Hyppää sisältöön

omakotitaloja Orimattilassa 1600x300x72

Maankaatopaikka tarkoittaa kaupungin ylläpitämää aluetta, johon voi tuoda puhdasta maa-ainesta maksua vastaan. Salolan maankaatopaikka on avoin kuntalaisille ja yrityksille.

Suuremmista, yli 100 m3 määristä, tulee neuvotella erikseen Orimattilan kaupungin teknisen toimialan kanssa 044 781 3619.

Salolan maankaatopaikka

Salon maankaatopaikka sijaitsee Olympiavoittajantien päässä (Olympiavoittajantie 94,16300 Orimattila).

Maankaatopaikka on auki arkisin klo 7.00 – 18.00 tai päivystäjän kanssa sopien myös varsinaisen aukioloajan jälkeen.

Salolan maankaatopaikalle saa tuoda puhtaan maa-aineksen lisäksi puhtaita lumikuormia erillistä maksua vastaan. Ylijäämämaiden lumikuormien sekä betoni- ja asfalttijätteiden jättäjän tulee kuitenkin ilmoittaa maankaatopaikan päivystäjälle tuotavista kuormista vähintään vuorokautta ennen saapumistaan. Mahdollisten odotusaikojen välttämiseksi olisi suositeltavaa tehdä ilmoitukset jo tätä aikaisemmin.

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen mukana on toimitettava siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain (646/2011 § 121) edellyttämät tiedot. Ilman siirtoasiakirjaa jätettä ei oteta vastaan. Siirtoasiakirjavelvollisuus ei koske yksittäistä kotitaloutta, joka tuo omia purkujätteitä.

Haitallisia aineita sisältäviä betoni-, tiili- ja asfalttijätteitä ei oteta vastaan.

Päivystäjänä toimii Ilkka Pirhonen puh. 0400 493 859.

5.11.2018 alkaen Salolan maankaatopaikalle sähköinen kulkuportti ja uusi hinnasto

Salolan maankaatopaikka siirtyy käyttämään sähkökäyttöistä kulkuporttia 5.11.2018 alkaen.

Kulku maankaatopaikalle vaatii jatkossa autokohtaisen lommiavaimen. Lommiavaimia voi ostaa/tilata Lahdesta Rälssin maankaatopaikalta (Helsingintie 488) hintaan 50 € + alv. Tilauksen yhteydessä tulee ilmoittaa yhteystietojen lisäksi mm. auton kantavuus ja rekisterinumero.

Lakkautetun Pennalan maankaatopaikan lommiavainta voi käyttää jatkossa Salolan maankaatopaikan porttiin, mutta avain vaatii toimiakseen maksuttoman muutoksen. Muutoksen voi tehdä puhelimitse ottamalla yhteyttä Rälssin maankaatopaikalle numeroon 050 518 4405 / 03 871 1710.


Rälssin maankaatopaikka:
Jarkko Karstila
Työnjohtaja
050 518 4405

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Sapelikatu 7, 15160 Lahti
vaihde 03 871 1710
phj.fi

Elinvoima- ja tekninen valiokunta (§ 103 18.09.2018) on määrittänyt Salolan maanvastaanottoalueelle uuden, painoon perustuvan hinnaston (sisältää alv 24%).

Uudet hinnat tulivat voimaan 5.11.2018:

- Puhtaat maa- ja kiviainekset 2,50 € / tonni (arkisin klo 7.00 - 18.00)
- Puhtaat maa- ja kiviainekset 3,50 € / tonni (aukioloajan ulkopuolella)
- Tiili- ja betonijäte 37,00 € / tonni (erikseen sovittaessa)
- Puhtaat lumikuormat 1,30 € / m3
- Asfalttijätteen (AB-tuotteet) 17,00 €/ tonni (erikseen sovittaessa)

 Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat.

 

Orimattilan jäteasema ottaa vastaan risut ja haravointijätteet.

Lisätietoa saa kunnallistekniikan työnjohtajalta sekä Salolan maankaatopaikan päivystäjältä Ilkka Pirhoselta puh. 0400-493 859

Hennan maankaatopaikka

Hennan maankaatopaikka on tarkoitettu Hennan alueen yksityisten ja yritysten rakentamisen tarpeeseen sekä kaupungin omaan käyttöön.

Hennan maankaatopaikka sijaitsee noin kahden kilometrin päässä juna-asemasta.

Pääsy alueelle ainoastaan ennakkoon ilmoittamalla, päivystäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti (0400 493 859).

Maankaatopaikalle saa tuoda ainoastaan puhtaita maa-aineksia.

Hennan maankaatopaikan laskutus ja maksut (sisältävät arvonlisäveron 24 %).
Vietyjen kuormien määrä ja laskutustiedot ilmoitetaan maankaatopaikan päivystäjälle, jonka perusteella kaupunki laskuttaa kuormat jälkikäteen alla olevien laskutusperusteiden mukaisesti.

- Puhtaat maa- ja kiviainekset 40,00 €/kuorma (sis.alv 24 %)

Lisätietoja:

Maankaatopaikan päivystäjä 0400 493 859
Kunnallistekniikan työnjohtaja 044 781 3619