Hyppää sisältöön

Kaupunki on valmis neuvottelemaan tonttien pinta-aloista ja muodoista yrittäjen tarpeiden mukaan.

Houkuttelevien yritys- ja logistiikka-alueiden kehittämisen suhteen on edetty erityisesti Hennan Tuuliharjan teollisuusalueen, Pennalan, Sampolan ja Orivillen alueilla.

Pennala

Pennalan logistiikka-alueen laajennuksen asemakaavoitus on toteutettu kaupungin omistamilla mailla. Suunniteltu alue sijaitsee Lahdentien länsipuolella Rautamäentien risteyksestä pohjoisen suuntaan. Alueelle kaavoitettiin tilaa toimitilarakennuksille yhteensä noin 78 000 kerrosneliömetriä ja teollisuusrakennuksille noin 9000 kerrosneliömetriä.

Asemakaava mahdollistaa myös toisen liittymän rakentamisen logistiikka-alueelle. Uusi liittymä toteutetaan siirtämällä Rautamäentien liittymä nykyisestä paikastaan noin 250 metriä Lahden suuntaan ja rakentamalla Lahdentielle kääntyvien ajoneuvojen kaistat uuden liittymän lisäksi myös Pennalantien liittymään. Kevyen liikenteen yhteyksiä ja turvallisuutta parannetaan uudella alikululla Lahdentien ali.

Pennalan logistiikka-alueen asemakaavoitusta jatketaan mahdollisuuksien mukaan Rautamäentien varressa kaupungin omistamalla maalla. Tämän alueen asemakaavoituksen yhteydessä on tarkoitus tutkia mahdollisuutta sijoittaa sinne myös tontteja pienteollisuuden tarpeisiin. Asemakaavoituksen ja alueen rakentamisen aikatauluihin vaikuttaa myös kunnallistekniikan rakentamisen ajoitus. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä elokuussa 2015.

 

Sampola

Sampolan ja Orivillen alueelle laaditaan osayleiskaavaa, jonka tarkoituksena on toimia mm. Sampolan teollisuusalueen laajentamisen asemakaavoituksen pohjana. Osayleiskaavassa myös tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle yhdyskatu Heinämaantieltä Lahdentielle. Osayleiskaavan kaavaluonnos oli nähtävillä vuonna 2014. Alueelle on sen jälkeen laadittu lisäselvityksiä liikenteen osalta. Kaavatyötä jatkettiin syksyllä 2015. Osayleiskaavan valmistuttua voidaan aloittaa alueiden asemakaavoitus.

Henna

Hennan osalta on neuvoteltu Tuuliharjan liittymäjärjestelyistä. Orimattilan kaupunki käynnistää suunnittelun Tuuliharjan liittymän avaamiseksi yleiseen käyttöön. Liittymä palvelee tällä hetkellä vain liikenneaseman tarpeita, mutta tarkoitus on, että tulevaisuudessa Tuuliharjan liittymän kautta kulkee koko Tuuliharjan alueen teollisuus- ja palvelualueiden liikenne moottoritielle. Tuuliharjan alueen asemakaavoitus käynnistettiin vuoden 2016 aikana.

Teollisuus- ja toimitilatonteissa luovutusperusteena on tontin tuleva käyttö ja elinkeinopoliittiset näkökohdat.

Teollisuus- ja toimipaikkarakentamisen tonteista saa lisätietoja:

Maankäyttöpäällikkö Ossi Hosiaisluoma

040 734 0798

Yritysten sijoittumisesta lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Jenni Tolvanen

041 543 8517

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy

Yhtiö edistää yritysten sijoittumista Orimattilaan sekä edistää orimattilalaisten yritysten kehittämis- ja laajentamistarpeita.

Suvi Stenberg
040 414 0142