Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Bioindikaattorit kertovat ilmanlaadusta

Orimattilan ilmanlaatua seurataan seudullisena yhteistyönä.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä tutkittiin vuosina 2014–2015 ilman epäpuhtauksien vaikutuksia ympäristön tilaan ilmanlaadun bioindikaattoreiden avulla. Indikaattoreina käytettiin mm. männyllä kasvavia runkojäkäliä, mäntyjen latvuskuntoa sekä sammalten, neulasten ja humuksen alkuainepitoisuuksia.

Tarkasteltujen jäkälämuuttujien perusteella Orimattilan ilmanlaatu oli samalla tasolla muun tutkimusalueen kanssa. Esimerkiksi sormipaisukarpeen vaurioituneisuus vaihteli Orimattilassa lievästi vaurioituneesta selvästi vaurioituneeseen. Eniten vaurioituneet alat sijaitsivat Orimattilan keskustassa ja Artjärvellä, vähiten vaurioitunut ala Järvikylässä.

Ilman epäpuhtauksille herkkien jäkälälajien esiintyvyyden perusteella Orimattilan lajisto oli lievästi köyhtynyttä. Normaalia lajistoa havaittiin yhteensä kuudella alalla, jotka sijaitsivat Orimattilan taajaman itä- ja eteläpuolella. Selvästi köyhtynyttä lajistoa havaittiin kahdella alalla Mustajärvellä ja Artjärven taajaman lähellä.

Kanta- ja Päijät-Hämeen ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuonna 2014

Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-laskennalla

Orimattila on mukana Benviroc Oy:n julkaisemassa kasvihuonekaasujen viikoittaisessa päästöraportoinnissa. Viikkotilasto Orimattilan päästöistä on nähtävissä alla olevasta kaaviosta.

 

Vuosittain julkaistavaan päästöraporttiin kootaan Orimattilan kasvihuonekaasupäästöt ja vertaillaan niitä muiden kuntien päästöihin.

Uusin raportti sisältää tiedot vuosilta 2008-2015 sekä ennakkotiedon vuodelta 2016. Orimattilan kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt laskivat vuodesta 2014 vuoteen 2015, mutta vuoden 2016 ennakkotiedon mukaan päästöt ovat alkaneet kasvaa. Orimattilan rakennusten lämmityksen päästöt kaikissa lämmitysmuodoissa vuodesta 2015 ovat niin ikään kasvaneet.

Orimattilan tieliikenteen päästöt eivät ole paljon muuttuneet vuodesta 2015 vuoteen 2016. Orimattilan maatalouden päästöt ovat peltoviljelyä lukuun ottamatta vähentyneet.

  pdf CO2-raportti 2008-2015 sekä ennakkotieto vuodelta 2016 (1.47 MB)