Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Bioindikaattorit kertovat ilmanlaadusta

Orimattilan ilmanlaatua seurataan seudullisena yhteistyönä.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä tutkittiin vuosina 2014–2015 ilman epäpuhtauksien vaikutuksia ympäristön tilaan ilmanlaadun bioindikaattoreiden avulla. Indikaattoreina käytettiin mm. männyllä kasvavia runkojäkäliä, mäntyjen latvuskuntoa sekä sammalten, neulasten ja humuksen alkuainepitoisuuksia.

Tarkasteltujen jäkälämuuttujien perusteella Orimattilan ilmanlaatu oli samalla tasolla muun tutkimusalueen kanssa. Esimerkiksi sormipaisukarpeen vaurioituneisuus vaihteli Orimattilassa lievästi vaurioituneesta selvästi vaurioituneeseen. Eniten vaurioituneet alat sijaitsivat Orimattilan keskustassa ja Artjärvellä, vähiten vaurioitunut ala Järvikylässä.

Ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien esiintyvyyden perusteella Orimattilan lajisto oli lievästi köyhtynyttä. Normaalia lajistoa havaittiin yhteensä kuudella alalla, jotka sijaitsivat Orimattilan taajaman itä- ja eteläpuolella. Selvästi köyhtynyttä lajistoa havaittiin kahdella alalla Mustajärvellä ja Artjärven taajaman lähellä.

Kanta- ja Päijät-Hämeen ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuonna 2014

Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-laskennalla

Orimattila on mukana Benviroc Oy:n julkaisemassa kasvihuonekaasujen viikoittaisessa päästöraportoinnissa.

Vuosittain julkaistavaan päästöraporttiin kootaan Orimattilan kasvihuonekaasupäästöt ja vertaillaan niitä muiden kuntien päästöihin.

Uusin raportti sisältää tiedot vuosilta 2008-2017 sekä ennakkotiedon vuodelta 2018

Orimattilan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2017 olivat yhteensä 138,7 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Päästöistä 57,4 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 39,8 kt CO2-ekv maataloudesta ja 23,8 kt CO2-ekv erillislämmityksestä.

Orimattilan päästöt asukasta kohti vuonna 2017 olivat 8,5 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,0 - 13,5 t CO2-ekv (keskimäärin 6,2 t CO2-ekv).

Orimattilan asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2017 olivat noin 20% suuremmat, päästöt erillislämmityksestä noin 50 % suuremmat ja kaukolämmityksen päästöt olivat selvästi pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

Orimattilan päästöt tieliikenteestä vuonna 2017 olivat noin 50% suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

Orimattilan päästöt ilman teollisuutta laskivat 2 % vuodesta 2016 vuoteen 2017. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 5 %.

  pdf CO2-raportti 2008-2017 sekä ennakkotieto vuodelta 2018 (1.32 MB)