteen Lankilantien eteläpuolelle. Noin kahdeksan hehtaarin suuruiselle suunnittelualueelle on tarkoitus kaavoittaa uusia pientalotontteja.

Vireilletulo kuulutettu 8.12.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (438 KB) oli nähtävillä 8.12. - 22.12.2016.
folder Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.5. - 2.6.2017.

191 Pennala, Rautamäentien teollisuusalue

Rautamäentien teollisuusalueen asemakaava sijaitsee Pennalassa Rautamäentien varrella. Kaavahanke on osa Pennalan teollisuusalueen yleiskaavan mukaista laajennusta.

Vireilletulo kuulutettu 23.3.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (766 KB) oli nähtävillä 23.3. - 8.4.2016

195 Keskusta, kortteli 0304 ja sen lähiympäristö

Asemakaavan muutos koskee korttelia 0304 ja Veteraanipuistoa sekä osaa Heinämaantien tiealueesta. Kaavamuutostyössä tarkastellaan mahdollisuutta rakentaa päivittäistavarakauppa tai muuta liiketoimintaa kortteliin 0304 ja sen lähiympäristöön osoitteeseen Veteraanitie 1.

Vireilletulo kuulutettu 19.10.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (958 KB) oli nähtävillä 19.10. - 2.11.2016.
folder Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.4. – 28.4.2017.

196 Virenoja, Joutsensuva

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa vanhan tiilitehtaan alueelle lisää yksityistä asumista sekä yleinen uimaranta ja virkistysalue. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta sovitaan Orimattilan kaupungin ja maanomistajien kesken laadittavalla maankäyttösopimuksella.

Vireilletulo kuulutettu 24.5.2017.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (426 KB) oli nähtävillä 24.5. - 9.6.2017.