Hyppää sisältöön

siili nurmikolla 1600x300

Mieliäissuo

Natura2000 -verkostoon kuuluva Mieliäissuon alue koostuu Mieliäissuon ja Kairessuon keidasoista sekä niiden välisestä kapeasta metsäisestä kannaksesta. Suot ovat tyypiltään edustavia Rannikko-Suomen kermikeitaita. Soiden keskellä on puuttomia, karuja nevoja ja reunoilla erilaisia rämeitä ja korpia.

Kairessuo on täysin luonnontilainen suo ja Mieliäissuokin melko luonnontilainen. Ojitettua osuutta on palautettu luonnontilaan osin tukkimalla ojia. Mieliäissuo ja Kairessuo kuuluvat myös valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Alueella on luontopolku.

Mieliäissuo kuvattuna näkötornista

Mallusjoen vanha metsä

Mallusjoen vanha metsä on Orimattilan toinen Natura-2000 kohde. Metsä on tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusimetsää. Alue sijaitsee kumpumaisessa maastossa Mallusjoen kylän eteläpuolella.

Alueen kuusivaltaiset metsät ovat melko ikääntyneitä ja järeitä. Kuusikossa kasvaa siellä täällä yksittäisiä melko suuriakin haapoja. Metsän luonnontilaisuus on varsin hyvä, sillä hakkuujälkiä ei metsässä juurikaan näy.

Pohjois- ja keskiosan pellot ovat olleet käytössä viime vuosiin asti. Eteläpään pellot ovat metsittymässä ja niillä kasvaa luontaisesti syntynyt lehtipuuvaltainen puusto. Aamu- ja iltahämärässä pelloilla voi nähdä muun muassa metsäkauriin.

Metsäkauris Piikainkyrön pellolla 19.4.2017 2 002

Kuollutta ja kuolevaa puustoa on melko runsaasti ja sen määrä on kasvamassa. Lahopuu on valtaosaksi kuusta.

Alueeseen pääsee helposti tutustumaan luontopolkua pitkin.

Natura alueet kartalla

Artjärven lintualue

Artjärven lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus kylän keskustan tuntumassa. Alue on valittu kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi (IBA, Important Bird and Biodiversity Area).

Alueen linnustoon kuuluvat keväisin joutsenet, hanhet, kahlaajat ja muut vesilinnut. Loppukeväisin alueelta voi seurata arktisten hanhien ylilentoa. Kesäisin siellä tavataan yleisesti maaseutulajeja kuten hemppo, tikli ja uuttukyyhky.

Syyskesällä alueen järvenrannat ja tulvalammikot toimivat kahlaajien levähdyspaikkoina. Myöhemmin syksyllä alueella levähtävät kurki- ja hanhiparvet.