Hyppää sisältöön

omakotitaloja Orimattilassa 1600x300x72

Kartat ja mittaus

Näiltä sivuilta saa tietoa kaupungin tuottamista kartoista, käytössämme olevasta koordinaatti- ja korkeusjärjestelmästä, osoitejärjestelmästä sekä tarjoamistamme kopiointi- ja maastomittauspalveluista.

Koordinaattijärjestelmät

Tasokoordinaattijärjestelmä
Orimattilan kaupungin alueella käytetään EUREF-FIN koordinaattijärjestelmää, joka esitetään ETRS-GK26 mukaisella karttaprojektiolla.

Korkeusjärjestelmä
Orimattilan kaupungin korkeuskoordinaattijärjestelmä on 21.1.2013 alkaen N2000-korkeusjärjestelmä.
Vanhan ”N60 – korkeusjärjestelmän” arvoihin lisätään 0,241m, jotta päästään N2000-järjestelmän mukaisiin korkeusarvoihin. Esimerkiksi korkeuskiintopiste numero 23:n korkeusarvo vanhassa korkeusjärjestelmässä on +73.043 ja uudessa N2000-korkeusjärjestelmässä +73.284.

Mittauspalvelut

Mittaus- ja karttapalveluyksikkö suorittaa kaupungin muiden yksiköiden sekä kaupungin organisaation ulkopuolisten asiakkaiden tilaamia mittaus-, merkintä- sekä kartoitustehtäviä. Maastomittausryhmässä on 2 henkilöä ja heillä on kalustonaan GPS-laitteisto, takymetri sekä vaaituskone.

Työt tilataan mittaustyönjohtaja Jari Hosiaisluomalta.

Karttapalvelut

Mittaus- ja karttapalveluyksikkö vastaa kaupungin numeerisen kantakartan ylläpidosta. Numeerisen kantakartan pohjana on vuosina 2005 – 2015 ilmakuvattu aineisto, joka on digitoitu 1:1000 mittakaavaan. Kantakarttaa ylläpidetään mittausryhmän tekemien täydennysmittauksien avulla. Numeerista kantakarttaa ylläpidetään ”.xci” formaatissa Trimbe Locus paikkatietojärjestelmässä.

Karttaotteita saa tilattua paperikopioina sekä numeerisessa muodossa eri vektoriformaateissa ja tavallisimmissa rasteriformaateissa.

Numeeriseen kartta-aineistoon liittyvät tilaukset ja kysymykset mitta-ja karttapalveluista.


Karttapalvelu


Yhteystiedot
:
Mitta- ja karttapalveluiden toiminta

Mittaustyönjohtaja
Jari Hosiaisluoma

044 781 3993

Kartoittaja
Jan-Markus Jaakola

040 776 9640

Kaupungin yhteyshenkilö maanmittaustoimituksissa - katualueiden korvaussopimukset - kaupungin omakotitonttipaikkojen myynti - teollisuustonttien myynti - tonttitiedot

Maankäyttöpäällikkö
Ossi Hosiaisluoma

040 734 0798