Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

pdf Kaavoituskatsaus (1.79 MB)

 

Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Ei tällä hetkellä nähtävillä olevia kaavoja.

 

Valmisteilla olevat kaavahankkeet

Elinvoima- ja teknisen valiokunnan, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltävänä olevien kaavahankkeiden etenemistä voi seurata sivustolta Esityslistat ja pöytäkirjat.

151 Sampola, kortteli 1302 ja Sampolanpuisto

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa teollisuustoiminnan laajentaminen korttelissa 1302 kaupungin omistamalle alueelle, joka on voimassa olevassa asemakaavassa puistoa. Samalla alueen vanhat kaavamerkinnät päivitetään.

Vireilletulo kuulutettu 11.5.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 11.5. - 26.5.2017.
folder Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.10. - 3.11.2017.

157 Virenoja, koulun seutu

Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa omakotitalojen rakennuspaikkoja Virenojantien varteen.

Vireilletulo 2011.

170 Artjärvi, entinen kunnantalo

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia alueen tulevaa maankäyttöä.

Vireilletulo 2012.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.2 - 2.4.2013.

171 Keskusta, Hämeenmaa

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko liikerakennusten korttelialueen rakennusoikeutta lisätä ja korttelin halki kulkevaa kevyen liikenteen väylää siirtää Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n hakemuksen mukaisesti.

Vireilletulo 2013.

178 Ravitie, pelastuslaitos

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Sampolassa paloaseman alue Heinämaantielle saakka kaavamerkinnäksi ET eli yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi.

Vireilletulo 2013.

183 Mäntylä, Koulutie

Tarkoituksena on ajantasaistaa alueen osin lähes 40 vuotta vanha asemakaava vastaamaan nykyistä maankäyttöä.

Vireilletulo kuulutettu viikolla 13/2013.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (505 KB) oli nähtävillä 12.11. - 28.11.2014.

189 Pennala, Uotilanrinne

Uotilanrinteen asemakaava sijoittuu Pennalan koulun läheisyyteen Lankilantien eteläpuolelle. Noin kahdeksan hehtaarin suuruiselle suunnittelualueelle on tarkoitus kaavoittaa uusia pientalotontteja.

Vireilletulo kuulutettu 8.12.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (438 KB) oli nähtävillä 8.12. - 22.12.2016.
folder Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.5. - 2.6.2017.

191 Pennala, Rautamäentien teollisuusalue

Rautamäentien teollisuusalueen asemakaava sijaitsee Pennalassa Rautamäentien varrella. Kaavahanke on osa Pennalan teollisuusalueen yleiskaavan mukaista laajennusta.

Vireilletulo kuulutettu 23.3.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (766 KB) oli nähtävillä 23.3. - 8.4.2016.

193 Keskusta, Reijonkuja ja kortteli 0141

Kaavamuutosalue sijaitsee Topintien varrella. Tarkoituksena on poistaa rakentamatta jäänyt Reijonkuja asemakaavasta.

Vireilletulo kuulutettu 11.5.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 11.5. - 26.5.2017.
folder Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.10. - 3.11.2017.

195 Keskusta, kortteli 0304 ja sen lähiympäristö

Asemakaavan muutos koskee korttelia 0304 ja Veteraanipuistoa sekä osaa Heinämaantien tiealueesta. Kaavamuutostyössä tarkastellaan mahdollisuutta rakentaa päivittäistavarakauppa tai muuta liiketoimintaa kortteliin 0304 ja sen lähiympäristöön osoitteeseen Veteraanitie 1.

Vireilletulo kuulutettu 19.10.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (958 KB) oli nähtävillä 19.10. - 2.11.2016.
folder Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.4. – 28.4.2017.

196 Virenoja, Joutsensuva

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa vanhan tiilitehtaan alueelle lisää yksityistä asumista sekä yleinen uimaranta ja virkistysalue. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta sovitaan Orimattilan kaupungin ja maanomistajien kesken laadittavalla maankäyttösopimuksella.

Vireilletulo kuulutettu 24.5.2017.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (426 KB) oli nähtävillä 24.5. - 9.6.2017.