Hyppää sisältöön

omakotitaloja Orimattilassa 1600x300x72

Kaupungin yhdyskuntatekniikan osasto suunnittelee ja rakennuttaa katuja, puistoja sekä muita yleisiä alueita kuntalaisten ja yrittäjien tarpeet huomioiden sekä hankkeille myönnettyjen määrärahojen mukaisesti.

Orimattilan Vesi Oy toimii rakennuttajana vesi- ja viemärirakentamisessa ja yhdyskuntatekniikka vastaa katujen, hulevesien, valaistuksen ja yleisten alueiden rakentamisesta. Orimattilan Lämpö Oy vastaa kaukolämpö- ja maakaasuverkoston rakennuttamisesta. Kaupunki ja sen konserniyhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä investointihankkeiden toteuttamisessa. Lisäksi vuosittain tehdään yhteistyötä kunnan organisaation ulkopuolisten eri johtorakentajien kanssa.

Hennan uuden kaupunginosan infran rakentaminen

Hennan katujen rakentamista jatketaan Länsirinteen uusien katujen ja Hennan bulevardin ja jatkon rakentamisella.


Hennan ensimmäinen omakotialue laajenee Minttupolun ja Minttukuja ympäristössä ensi kesän aikana uusilla kaduilla. Vuoden aikana rakennetaan Maustekatu, osa Sahramikadusta (välillä Maustekatu-Minttukuja), niihin liittyvät kevyen liikenteen väylät sekä Salviakuja, Korianterikuja, ja Korianteripolku. Alueen uudet omakotitontit saadaan myyntikelpoisiksi vuoden 2018 loppupuolella.

Pennalan teollisuusalueen liikennejärjestelyt

Pennalan teollisuusalueen rakentaminen on alkanut vuosituhannen vaihteessa. Alue on laajentunut voimakkaasti, eivätkä liikennejärjestelyt enää kaikin osin vastaa tarvetta. Kaupunki muuttaa järjestelyitä yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa siten, että nykyinen maantien 167 ja Rautamäentien liittymä poistetaan ja rakennetaan uusi Kytöniityntien liittymä. Uuteen Kytöniityn liittymään on tulossa kääntymiskaistat sekä oikealle että vasemmalle, kevyelle liikenteelle alikulku sekä kevyen liikenteen väylät Rautamäentielle sekä joukkoliikenteen pysäkeille. Vuonna 2017 aloitetut rakennustyöt saadaan valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hennan Tuuliharjan teollisuusalueen ja yhdystien rakentaminen

Hennan teollisuusalueen kehittyminen edellyttää yhdystien rakentamista valtatie 4:ltä Vanhalle Helsingintielle. Alueen tarkempi suunnittelu, asemakaavoitus sekä maanhankinnat ovat vireillä.

Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittämistä on tehty infrastruktuurin keinoin vuosituhannen vaihteesta alkaen. Käytännössä katurakentamisen kohteena ovat olleet Puistotie sekä Erkontie, joiden liikennejärjestelyitä, katurakenteita sekä yleistä viihtyisyyttä on parannettu. Viimeksi keskustassa toteutettiin Erkontien sillan ja Artjärventien välisen katuosuuden parantaminen.

Keskustan liikennejärjestelyjen osalta kehittäminen jatkuu mm. Erkontien ja Artjärventien liittymäjärjestelyjen suunnittelulla yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Asuinalueiden rakentaminen

Orimattilan keskustassa Metsärinteen alueelle valmistuvat vuoden 2018 kevään aikana Pikkuketunkuja ja Peuranpolku. Kaupungilta alueelta tulee myyntiin neljä uutta rivitalotonttia (asuinpientalojen korttelialue). Metsärinteen asuinalueelle rakennetaan uusi leikkikenttä kesän 2018 aikana.

Metsärinteen alueen rakentuminen jatkuu tulevina vuosina Kankaanmäentien yhdystien rakentamisella sekä liittymäjärjestelyillä Helsingintielle.

Infrastruktuurin peruskorjaus ja kunnossapito

Orimattilassa on laadittu katuinventointiselvitys vuonna 2013. Selvityksen perusteella Orimattilan katuverkon arvo on 82,6 M€. Tästä päällystettyä katu- ja kevyen liikenteen väyliä on n. 88 % ja korjausvelkaa on yhteensä 8,2 M€.

Korjausvelan lyhentämiseksi on laadittu erillinen katujen peruskorjausohjelma. Tämän peruskorjausohjelman mukaisesti pyritään vuosittain edistämään kaupungin katujen peruskorjaustarpeita siten, että ensivaiheessa keskitytään pää- ja kokoojakatujen korjauksiin.

Lisäksi vuosittain päällystetään olemassa olevia katuja, kunnossapidetään hulevesijärjestelmiä, katuvaloja ja siltoja erillisten kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti.

Teknisten palveluiden urakkakilpailutukset

Teknisten ajankohtaiset urakkakilpailutukset löytyvät kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta HILMA:sta.

Lisätietoa kaupungin rakennushankkeista saa tekniseltä johtajalta.