Hyppää sisältöön

omakotitaloja Orimattilassa 1600x300x72

Maankaatopaikka tarkoittaa kaupungin ylläpitämää aluetta, johon voi tuoda puhdasta maa-ainesta maksua vastaan. Salolan maankaatopaikka on avoin kuntalaisille ja yrityksille. 

Orimattilan kaupungin Salon maankaatopaikka lopettaa maan vastaanoton toistaiseksi 15.6.2021 alkaen.
Salolan maankaatopaikka on vain Orimattilan kaupungin elinvoima- ja teknisen toimialan omien työmaiden käytössä.

 

Salolan maankaatopaikka

Salon maankaatopaikka sijaitsee Olympiavoittajantien päässä (Olympiavoittajantie 94,16300 Orimattila).

Maankaatopaikka on auki arkisin klo 7.00 – 18.00 tai päivystäjän kanssa sopien myös varsinaisen aukioloajan jälkeen.

Salolan maankaatopaikalle saa tuoda puhtaan maa-aineksen lisäksi puhtaita lumikuormia erillistä maksua vastaan. Ylijäämämaiden, lumikuormien sekä betoni- ja asfalttijätteiden jättäjän tulee kuitenkin ilmoittaa maankaatopaikan päivystäjälle tuotavista kuormista vähintään vuorokautta ennen saapumistaan. Mahdollisten odotusaikojen välttämiseksi olisi suositeltavaa tehdä ilmoitukset jo tätä aikaisemmin.

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen mukana on toimitettava siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain (646/2011 § 121) edellyttämät tiedot. Ilman siirtoasiakirjaa jätettä ei oteta vastaan. Siirtoasiakirjavelvollisuus ei koske yksittäistä kotitaloutta, joka tuo omia purkujätteitä.

Haitallisia aineita sisältäviä betoni-, tiili- ja asfalttijätteitä ei oteta vastaan.

Päivystäjänä toimii Ilkka Pirhonen puh. 0400 493 859.
Suurista, yli 100 m3 määristä, tulee neuvotella erikseen Orimattilan kaupungin teknisen toimialan kanssa 044 781 3619.

Salolan maankaatopaikalla on käytössä sähköinen kulkuportti

Salolan maankaatopaikalla käytetään sähkökäyttöistä kulkuporttia.

Kulku maankaatopaikalle vaatii autokohtaisen lommiavaimen. Lommiavaimia voi ostaa/tilata Lahdesta Rälssin maankaatopaikalta (Helsingintie 488) hintaan 50 € + alv. Tilauksen yhteydessä tulee ilmoittaa yhteystietojen lisäksi mm. auton kantavuus ja rekisterinumero.

Lakkautetun Pennalan maankaatopaikan lommiavainta voi käyttää Salolan maankaatopaikan porttiin, mutta avain vaatii toimiakseen maksuttoman muutoksen. Muutoksen voi tehdä puhelimitse ottamalla yhteyttä Rälssin maankaatopaikalle numeroon 050 518 4405

Rälssin maankaatopaikka:

Jarkko Karstila

050 518 4405

Salolan maanvastaanottoalueella on käytössä painoon perustuvan hinnasto (sisältää alv 24%)

Hinnat tulivat voimaan 1.1.2020 (Elinvoima- ja tekninen valiokunta 8.12.2020 § 191):

- Puhtaat maa- ja kiviainekset 2,50 € / tonni (arkisin klo 7.00 - 18.00)
- Puhtaat maa- ja kiviainekset 3,50 € / tonni (aukioloajan ulkopuolella)
- Puhtaat lumikuormat 1,30 € / m3

 Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat.

 Lisätietoa saa kunnallistekniikan työnjohtajalta sekä Salolan maankaatopaikan päivystäjältä Ilkka Pirhoselta puh. 0400-493 859

 Orimattilan jäteasema ottaa vastaan risut ja haravointijätteet.

Hennan maankaatopaikka

Hennan maankaatopaikka on tarkoitettu Hennan alueen yksityisten ja yritysten rakentamisen tarpeeseen sekä kaupungin omaan käyttöön.

Hennan maankaatopaikka sijaitsee noin kahden kilometrin päässä juna-asemasta, kulku Sahramikadun kautta.

Pääsy alueelle ainoastaan ennakkoon ilmoittamalla, päivystäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti (0400 493 859).

Maankaatopaikalle saa tuoda ainoastaan puhtaita maa-aineksia.

 Hennan maankaatopaikan laskutus ja maksut (sisältävät arvonlisäveron 24 %).

Hinnat tulivat voimaan 1.1.2020 (Elinvoima- ja tekninen valiokunta (§ 191 8.12.2020)

Vietyjen kuormien määrä ja laskutustiedot ilmoitetaan maankaatopaikan päivystäjälle, jonka perusteella kaupunki laskuttaa kuormat jälkikäteen alla olevien laskutusperusteiden mukaisesti.

- Puhtaat maa- ja kiviainekset 2,50 € / tonni (arkisin klo 7.00 - 18.00)
- Puhtaat maa- ja kiviainekset 3,50 € / tonni (aukioloajan ulkopuolella)

 

Lisätietoja:

Maankaatopaikan päivystäjä 0400 493 859
Kunnallistekniikan työnjohtaja 044 781 3619