Hyppää sisältöön

kuvituskuva viivain ja kynä 1600x300x72

Kaikilla asutuilla kiinteistöillä on oltava osoite ja selkeä osoitemerkintä, jotta hälytys- ja huoltoajo sekä muu liikennöinti kiinteistölle olisi mahdollisimman sujuvaa.

Osoitteiden antaminen ja muuttaminen kuuluu Orimattilan kaupungin maankäytön yksikön tehtäviin. Orimattilassa tien nimeämisestä tai osoitenumeroinnista päättävä viranhaltija on kaavoitusinsinööri. Kaupungin osoitejärjestelmää ylläpidetään yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.

Asemakaava-alueilla kadunnimet vahvistetaan asemakaavoituksen yhteydessä. Jokaiselle kaavan mukaiselle rakennuspaikalle annetaan juokseva osoitenumero kadun varrella. Kadunnimikyltit asentaa Orimattilan kaupunki. Tontin sisällä talo/rappu- ja huoneistokohtaisen osoitteen määrää kiinteistön omistaja tai isännöitsijä. Tontin omistaja vastaa osoitenumerokylttien hankkimisesta ja kiinnittämisestä.

Haja-asutusalueilla rakennus saa osoitteen rakennuslupavaiheessa. Ennestään nimeämättömälle tielle tienvarren asukkaat voivat ehdottaa tiennimeä. Osoitenumero perustuu matkaan tien alusta pihatien liittymään siten, että matkan metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero. Kaupunki hankkii tiennimiviitan, mutta sen pystytys ja huolto sekä numerokylttien hankinta ja kiinnitys kuuluu tieosakkaille.

Osoitenumerot annetaan siten, että tien alusta katsoen vasemmalla puolella ovat parilliset numerot ja oikealla puolella parittomat.

Osoitemuutokset

Uusi asemakaava saattaa muuttaa katujen nimiä tai osoitenumeroita. Tarvittaessa myös asukkaiden aloitteesta sekaannusta aiheuttavia osoitteita voidaan muuttaa viranhaltijapäätöksellä. Tien nimeämiseen asukkaiden aloitteesta tarvitaan kaikkien maanomistajien tai tieosakkaiden suostumus.

Kiinteistöjen omistajia tiedotetaan osoitemuutoksesta. Orimattilan kaupunki hoitaa osoitemuutosten ilmoittamisen maistraattiin, postiin sekä maanmittauslaitokselle.

Orioninpolun osoiteviitta