Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottavia, kuntalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.9.2018.

Määräyksiä on Orimattilassa annettu mm.

  • jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella; ranta-ja pohjavesialueilla on erityisiä määräyksiä jätevesien puhdistamisesta
  • ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun rajoittamisesta
  • erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjunnasta sekä toiminnoista, joista ei tarvitse tehdä ympäristönsuojelulain mukaista meluilmoitusta
  • jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisesta
  • maalämpökaivojen ja eläinten ulkotarhojen sijoittamisesta
  • lannan levityksestä
  • öljysäiliöiden tarkastuksista; kaikki öljysäiliöt tulee tarkastuttaa säännöllisesti, yli 10 vuotta tarkastamatta olleet ensimmäisen kerran 2019 vuoden loppuun mennessä.

pdf Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (320 KB)

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelussa on nähtävissä jätevesien käsittelyvaatimuksiin liittyvät ranta-alueet ja pohjavesialueet.