Hyppää sisältöön

omakotitaloja Orimattilassa 1600x300x72

Kaupungin yhdyskuntatekniikan osasto suunnittelee ja rakennuttaa katuja, puistoja sekä muita yleisiä alueita kuntalaisten ja yrittäjien tarpeet huomioiden sekä hankkeille myönnettyjen määrärahojen mukaisesti.

Orimattilan Vesi Oy toimii rakennuttajana vesi- ja viemärirakentamisessa ja yhdyskuntatekniikka vastaa katujen, hulevesien, valaistuksen ja yleisten alueiden rakentamisesta. Orimattilan Lämpö Oy vastaa kaukolämpö- ja maakaasuverkoston rakennuttamisesta. Kaupunki ja sen konserniyhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä investointihankkeiden toteuttamisessa. Lisäksi vuosittain tehdään yhteistyötä kunnan organisaation ulkopuolisten eri johtorakentajien kanssa.

Hennan uuden kaupunginosan infran rakentaminen

Hennan katujen rakentaminen on aloitettu liityntäpysäköintialueen rakentamisella vuonna 2016.

Vuonna 2017 on tarkoitus rakentaa aseman alueen kulkuväylät, ylikäytäväsilta sekä Asemanrinteenkatu valmiiksi. Samalla rakennetaan Hennan Bulevardia uudelle kiertoliittymälle asti. Junan on tarkoitus pysähtyä ensimmäisen kerran Hennan asemalla 2017 joulukuussa.

Hennan ensimmäinen omakotialue saa kadut ja vesihuollon, kun Länsirinteen Minttupolku ja Minttukuja valmistuvat ensi vuoden aikana. Alueen ensimmäiset omakotitontit saadaan tämän jälkeen myyntikelpoisiksi.

Pennalan teollisuusalueen liikennejärjestelyt

Pennalan teollisuusalueen rakentaminen on alkanut vuosituhannen vaihteessa. Alue on laajentunut voimakkaasti ja liikennejärjestelyt eivät enää kaikin osin vastaa tarvetta. Kaupunki on muuttamassa järjestelyitä yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 2017-2018 siten, että nykyinen maantien 167 ja Rautamäentien liittymä poistetaan ja rakennetaan uusi Kytöniityntien liittymä. Uuteen Kytöniityn liittymään on tulossa kääntymiskaistat sekä oikealle että vasemmalle, kevyelle liikenteelle alikulku sekä kevyen liikenteen väylät Rautamäentielle sekä joukkoliikenteen pysäkeille.

Hennan Tuuliharjan teollisuusalueen ja yhdystien rakentaminen

Hennan teollisuusalueen kehittyminen edellyttää yhdystien rakentamista valtatie 4:ltä Vanhalle Helsingintielle. Alueen tarkempi suunnittelu, asemakaavoitus sekä maanhankinnat ovat vireillä.

Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittämistä on tehty infrastruktuurin keinoin vuosituhannen vaihteesta alkaen. Käytännössä katurakentamisen kohteena ovat olleet Puistotie sekä Erkontie, joiden liikennejärjestelyitä, katurakenteita sekä yleistä viihtyisyyttä on parannettu. Viimeksi keskustassa toteutettiin Erkontien sillan ja Artjärventien välisen katuosuuden parantaminen.

Sampolan yhdystie

Sampolan teollisuusalueelta Villinalueelle on tarkoitus rakentaa yhdystie sekä liittymäjärjestelyt Lahdentielle. Vuonna 2017 on tarkoitus laatia kaavarunkoa ja vuosina 2019 - 2021 olisi tarkoitus rakentaa Lahdentietä ja Sampolan teollisuusalueen väliselle liikenteelle yhdystie.

Asuinalueiden rakentaminen

Orimattilan keskustassa Metsärinteen alueelle Metsärinteentien katuosuutta olisi tarkoitus jatkaa vuonna 2017. Alueelta saadaan noin kymmenen uutta tonttia myyntiin. Alueen rakentuminen jatkuu tulevina vuosina Kankaanmäentien yhdystien rakentamisella sekä liittymäjärjestelyillä Helsingintielle.

Infrastruktuurin peruskorjaus ja kunnossapito

Orimattilassa on laadittu katuinventointiselvitys vuonna 2013. Selvityksen perusteella Orimattilan katuverkon arvo on 82,6 M€. Tästä päällystettyä katu- ja kevyen liikenteen väyliä on n. 88 % ja korjausvelkaa on yhteensä 8,2 M€.

Korjausvelan lyhentämiseksi on laadittu erillinen katujen peruskorjausohjelma. Tämän peruskorjausohjelman mukaisesti pyritään vuosittain edistämään kaupungin katujen peruskorjaustarpeita siten, että ensivaiheessa keskitytään pää- ja kokoojakatujen korjauksiin.

Lisäksi vuosittain päällystetään olemassa olevia katuja, kunnossapidetään hulevesijärjestelmiä, katuvaloja ja siltoja erillisten kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti.

Teknisten palveluiden urakkakilpailutukset

Teknisten ajankohtaiset urakkakilpailutukset löytyvät kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta HILMA:sta.

Lisätietoa kaupungin rakennushankkeista saa tekniseltä johtajalta.