Hyppää sisältöön

omakotitaloja Orimattilassa 1600x300x72

Maankaatopaikka tarkoittaa kaupungin ylläpitämää aluetta, johon voi tuoda puhdasta maa-ainesta maksua vastaan. Orimattilassa on yksi kuntalaisille ja yrityksille avoin maankaatopaikka; Salolan maankaatopaikka.

Lisäksi Orimattilassa on kaupungin omia maa- ja vesirakentamishankkeita varten käytössä oleva Pennalan maankaatopaikka Sementtitien päässä Pennalan teollisuusalueella. Myös Hennaan on rakenteilla 2017-2018 uusi maankaatopaikka kaupungin omaa käyttöä varten.

Salolan maankaatopaikka

Salon maankaatopaikka sijaitsee Olympiavoittajantien päässä, 16300 Orimattila.

Maankaatopaikka on auki arkisin klo 7.00 – 16.00 tai päivystäjän kanssa sopien myös varsinaisen aukioloajan jälkeen. Sisääntulon puomi on auki, kun alueella on päivystäjä paikalla, muuna aikana puomi on lukittuna.

Salolan maankaatopaikalle saa tuoda puhtaan maa-aineksen lisäksi puhtaita lumikuormia erillistä maksua vastaan. Ylijäämämaiden jättäjän tulee kuitenkin ilmoittaa maankaatopaikan päivystäjälle tuotavista kuormista vähintään tuntia ennen saapumistaan. Mahdollisten odotusaikojen välttämiseksi olisi suositeltavaa tehdä ilmoitukset jo tätä aikaisemmin.

Päivystäjänä toimii Ilkka Pirhonen puh. 0400 493 859.

Laskutus ja maksut

Vietyjen kuormien määrä ja laskutustiedot ilmoitetaan maankaatopaikan päivystäjälle Ilkka Pirhoselle puh. 0400 493 859, jonka perusteella kaupunki laskuttaa kuormat jälkikäteen alla olevien laskutusperusteiden mukaisesti. Alla olevat summat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

•Puhtaat maa- ja kiviainekset 25,00 € / kuorma (arkisin klo 7.00 - 18.00)

•Puhtaat maa- ja kiviainekset 35,00 €/kuorma (aukioloajan ulkopuolella)

•Tiili- ja betonijäte 12,40 € / tonni.

•Puhtaat lumikuormat 12,40 € / kuorma

•Asfalttijätteen tuominen on ilmaista.

Orimattilan jäteasema ottaa vastaan risut ja haravointijätteet.

Lisätietoa saa kunnallistekniikan työnjohtajalta sekä Salolan maankaatopaikan päivystäjältä Ilkka Pirhoselta puh. 0400-493 859
Sivunvaihto